SCAM OTO FISCHER TRADER LTD - otofischer.trade

pbhyipscom

Senior
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
159
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin/owner project!!!
Dự án: OTO FISCHER TRADER LTD

Ngày bắt đầu- Apr 28, 2020

Kế hoạch đầu tư:
3% Daily for 60 Business Days
4% Daily for 45 Business Day
6% Daily for 30 Business Days
9% Daily for 20 Business Days

Chấp nhận thanh toán- PM, PAYEER, BTC, ETH, BCH, LTC,DOGE,DASH

Đầu tư tối thiểu- $10

Phương thức thanh toán: Ngay tuc thi

Hoa hồng giới thiệu- 5%-2%

Tham gia đăng ký dự án và đầu tư ở đây>>>Bằng chứng đầu tư của tôi:
 
Last edited by a moderator:

pbhyipscom

Senior
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
159
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment instant:

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 16:14 29.04.20. Batch: 312555039.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
I'm in (listing) / Админ взял листинг на мониторе. Deposit / Дeпозит:

150.00 USD: The amount of 150.00 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U19811025->U20010364. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to OTO FISCHER TRADE LTD User InstantMonitorCom.. Date: 13:29 02.05.20. Batch: 313284551.
Insurance for investors: $100 Insurance details and rules
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
3.00 USD: The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 15:30 02.05.20. Batch: 313297360.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
13.50 USD: The amount of 13.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 09:19 03.05.20. Batch: 313365660.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
2.50 USD: The amount of 2.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 04:24 04.05.20. Batch: 313464476.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
10.00 USD: The amount of 10 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 14:05 04.05.20. Batch: 313521462.
 

pbhyipscom

Senior
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
159
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment received instant :

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 16:44 04.05.20. Batch: 313540032.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 13:32 05.05.20. Batch: 313643193.
 

pbhyipscom

Senior
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
159
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment instant:

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 17:39 05.05.20. Batch: 313672850.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 21:10 06.05.20. Batch: 313808514.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
9.00 USD: The amount of 9 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 14:02 08.05.20. Batch: 314001335.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
8.70 USD: The amount of 8.7 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 11:06 11.05.20. Batch: 314294289.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 07:59 12.05.20. Batch: 314393237.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 08:38 13.05.20. Batch: 314521486.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 08:22 14.05.20. Batch: 314641326.
 

pbhyipscom

Senior
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
159
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
New payment received:

The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 07:15 14.05.20. Batch: 314635045.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 07:25 15.05.20. Batch: 314753513.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
25,750
Reactions
62
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.50 USD: The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20010364->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from OTO FISCHER TRADE LTD.. Date: 09:11 16.05.20. Batch: 314880151.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
358,201
Messages
6,350,073
Members
134,820
Latest member
AcomAgency

Follow us

Top