Tutorial [Lớp học lập trình] Bài 2: Cấu trúc điểu khiển trong C# Part 1 2

gomhugo

Junior
Joined
Jan 16, 2015
Messages
221
Reactions
44
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Chú ý:
- Vui lòng bình luận trọng phạm vi bài học để mọi người dễ dàng trao đổi
- Do bài 2 này lượng kiến thức khá lớn (để hiểu - ko phải để học thuộc lòng) nên mình bắt buộc phải chia ra 2 part. Part thứ 2 sẽ update vào đêm mai (ban ngày mình khá bận nên chỉ có thể làm vụ này vào ban đêm nên các bạn thông cảm).

Bài tập về nhà: Level 69


Video:
giải bài tập đi anh em ko biết thánh nào làm đúng nữa :D:D:D
 

tuan6956

Hero
Joined
Nov 15, 2013
Messages
1,252
Reactions
609
MR
0.003
kiểu dữ liệu
float: kiểu dấu chấm động, giá trị xấp xỉ từ 3,4E-38 đến 3,4E+38, với 7 chữ số có nghĩa..
double: kiểu dấu chấm động có độ chính xác gấp đôi, giá trị xấp xỉ từ 1,7E-308 đến 1,7E+308,với 15,16 chữ số có nghĩa.
của bạn đầy đủ quá.nhưng cho mình hỏi lệnh float với double dùng làm gì v
 

kuteteoku

Junior
Joined
Mar 8, 2015
Messages
199
Reactions
104
MR
0.002
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Trả bài ạ :D
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int hma = 150000;
// hma = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int vip72 = 200000;
// vip72 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sock = 300000;
//ock = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
Console.WriteLine("Chào mừng các con giời đã đến với dịch vu sell chuyên nghiệp của Kuteteoku");
Console.WriteLine("Chuyên sell HMA, Vip72, Sock. Nhanh chóng tiến lợi uy tín");
Console.WriteLine(" Đặt chữ tín quý hơn vàng ");
Console.WriteLine("Chọn loại dịch vụ Con Giời cần (Nhập đúng kí tự như trong ngoặc: hma, sock,vip72) ");
string tensanpham = "";
tensanpham = (Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Nhập Số lượng cần mua");
int sl = 0;
sl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string giamgia = "";
int tongtienphaitra = 0;
int tongtien = 0;
int tiengiam = 0;
switch (tensanpham)
{
case "hma":
tongtien = hma * sl;
break;
case "vip72":
tongtien = vip72 * sl;
break;
case "sock":
tongtien = sock * sl;
break;
default:
Console.WriteLine(" ");
break;

}
if (sl >= 1 && sl <= 10)
{
giamgia = "Giảm giá 10%";
Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã được "+ giamgia);
tiengiam = tongtien * 1 / 10;
}
else if (sl >=11 && sl <=20)
{
giamgia="Giảm giá 20%";
Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã được "+giamgia);
tiengiam = tongtien * 2 / 10;
}
else if (sl >= 21 )
{
giamgia="Giảm giá 30%";
Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã được "+giamgia);
tiengiam = tongtien * 3 / 10;

}
tongtienphaitra = tongtien - tiengiam;
Console.WriteLine("Xin mời nhập tên khách hàng");
string tenkhach = "";
tenkhach = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Hóa đơn của " + " " + tenkhach);
Console.WriteLine("Tổng tiền (Chưa bao gồm giảm giá): " + " " + (tongtien));
Console.WriteLine("Tổng tiền bạn phải trả (Đã bao gồm giảm giá): " + " " + (tongtien - tiengiam));
if ( tongtienphaitra >=100000 && tongtienphaitra <= 200000)
{
//enkhach = ";
Console.WriteLine("Bạn được + 5 point vào tài khoản");
Console.ReadLine();

}
else if ( tongtienphaitra >= 201000 && tongtienphaitra <=400000)
{
//enkhach=";
Console.WriteLine("Bạn được+ 10 point vào tài khoản");
Console.ReadLine();
}
else if (tongtienphaitra >= 401000 )
{
Console.WriteLine("Bạn được + 15 point vào tài khoản");
Console.ReadLine();
}}
}
}
 

Attachments

  • 1.png
    1.png
    70.5 KB · Views: 46

tuan6956

Hero
Joined
Nov 15, 2013
Messages
1,252
Reactions
609
MR
0.003
Trả bài ạ :D
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int hma = 150000;
// hma = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int vip72 = 200000;
// vip72 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sock = 300000;
//ock = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
Console.WriteLine("Chào mừng các con giời đã đến với dịch vu sell chuyên nghiệp của Kuteteoku");
Console.WriteLine("Chuyên sell HMA, Vip72, Sock. Nhanh chóng tiến lợi uy tín");
Console.WriteLine(" Đặt chữ tín quý hơn vàng ");
Console.WriteLine("Chọn loại dịch vụ Con Giời cần (Nhập đúng kí tự như trong ngoặc: hma, sock,vip72) ");
string tensanpham = "";
tensanpham = (Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Nhập Số lượng cần mua");
int sl = 0;
sl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string giamgia = "";
int tongtienphaitra = 0;
int tongtien = 0;
int tiengiam = 0;
switch (tensanpham)
{
case "hma":
tongtien = hma * sl;
break;
case "vip72":
tongtien = vip72 * sl;
break;
case "sock":
tongtien = sock * sl;
break;
default:
Console.WriteLine(" ");
break;

}
if (sl >= 1 && sl <= 10)
{
giamgia = "Giảm giá 10%";
Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã được "+ giamgia);
tiengiam = tongtien * 1 / 10;
}
else if (sl >=11 && sl <=20)
{
giamgia="Giảm giá 20%";
Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã được "+giamgia);
tiengiam = tongtien * 2 / 10;
}
else if (sl >= 21 )
{
giamgia="Giảm giá 30%";
Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã được "+giamgia);
tiengiam = tongtien * 3 / 10;

}
tongtienphaitra = tongtien - tiengiam;
Console.WriteLine("Xin mời nhập tên khách hàng");
string tenkhach = "";
tenkhach = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Hóa đơn của " + " " + tenkhach);
Console.WriteLine("Tổng tiền (Chưa bao gồm giảm giá): " + " " + (tongtien));
Console.WriteLine("Tổng tiền bạn phải trả (Đã bao gồm giảm giá): " + " " + (tongtien - tiengiam));
if ( tongtienphaitra >=100000 && tongtienphaitra <= 200000)
{
//enkhach = ";
Console.WriteLine("Bạn được + 5 point vào tài khoản");
Console.ReadLine();

}
else if ( tongtienphaitra >= 201000 && tongtienphaitra <=400000)
{
//enkhach=";
Console.WriteLine("Bạn được+ 10 point vào tài khoản");
Console.ReadLine();
}
else if (tongtienphaitra >= 401000 )
{
Console.WriteLine("Bạn được + 15 point vào tài khoản");
Console.ReadLine();
}}
}
}
thế nếu muốn mua thêm acc vip72 thì phải làm lại từ đầu hay sao hả cậu ^^!
 

nghiadht

Junior
Joined
Jun 23, 2013
Messages
121
Reactions
50
MR
0.010
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype

McDermottshin

Verified
Joined
Jun 24, 2012
Messages
518
Reactions
181
MR
0.000
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
PART 1

Chú ý:

- Vui lòng bình luận trọng phạm vi bài học để mọi người dễ dàng trao đổi
- Do bài 2 này lượng kiến thức khá lớn (để hiểu - ko phải để học thuộc lòng) nên mình bắt buộc phải chia ra 2 part. Part thứ 2 sẽ update vào đêm mai (ban ngày mình khá bận nên chỉ có thể làm vụ này vào ban đêm nên các bạn thông cảm).

