Ask Ra mắt đồng Mining Coin mới - BLAA

givaway

Junior
Joined
Feb 24, 2019
Messages
110
Reactions
12
MR
0.000
webm.GIFMột đồng Mining Coin mới BLAA đã được phát hành!

BLAACHAT là ứng dụng bảo mật ẩn danh.

Có trò chơi và vùng đất ảo trong sứ giả.

Bạn có thể kiếm coin bằng cách chơi trò chơi và bạn cũng có thể kiếm được doanh thu quảng cáo từ một trang web ảo.

BLAA là hệ thống CPU Mining sử dụng thuật toán Argon2.

Bạn có thể dễ dàng khai thác từ Web hoặc Ứng dụng.
(Web mining: https://mining.blaa.chat)

BLAA hiện được liệt kê trên VINDAX và Oasis Exchange.

Quá trình BLAA Mining đã bắt đầu ngày hôm qua và giá trị của nó vẫn chưa được xác lập, nhưng nếu bạn khai thác sớm, sẽ có kết quả tốt.

▶ Sign up and airdrop : https://mmo4me.com/threads/blaachat-kiem-tien-khi-choi-game-nhan-850-blood-765-blood-ref.409505
▶ Official site : https://www.blaa.chat
▶ White Paper : https://www.blaa.chat/white-paper/BLOOD(EN)


================================================================================================================

[English]

A new mining coin BLAA has been released !
BLAACHAT is anonymous security messanger.
There are games and virtual lands in the messenger.
You can earn coin by playing the game, and you can also earn advertising revenue from a virtual site.
BLAA is CPU mining system using Argon2 algorithm.
You can easily mine from the Web or App.
(Web mining: https://mining.blaa.chat)
BLAA is currently listed on VINDAX and Oasis Exchange.
BLAA mining started yesterday and its value has not been established, but if you mine it early, good results are expected.

▶ Sign up and airdrop : https://mmo4me.com/threads/blaachat-kiem-tien-khi-choi-game-nhan-850-blood-765-blood-ref.409505
▶ Official site : https://www.blaa.chat
▶ White Paper : https://www.blaa.chat/white-paper/BLOOD(EN)
 
Last edited:

Announcements

Forum statistics

Threads
407,609
Messages
6,981,371
Members
165,474
Latest member
lapnhan
Back
Top Bottom