SCAM Royerapay.cc - Lãi ngày - 1.65%-3% hàng ngày cho 21-41 ngày

Discussion in 'HYIP' started by xetang, Apr 29, 2017.

Moderators: anhtuan02t1
 1. whitelion

  whitelion Member

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  14
  Likes Received:
  3
  vẫn pay nhưng lãi giảm 1 nửa :(
   
 2. ducthuan90

  ducthuan90 Member

  Joined:
  Jul 1, 2013
  Messages:
  667
  Likes Received:
  213
  Insuree Balance:
  0
  xóa acc. site cam
   
 3. chinhitpro

  chinhitpro Member

  Joined:
  Aug 7, 2014
  Messages:
  3,775
  Likes Received:
  1,245
  lãi thế này rút mệt nghỉ :D
  The amount of 0.89 USD has been deposited to your account. Accounts: U12836637->. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from www.royerapay.cc.. Date: 14:06 11.10.17. Batch: 191026086.
   
 4. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.87 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 17:18 14.10.17. Batch: 191351827.

  Thanks admin
   
 5. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 1.05 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 15:23 21.10.17. Batch: 192056647.

  Thanks admin
   
 6. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 04:26 25.10.17. Batch: 192417303.

  Thanks amdin
   
 7. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 02:06 29.10.17. Batch: 192838133.

  Thanks admin
   
 8. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.88 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 03:33 03.11.17. Batch: 193720436.

  Thanks admin
   
 9. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.97 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 14:40 06.11.17. Batch: 194096524.

  Thanks admin
   
 10. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 04:58 10.11.17. Batch: 194476642

  Thanks admin
   
 11. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 04:54 14.11.17. Batch: 194838892.

  Thanks admin
   
 12. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 04:04 18.11.17. Batch: 195258888.

  Thanks admin
   
 13. baran

  baran Member

  Joined:
  Apr 18, 2014
  Messages:
  35
  Likes Received:
  7
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Site này nó xóa acc rồi tạo lại mấy lần. Rảnh hơi vãi o_O
   
 14. stephanie

  stephanie Member

  Joined:
  Nov 16, 2017
  Messages:
  10
  Likes Received:
  1
  sao chủ top vẫn nhận được pay kìa a
   
 15. baran

  baran Member

  Joined:
  Apr 18, 2014
  Messages:
  35
  Likes Received:
  7
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Monitor được ưu ái hơn vì quảng cáo cho site:)
   
 16. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 04:57 22.11.17. Batch: 195678846.

  Thanks admin
   
 17. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.88 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 03:01 27.11.17. Batch: 196174596.

  Thanks admin
   
 18. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 03:05 01.12.17. Batch: 196646456.

  Thanks admin
   
 19. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 1.05 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 05:35 07.12.17. Batch: 197588964.

  Thanks admin
   
 20. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  31,998
  Likes Received:
  1,288
  Paid:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account.
  Accounts: U12836637->U4603107. Memo: Shopping Cart Payment.
  Withdraw to hyiptank from www.royerapay.cc..
  Date: 01:42 11.12.17. Batch: 197982382.

  Thanks admin
   

Share This Page