Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

Mọi người cho e hỏi chút
e có đoạn văn text như thế này

success 1
message ""
accounts "[email protected]|Vjd2tdcn42"
balance 1000

E muốn xuất Email và mật khẩu thì làm thế nào ak
E cảm ơn ạ
 
Mọi người cho e hỏi chút
e có đoạn văn text như thế này

success 1
message ""
accounts "[email protected]|Vjd2tdcn42"
balance 1000

E muốn xuất Email và mật khẩu thì làm thế nào ak
E cảm ơn ạ
Dữ liệu là 1 chuỗi thì như này thử xem

Code:
a=(`success  1
message  ""
accounts  "[email protected]|Vjd2tdcn42"
balance  1000`)

email=a.split('\n')[2].split('"')[1].split('|')[0]
pass=a.split('\n')[2].split('"')[1].split('|')[1]
việc tiếp theo là save vào file..
 
Mình muốn lấy các phần tử trong cái phần code #document nhưng ko dùng các lệnh window.document.getElementById hoặc class để lấy đc. Bro nào biết cách chỉ điểm mình với. Mình cảm ơn trước.
abc.png
 
Last edited:
Mình muốn lấy các phần tử trong cái phần code #document nhưng ko dùng các lệnh window.document.getElementById hoặc class để lấy đc. Bro nào biết cách chỉ điểm mình với. Mình cảm ơn trước.
View attachment 177925
Bạn dùng window.document.getElementsByTagName("iframe")[0].innerHTML hoặc window.document.getElementsByTagName("iframe")[0].outerHTML thử xem.
Bạn tăng dần số 0 lên mò iframe cần lấy.
 
Bạn dùng window.document.getElementsByTagName("iframe")[0].innerHTML hoặc window.document.getElementsByTagName("iframe")[0].outerHTML thử xem.
Bạn tăng dần số 0 lên mò iframe cần lấy.
mình mò đc iframe, lấy body rồi nhưng tới đây rồi mà ko get đc cái id 'checkbox-a11y-label' trong body
Code:
var iframe=window.content.document.getElementsByTagName('iframe');
body=iframe[2].contentWindow.document.body;
check=body.contentWindow.document.getElementById('checkbox-a11y-label').innerHTML;
abc.png
 
Bạn dùng window.document.getElementsByTagName("iframe")[0].innerHTML hoặc window.document.getElementsByTagName("iframe")[0].outerHTML thử xem.
Bạn tăng dần số 0 lên mò iframe cần lấy.
À, đc rồi cậu ơi. đơn giản thế này mà cứ mò mãi.
Code:
var iframe=window.content.document.getElementsByTagName('iframe');
check=iframe[2].contentWindow.document.getElementById('checkbox-a11y-label').innerHTML;
thank cậu nhé
 
thím tạo vòng lặp for, gán giá trị i tùy ý.
cover đoạn .iim sang .js rồi nhét vào trong for.
code += "SET !DATASOURCE_LINE " + i + "\n";
hoặc cách khác, có thể xài code xóa dòng .js trong file chỉ định (tìm lại trong các bài trước)
nó sẽ xóa dòng 1, dòng 2 sẽ nhảy về dòng 1.
cách này hay ở chỗ nếu imacro bị lỗi, đơ, out...
thì ta còn biết data đang chạy tới đoạn nào.
Hi bác. Lâu quá e mới vọc lại imacros giờ gặp trường hợp này loay hoay 2 ngày mãi ko giải quyết đc.
E giải cái hcapcha trên 1 cái popup, mà trên popup này ko có submit button gì cả. Nếu thủ công thì cứ giải captcha xong popup tự mất là xong công việc. Ko cần click gì thêm.
Mà vấn đề là khi giải captcha bằng dịch vụ nó trả kết quả về dán vào "h-captcha-response" mà ko có submit botton để check kết quả thì ko thể passed đc. :(?
Bác có cao kiến gì chỉ điểm e với. Cám ơn bác.
 
Có bác nào tạo được sự kiện new MouseEvent('click'); trên imacros ko ạ? e tạo mà nó báo "not defined". Có nhiều cái element nó đòi hỏi event.isTrusted là true nên ko dùng mã để click đc.
 
Mọi người cho e hỏi
Làm sao sử dụng useragent từ file TXT
Nhưng xóa nó sau khi đã sử dụng ak
 
Dạo này cheat choác hết thời hay sao mà ae thread này ly tán hết rồi ta. Tiện ghé vô mình share vài đoạn code khá hữu ích cho ae nào cheat clone acc hoặc treo firefox.
Tạo link referer từ bất kỳ 1 site nào cho edit javascript code.
Code:
function goTo(url)
{
  var a = window.document.createElement("a");
  a.setAttribute("href", url);
  a.style.display = "none";
  window.document.body.appendChild(a);
  a.click();
}
Dùng window.document.referrer để check

Trường hợp treo firefox lâu sẽ ngốn khá nhiều tài nguyên, cần khởi động lại để xả bộ nhớ
Code:
var restartfirefoxObject = {
    restartMozilla: function(){
      dump("Restart Firefox !! \n");
      a=Components.interfaces.nsIAppStartup,Components.classes["@mozilla.org/toolkit/app-startup;1"].getService(a).quit(a.eRestart | a.eAttemptQuit);
      }
    }
    restartfirefoxObject.restartMozilla()
Truy xuất proxy port firefox
Code:
Components.utils.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
var port = Services.prefs.getIntPref("network.proxy.socks_port");
 
chỉ chạy từ bản 56 trở xuống thôi. trên 56 ko chạy đc
a ơi e hỏi đoạn code này vs ak


//Xóa line đầu tiên trong file data, ex: delete_line("D:\\data.txt")
function delete_line(url)
{
var fileTxt = imns.FIo_OpenNode(url);
lines = imns.FIO.readTextFile(fileTxt).split("\r\n").slice(1).join("\r\n");
imns.FIO.writeTextFile(fileTxt, lines);
}

E THÊM NHƯ NÀY LUÔN MÀ KẾT QUẢ K THAYĐỔI J AK
A THÔNG NÃO GIÚP E VS AK


1626424633348.png
 
a ơi e hỏi đoạn code này vs ak


//Xóa line đầu tiên trong file data, ex: delete_line("D:\\data.txt")
function delete_line(url)
{
var fileTxt = imns.FIo_OpenNode(url);
lines = imns.FIO.readTextFile(fileTxt).split("\r\n").slice(1).join("\r\n");
imns.FIO.writeTextFile(fileTxt, lines);
}

E THÊM NHƯ NÀY LUÔN MÀ KẾT QUẢ K THAYĐỔI J AK
A THÔNG NÃO GIÚP E VS AK


View attachment 178938
Thử delete_line('D:\\data.txt') xem bạn
 
MỌi người cho mình hỏi là dùng Imarco trên chorme (extension), mình chạy lệnh
VERSION BUILD=1011 RECORDER=CR
SET !DATASOURCE "F:\Data.csv"
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 1
TAB T=1
URL GOTO=https://all-access.wax.io/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:userName CONTENT={{!COL1}}
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:pASSWORD ATTR=NAME:password CONTENT=xxxxxxxxxx
TAG POS=4 TYPE=DIV ATTR=TXT:WAX<SP>Cloud<SP>WalletCreate<SP>a<SP>free<SP>account<SP>in*
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Login
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:https://all-access.wax.io/tos?token=* ATTR=* CONTENT=YES
TAG POS=2 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:https://all-access.wax.io/tos?token=* ATTR=* CONTENT=YES
TAG POS=2 TYPE=DIV ATTR=TXT:Accept<SP>and<SP>Continue
wait seconds=10
clear

Thì nó báo lỗi "RuntimeError: !DATASOURCE requires File IO interface, line: 2"
Đại khái là mình muốn đăng nhập theo list trong Data.csv
 
MỌi người cho mình hỏi là dùng Imarco trên chorme (extension), mình chạy lệnh
VERSION BUILD=1011 RECORDER=CR
SET !DATASOURCE "F:\Data.csv"
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 1
TAB T=1
URL GOTO=https://all-access.wax.io/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:userName CONTENT={{!COL1}}
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:pASSWORD ATTR=NAME:password CONTENT=xxxxxxxxxx
TAG POS=4 TYPE=DIV ATTR=TXT:WAX<SP>Cloud<SP>WalletCreate<SP>a<SP>free<SP>account<SP>in*
TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Login
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:https://all-access.wax.io/tos?token=* ATTR=* CONTENT=YES
TAG POS=2 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:https://all-access.wax.io/tos?token=* ATTR=* CONTENT=YES
TAG POS=2 TYPE=DIV ATTR=TXT:Accept<SP>and<SP>Continue
wait seconds=10
clear

Thì nó báo lỗi "RuntimeError: !DATASOURCE requires File IO interface, line: 2"
Đại khái là mình muốn đăng nhập theo list trong Data.csv
Dùng imacros 8.9.7 và ff bản 53 nhé bạn
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,443
Messages
7,098,330
Members
172,446
Latest member
netfilmcity

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom