Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

Bật F12 lên trỏ vô cái chỗ mình muốn nếu có trường name thì dùng
1586420252224.png

Trong ảnh là 1 element có name=description
 
Muốn từ file 1 dòng ngẫu nhiên thì làm sao các bác nhể?
file có 100 dòng, đọc ngẫu nhiên 1 trogn 100 dòng đó ạ
 
Muốn từ file 1 dòng ngẫu nhiên thì làm sao các bác nhể?
file có 100 dòng, đọc ngẫu nhiên 1 trogn 100 dòng đó ạ
sử dụng hàm random cậu ơi
function getRandomInt(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;}
 
sử dụng hàm random cậu ơi
function getRandomInt(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;}

VD như này thì viết ntn ạ, bác giúp e mẫu bài này với.
Nhặt sdt từ file phone_number.csv và gửi đi.
Thì e muốn mỗi lần chạy 1 vòng lặp nó sẽ lấy ngẫu nhiên từ file csv kia ra
Em cảm ơn ạ.


SET !DATASOURCE C:\Users\ABC\Desktop\phone_number.csv
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:form ATTR=ID:txtPhone CONTENT={{!COL1}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:form ATTR=ID:btnSend
 
VD như này thì viết ntn ạ, bác giúp e mẫu bài này với.
Nhặt sdt từ file phone_number.csv và gửi đi.
Thì e muốn mỗi lần chạy 1 vòng lặp nó sẽ lấy ngẫu nhiên từ file csv kia ra
Em cảm ơn ạ.


SET !DATASOURCE C:\Users\ABC\Desktop\phone_number.csv
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:form ATTR=ID:txtPhone CONTENT={{!COL1}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:form ATTR=ID:btnSend
Cậu thử xem
SET !VAR1 EVAL("Math.floor(Math.random()*100 + 1);")
SET !DATASOURCE C:\Users\ABC\Desktop\phone_number.csv
!DATASOURCE_LINE {{!VAR1}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 1

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:form ATTR=ID:txtPhone CONTENT={{!COL1}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:form ATTR=ID:btnSend
 
mấy bạn giúp mình copy mấy dòng này với.
mình có site : https://hontuanh11.000webhostapp.com/hanh.txt
site có 10 dòng ngẩu nhiên như này. giờ mình muốn thực hiện copy dòng 1 thì lệnh như thế nào,
dòng 2 copy bằng lệnh nào, dòng 3, ... dòng 10.
ACE giúp mình với. mình cảm ơn
 
mấy bạn giúp mình copy mấy dòng này với.
mình có site : https://hontuanh11.000webhostapp.com/hanh.txt
site có 10 dòng ngẩu nhiên như này. giờ mình muốn thực hiện copy dòng 1 thì lệnh như thế nào,
dòng 2 copy bằng lệnh nào, dòng 3, ... dòng 10.
ACE giúp mình với. mình cảm ơn
.js thím làm như code dưới nhé, m hỗ trợ tới đây thôi :)
PHP:
window.location = ("https://hontuanh11.000webhostapp.com/hanh.txt")
iimPlayCode("wait seconds=0")
function rePlay() {
  _0xd001 = prompt("VUI LÒNG NHẬP DÒNG CẦN LẤY: ", "");
  if (_0xd001) {
    var _0xd002 = window.document.querySelector('pre').textContent;
    var _0xd003 = _0xd002.split("\n");
    iimDisplay(_0xd003[_0xd001]);
  } else if (_0xd001 == "") {
    iimDisplay("BẠN CHƯA NHẬP DÒNG");
  } else {
    iimDisplay("BẠN ĐÃ BẤM NÚT HỦY");
  }
} rePlay();
 
mấy bạn giúp mình copy mấy dòng này với.
mình có site : https://hontuanh11.000webhostapp.com/hanh.txt
site có 10 dòng ngẩu nhiên như này. giờ mình muốn thực hiện copy dòng 1 thì lệnh như thế nào,
dòng 2 copy bằng lệnh nào, dòng 3, ... dòng 10.
ACE giúp mình với. mình cảm ơn
Bạn có site đó sao không viết một file .php: đọc file .txt kia, lấy random 1 dòng trong 10 dòng
Dùng imacros lấy kết quả của file .php đó
 
file .php không lấy radom mà lấy theo thứ tự từng dòng được không cậu. cho mình xin code php đó với. cảm ơn
 
Cho mình hỏi code mình có vấn đề gì mà nó ko chạy được.Ai rảnh giúp mình với.
for (var a=1;a<9999;a++) {
var imacros = "CODE:";
imacros += "REFRESH\n";
imacros += "SET !TIMEOUT_STEP 5\n";
imacros += "TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:Unlisted* Extract=TXT EXTRACT=TXT\n";
iimPlay(imacros)
var b = iimGetLastExtract();
if (b == "Unlisted")
{
break;
}
}
 
Cho mình hỏi code mình có vấn đề gì mà nó ko chạy được.Ai rảnh giúp mình với.
for (var a=1;a<9999;a++) {
var imacros = "CODE:";
imacros += "REFRESH\n";
imacros += "SET !TIMEOUT_STEP 5\n";
imacros += "TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:Unlisted* Extract=TXT EXTRACT=TXT\n";
iimPlay(imacros)
var b = iimGetLastExtract();
if (b == "Unlisted")
{
break;
}
}
Kg phải là nó k chạy mà là nó chạy nhanh quá ff nó đơ luôn, fix như này nhé
for (var a=1;a<9999;a++) {
var imacros = "CODE:";
imacros += "REFRESH\n";
imacros += "SET !TIMEOUT_STEP 5\n";
imacros += "TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:Unlisted* Extract=TXT EXTRACT=TXT\n";
iimPlay(imacros)
var b = iimGetLastExtract();
if (b == "Unlisted")
{
break;
}
else
{
var imacros = "CODE:";
imacros += "WAIT SECONDS=1\n";
iimPlay(imacros)
}
}
 
Kg phải là nó k chạy mà là nó chạy nhanh quá ff nó đơ luôn, fix như này nhé
for (var a=1;a<9999;a++) {
var imacros = "CODE:";
imacros += "REFRESH\n";
imacros += "SET !TIMEOUT_STEP 5\n";
imacros += "TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:Unlisted* Extract=TXT EXTRACT=TXT\n";
iimPlay(imacros)
var b = iimGetLastExtract();
if (b == "Unlisted")
{
break;
}
else
{
var imacros = "CODE:";
imacros += "WAIT SECONDS=1\n";
iimPlay(imacros)
}
}
Giờ nó chạy nhưng nó không thực hiện các câu lệnh ở trên nữa, bạn có thể xem lại giúp mình ko.
 
Giờ nó chạy nhưng nó không thực hiện các câu lệnh ở trên nữa, bạn có thể xem lại giúp mình ko.
bạn xem lại dòng này xem nó extract ra nội dung gì, có ký tự hay khoảng cách nào k
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:Unlisted* Extract=TXT EXTRACT=TXT
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,779
Messages
7,115,279
Members
173,964
Latest member
xefordeverest

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom