SCAM Light Bitcoin Limited - lightbitcoin.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by kimlong88, Dec 23, 2016.

Moderators: kimlong88
 1. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
 2. pbhyipscom

  pbhyipscom Member

  Joined:
  Aug 14, 2014
  Messages:
  4,693
  Likes Received:
  103
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Payment Instantly:

  The amount of 5.65 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 15:34 04.01.17. Batch: 159233302.

  The amount of 3.88 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 16:38 03.01.17. Batch: 159143625.

  The amount of 2.47 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 00:14 04.01.17. Batch: 159170996.
   
 3. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
  Instantly Paying:

  The amount of 3.17 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 16:43 04.01.17. Batch: 159240688.

  Thanks admin
   
 4. kimlong88

  kimlong88 Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  12,380
  Likes Received:
  1,092
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 4.23 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U1896276.
  Memo: API Payment. Withdraw to hyipdollar from lightbitcoin.com..
  Date: 10:07 04.01.17.
  Batch: 159200555.

  The amount of 4.68 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U1896276.
  Memo: API Payment. Withdraw to hyipdollar from lightbitcoin.com..
  Date: 23:43 03.01.17.
  Batch: 159170136.
   
 5. notmean8x

  notmean8x Member

  Joined:
  Apr 7, 2014
  Messages:
  626
  Likes Received:
  70
  Paying:

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U7303109. Memo: API Payment. Withdraw to gxmonitor from lightbitcoin.com.. Date: 02:50 05.01.17. Batch: 159277576.
   
 6. pbhyipscom

  pbhyipscom Member

  Joined:
  Aug 14, 2014
  Messages:
  4,693
  Likes Received:
  103
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Payment Instantly:

  Ƀ0.00440000 has been successfully sent to your Bitcoin account 1Lhsvu7ujFdiVLNaw4kr4MtBiBep2w8fqe.
  Transaction batch is 85fe602477896dafc9ed78f36d1dacdb931d8fd69ce4b88831c8b73706d6bebb.

  The amount of 4.59 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 04:45 05.01.17. Batch: 159282950.
   
 7. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
 8. PWhoKnowsB

  PWhoKnowsB Member

  Joined:
  May 4, 2011
  Messages:
  130
  Likes Received:
  26
  Đã về vốn, giờ cầu sống lâu để có lãi ...
   
 9. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
  Instantly Paying:

  The amount of 2.82 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 08:56 05.01.17. Batch: 159299362.

  Thanks admin
   
 10. pbhyipscom

  pbhyipscom Member

  Joined:
  Aug 14, 2014
  Messages:
  4,693
  Likes Received:
  103
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Payment Instantly:

  The amount of 4.24 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 16:36 05.01.17. Batch: 159343753.
   
 11. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
  Instantly Paying:

  The amount of 3.17 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 18:28 05.01.17. Batch: 159354801.

  Thanks admin
   
 12. kimlong88

  kimlong88 Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  12,380
  Likes Received:
  1,092
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 5.94 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U1896276.
  Memo: API Payment. Withdraw to hyipdollar from lightbitcoin.com..
  Date: 10:23 05.01.17.
  Batch: 159307154.

  The amount of 4.59 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U1896276.
  Memo: API Payment. Withdraw to hyipdollar from lightbitcoin.com..
  Date: 20:14 04.01.17.
  Batch: 159257970.
   
 13. notmean8x

  notmean8x Member

  Joined:
  Apr 7, 2014
  Messages:
  626
  Likes Received:
  70
  Paying:

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U7303109. Memo: API Payment. Withdraw to gxmonitor from lightbitcoin.com.. Date: 02:44 06.01.17. Batch: 159382108.
   
 14. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
  Instantly Paying:

  The amount of 4.93 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 07:52 06.01.17. Batch: 159398347.

  Thanks admin
   
 15. kimlong88

  kimlong88 Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  12,380
  Likes Received:
  1,092
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 6.39 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U1896276. Memo: API Payment. Withdraw to hyipdollar from lightbitcoin.com.. Date: 11:05 06.01.17. Batch: 159414881.

  The amount of 3.96 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U1896276. Memo: API Payment. Withdraw to hyipdollar from lightbitcoin.com.. Date: 19:50 05.01.17. Batch: 159361619.
   
 16. pbhyipscom

  pbhyipscom Member

  Joined:
  Aug 14, 2014
  Messages:
  4,693
  Likes Received:
  103
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Payment Instantly:

  The amount of 5.3 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 16:20 06.01.17. Batch: 159445302.

  The amount of 3.18 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from lightbitcoin.com.. Date: 01:54 06.01.17. Batch: 159380283.
   
 17. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  21,181
  Likes Received:
  1,171
  Instantly Paying:

  The amount of 2.82 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 15:58 06.01.17. Batch: 159442448.

  Thanks admin
   
 18. PDC

  PDC Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  442
  Likes Received:
  122
  Skype:
  Chat with me via Skype
  site bắt đầu fake dep rồi,chắc cũng sắp gom cú chót,ae cẩn trọng khi tham gia lúc này
  p.s phong cách nhìn giống topbithourly quá
   
 19. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  2,547
  Likes Received:
  708
  Có vẻ là một kịch bản quen thuộc. Fake DEP trong vòng 2 ngày, ngày thứ 3 khuyến mãi đăng ký mới tặng 0.01 bitcoin dẫn đến site lag không tưởng, thế là admin đóng các cổng thanh toán vào ngày thứ tư :D
   
 20. PDC

  PDC Member

  Joined:
  Aug 21, 2014
  Messages:
  442
  Likes Received:
  122
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thấy giống thằng topbithourly,mail thanh toán cũng y chang,chắc chung admin :D
  cơ mà giờ ai tham gia sớm cũng có lời hết rồi :D:D:D
   

Share This Page