Bài tập về nhà: Level 69


Video:

PART 2

Chú ý:
- Vui lòng bình luận trọng phạm vi bài học để mọi người dễ dàng trao đổi :D
- Bài tới chúng ta sẽ làm tool về ssh nhóe ;)

Video:


Chào bạn.

Xin bạn cho mình vào nhóm học với ạ: https://www.facebook.com/groups/241740206242611/

Đã theo Thầy Tunvit học thời gian đầu, nhưng sau 1 thời gian ko thấy Thầy ra video nữa, tưởng lớp đã giải tán rồi.

Bây giờ mới biết có nhóm học này. Xin bạn cho mình vào nhóm học với ạ, Cảm ơn bạn rất nhiều.
Facebook của mình là: id=100008513237443 (baran)
 

khanhnguyenqk

Newbie
Joined
Apr 5, 2018
Messages
6
Reactions
2
MR
0.000
đào mộ tí, e nộp bài ^^

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Baitap2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int giahma = 50000;
int giavip72 = 70000;
int giasockescort = 100000;
string ten = "";
Console.WriteLine("Dich vu mmo ban account cac phan mem hma, vip72, sockescort");
Console.WriteLine("Bảng Giá:");
Console.WriteLine(" 1 Account HMA la: " + giahma);
Console.WriteLine(" 1 Account Vip72 la: " + giavip72);
Console.WriteLine(" 1 Account Sockescort la: " + giasockescort);
Console.WriteLine("Vui Long Nhap Ten Cua Ban:");
ten = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Xin Chao:" + ten);

//chọn DV
string Chon = "";
Console.WriteLine("Moi Ban Chon Dich Vu: (hma,vip72,sockescort)");
Chon = Convert.ToString(Console.ReadLine());
int DichVu = 0;
string TenDV = "";
switch (Chon)
{
case "hma":
DichVu = 50000;
TenDV = "HMA";
break;

case "vip72":
DichVu = 70000;
TenDV = "Vip72";
break;

case "sockescort":
DichVu = 100000;
TenDV = "Sockescort";
break;
};
int SoLuong = 0;
Console.WriteLine("Ban Muon Mua Bao Nhieu Acc?");
SoLuong = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

//Tinh Tien
Console.WriteLine("Hoa Don Ban Hang:");
Console.WriteLine(("Ten Khach Hang: ") + ten);
Console.WriteLine(("Dich Vu: ") + TenDV + (" ") + (" ") + SoLuong + (" ") + ("Account"));
int TongTien = DichVu * SoLuong;
//Giam Gia
int TongSoTien = 0;
if (SoLuong > 10)
{
TongSoTien = TongTien - (TongTien * 10 / 100);
}
else if (SoLuong > 11 && SoLuong <= 20)
{
TongSoTien = TongTien - (TongTien * 20 / 100);
}
else
{
TongSoTien = TongTien - (TongTien * 30 / 100);
}

Console.WriteLine("Tong So Tien: " + TongSoTien);
//Qua Tang
int Point = 0;
if (TongSoTien >= 100000 && TongSoTien <= 200000)
{
Point = 5;
Console.WriteLine(("Ban Duoc Tang") + Point + ("Point Vao Tai Khoan"));
}
else if (TongSoTien >= 201000 && TongSoTien <= 400000)
{
Point = 10;
Console.WriteLine(("Ban Duoc Tang") + Point + ("Point Vao Tai Khoan"));
}
else if (TongSoTien >= 401000 && TongSoTien <= 500000)
{
Point = 15;
Console.WriteLine(("Ban Duoc Tang") + Point + ("Point Vao Tai Khoan"));
}
else
{
Console.WriteLine("Cam On Ban Da Mua Hang");
};
Console.ReadLine();
}
}
}
 

Announcements

Forum statistics

Threads
370,815
Messages
6,498,347
Members
141,657
Latest member
Cyb3rCat