Tutorial No Code Hướng dẫn tự tạo máy chủ ChatGPT

Hướng dẫn tự tạo máy chủ ChatGPT sử dụng API từ chính OpenAI. Để sử dụng ChatGPT cần có tài khoản OpenAI nên nếu chưa có tài khoản hay quên mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào để truy cập nhanh chat khi cần giải quyết vấn đề nào đó nên các máy chủ sử dụng API OPENAI truy vấn trực tiếp vào các Model như text-davinci-002 hay chatgpt-3 chỉ cần 1 API KEY được tạo ra để phục vụ và giải quyết vấn đề trên.

Các bước để tự tạo máy chủ ChatGPT

Máy chủ sẽ xây dựng trên nền tảng Railway nên bạn cần tạo tài khoản tại https://railway.app

Tạo mới Project

image4f88c5a59fcbfe7a.png


Có 2 thư viện Github bạn có thể sử dụng là: https://github.com/Chanzhaoyu/chatgpt-webhttps://github.com/bcat95/ChatGPT-Web

imagec9059887eea31ec2.png


Phần biến Var bạn cần điền đủ các biến sau với OPEN_API_KEY lấy tại https://platform.openai.com/account/api-keys

image01d79a2c107c386e.png


Tạo domain để truy cập hoặc thêm miền mới

image3fcd26cdbefee950.png


Kết quả xem demo tại: https://chatgpt.chatgptvietnam.org/

imageecab82c7aa714471.png
 

Announcements

Forum statistics

Threads
421,709
Messages
7,114,117
Members
173,891
Latest member
chungbien

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom