• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [SELL] PM:24.02 ,USDT:25.0-2 ,BTC:1.039.876.921 [BUY] PM:23.67 ,USDT:24.65 ,BTC:1.021.036.957 -- All Bank,Altcoin

Status
Not open for further replies.

AutoPayPM

Exchanger
Verified
Joined
Aug 26, 2015
Messages
2,082
Reactions
181
MR
1.178
Insuree Balance
95356|2000
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-8-usdt-23-05-pm_eu-24-5-sell-pm-23-35-usdt-23-65-pm_eu-27-_vcb-vtb-acb.266584/|60|VIP2|0|5
.
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23550
USDT: [Sell] 24836.0 || [Buy ]
24506.0
BTC: [Sell] 1037637743 || [Buy ] 1018743441

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23550
USDT: [Sell] 24844.0 || [Buy ]
24514.0
BTC: [Sell] 1036735810 || [Buy ] 1017862346

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23550
USDT: [Sell] 24838.0 || [Buy ]
24508.0
BTC: [Sell] 1041472433 || [Buy ] 1022510524

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24844.0 || [Buy ]
24514.0
BTC: [Sell] 1042686546 || [Buy ] 1023705306

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24852.0 || [Buy ]
24522.0
BTC: [Sell] 1050278681 || [Buy ] 1031163700

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24865.0 || [Buy ]
24535.0
BTC: [Sell] 1054201678 || [Buy ] 1035022581

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24848.0 || [Buy ]
24518.0
BTC: [Sell] 1062630562 || [Buy ] 1043287953

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24878.0 || [Buy ]
24548.0
BTC: [Sell] 1086747786 || [Buy ] 1066982347

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24869.0 || [Buy ]
24539.0
BTC: [Sell] 1090080104 || [Buy ] 1070251165

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24878.0 || [Buy ]
24548.0
BTC: [Sell] 1089011055 || [Buy ] 1069206186

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24881.0 || [Buy ]
24551.0
BTC: [Sell] 1090229652 || [Buy ] 1070404356

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24871.0 || [Buy ]
24541.0
BTC: [Sell] 1099348027 || [Buy ] 1079351085

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24882.0 || [Buy ]
24552.0
BTC: [Sell] 1103805214 || [Buy ] 1083733639

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24898.0 || [Buy ]
24568.0
BTC: [Sell] 1099899538 || [Buy ] 1079907728

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24882.0 || [Buy ]
24552.0
BTC: [Sell] 1100645665 || [Buy ] 1080630375

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24897.0 || [Buy ]
24567.0
BTC: [Sell] 1095367311 || [Buy ] 1075457879

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24886.0 || [Buy ]
24556.0
BTC: [Sell] 1094721675 || [Buy ] 1074818177

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24883.0 || [Buy ]
24553.0
BTC: [Sell] 1091728298 || [Buy ] 1071876908

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23990 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24887.0 || [Buy ]
24557.0
BTC: [Sell] 1091812152 || [Buy ] 1071961553

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,234
Messages
7,068,908
Members
170,372
Latest member
0388811472
Back
Top Bottom