Suggest MFX - mfchain.org - Airdrop dự án thật, đổi stake lấy token miễn phí

shining92

Junior
Joined
Jun 15, 2012
Messages
439
Reactions
44
MR
0.000
✈️MFX AIRDROP✈️
Để tham gia vào airdrop này, mn tham gia vào nhóm Telegram, Reddit, Twitter, YouTube & Facebook.
Mỗi thao tác sẽ nhận được 1 stake. Số stake này sẽ quy ra số token sau này của bạn.
Sau đó có email gửi về, bạn confirm để lấy link ref giới thiệu người khác tham gia, mỗi người bạn giới thiệu thì bạn sẽ được thêm 1 stake
..........
Tham gia ngay: https://mfchain.org/airdrop/?r=17795
nonref: mfchain.org
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week