Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

var a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
while(true)
{
for(i=0;i<a.length;i++)
iimPlay("CODE: URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id="+a+" \n SET !TIMEOUT 10\n TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Upgrade<SP>to*");
}


Mình đang dùng code *js này trên FF với mục đích là chơi webgame giải trí, theo như đoạn code này là upgrade đến max, nếu giờ mình muốn up đến một lv chỉ định thì đổi lại ntn nào. Mong dc các bro giúp đỡ.
cái này đơn giản mà, thím cứ copy đoạn code dưới chạy là ok :)
PHP:
var number = 5; //nhập số cần chạy
while ([] == false) {
  for (var i = 1; i <= number; i++) {
    var macro;
    macro = "CODE:";
    macro += "SET !TIMEOUT 10" + "\n";
    macro += "URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id=" + i + "\n";
    macro += "wait seconds=2" + "\n";
    macro += "TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Upgrade<SP>to*" + "\n";
    iimPlay(macro);
  }
}
 
cái này đơn giản mà, thím cứ copy đoạn code dưới chạy là ok :)
PHP:
var number = 5; //nhập số cần chạy
while ([] == false) {
  for (var i = 1; i <= number; i++) {
    var macro;
    macro = "CODE:";
    macro += "SET !TIMEOUT 10" + "\n";
    macro += "URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id=" + i + "\n";
    macro += "wait seconds=2" + "\n";
    macro += "TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Upgrade<SP>to*" + "\n";
    iimPlay(macro);
  }
}
//nhập số cần chạy ---> mình nhập //10 nó vẫn up hơn lv 10 à bro
 
cái này đơn giản mà, thím cứ copy đoạn code dưới chạy là ok :)
PHP:
var number = 5; //nhập số cần chạy
while ([] == false) {
  for (var i = 1; i <= number; i++) {
    var macro;
    macro = "CODE:";
    macro += "SET !TIMEOUT 10" + "\n";
    macro += "URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id=" + i + "\n";
    macro += "wait seconds=2" + "\n";
    macro += "TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Upgrade<SP>to*" + "\n";
    iimPlay(macro);
  }
}
Bro có xài zalo ko? Có gì mình hỏi cho tiện
 
Cao hơn cụ thể là tới bao nhiêu lần thì code dừng.
var a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
while(true)
{
for(i=0;i<a.length;i++)
iimPlay("CODE: URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id="+a+" \n SET !TIMEOUT 10\n TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Upgrade<SP>to*");
}
có thể làm đơn giản = code này để mình dễ mò với ~ cái khác. Như code này thì sẽ chạy lần lượt id từ 1-18 và sẽ upgrade từ lv1 đến max lv, giờ mình muốn cho nó upgrade dừng ở lv10 thôi :)
 
var a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
while(true)
{
for(i=0;i<a.length;i++)
iimPlay("CODE: URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id="+a+" \n SET !TIMEOUT 10\n TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Upgrade<SP>to*");
}
có thể làm đơn giản = code này để mình dễ mò với ~ cái khác. Như code này thì sẽ chạy lần lượt id từ 1-18 và sẽ upgrade từ lv1 đến max lv, giờ mình muốn cho nó upgrade dừng ở lv10 thôi :)
Của bạn đây
Code:
var a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
var number=3; //Nhập số cần chạy
for(var i=0;i<=a.length;i++){
  
  while(true){
    iimPlayCode("URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id="+a[0+i])
    level=window.document.getElementsByClassName('build')[1].innerHTML.slice(-1)//Kiểm tra level đã up
    if(level<number){
      window.document.getElementsByClassName('build')[1].click()
    }else{
      break;
    }
    iimPlayCode("WAIT SECONDS =2")
  }
}
 
Của bạn đây
Code:
var a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
var number=3; //Nhập số cần chạy
for(var i=0;i<=a.length;i++){
  
  while(true){
    iimPlayCode("URL GOTO=https://www.speed.wravian.com/build.php?id="+a[0+i])
    level=window.document.getElementsByClassName('build')[1].innerHTML.slice(-1)//Kiểm tra level đã up
    if(level<number){
      window.document.getElementsByClassName('build')[1].click()
    }else{
      break;
    }
    iimPlayCode("WAIT SECONDS =2")
  }
}
cảm ơn bạn nhiều :)
 
vẫn bị lỗi chạy tới dc dòng 5, từ dòng 6 trở đi là bị lỗi à bạn ;)
oh. mình test thấy chạy ổn mà nhỉ.
abcd.png
 
Chào các bạn,
Mình vừa mới biết đến icmacros, mình đang có vướng mắc cần các bạn giúp đỡ mình với.
Mình viết code để nhập từ khóa từ 1file, sau đó chạy get tags để lấy từ khóa. Mình đang không biết copy từ khóa lưu về file txt kiểu gì. Mình đọc nhiều tài liệu mà vẫn chưa hiểu. Các bạn chỉ mình với.
1661768535991.png
 
Chào các bạn,
Mình vừa mới biết đến icmacros, mình đang có vướng mắc cần các bạn giúp đỡ mình với.
Mình viết code để nhập từ khóa từ 1file, sau đó chạy get tags để lấy từ khóa. Mình đang không biết copy từ khóa lưu về file txt kiểu gì. Mình đọc nhiều tài liệu mà vẫn chưa hiểu. Các bạn chỉ mình với.
View attachment 204029
Đầu tiên phải tìm đc Id hoặc class của cái thẻ tag đó. Sau đó gán chúng vào 1 biến n, tiếp theo là dùng lệnh để save giá trị của biến n đó về file txt thôi.
 
Đầu tiên phải tìm đc Id hoặc class của cái thẻ tag đó. Sau đó gán chúng vào 1 biến n, tiếp theo là dùng lệnh để save giá trị của biến n đó về file txt thôi.

ADD !EXTRACT= {{ID:eek:utput_tags}}
SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=* FILE=log.txt
wait seconds={{SLEEP0}}

Mình có viết như thế này mà chưa hiểu sai kiểu gì, vì mình chưa biết gán giá trị ntn, nên toàn save dữ liệu trống về, bạn chỉ mình với
 
Last edited:

Announcements

Forum statistics

Threads
420,573
Messages
7,098,366
Members
172,630
Latest member
son0k

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom