Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

trong imacro, có lệnh nào xoá sạch hơn lệnh CLEAR không mọi người
 
Giup mình về code mà khi refresh thay đổi

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:f3424290a571354 CONTENT=phone
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=ID:f3726ca6d453c24 CONTENT=name

Đã thử các chế độ ghi nhưng không được.
Thử tọa độ click ô kên nhưng không biết lệnh điền Content đơn

Mong giúp đỡ.
id động thì đừng xài ATTR id, mà xài các ATTR khác xem sao, ví dụ name... bác xem mã nguồn html chổ cái input đó xem nó có ATTR gì ..
 
Xin mấy pro giúp đở extract làm mãi không được

upload_2018-9-26_8-59-19.png


code

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
SET !ERRORIGNORE YES
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
URL GOTO=https://www.geopostcodes.com/Napoli?loc=Napoli
TAG POS=3 TYPE=TD ATTR=itemprop:address EXTRACT=TXT
PROMPT {{!EXTRACT}}
 
Xin Ace trợ giúp hàm xóa dòng ngắn trong JavaScript for imacro

mình làm trong notepad ++ dùng đoạn mã này

^.{0,30}(\r\n?|\n|$)

để xóa dòng ngắn hơn 30 ký tự nội dung thế này

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/600.1.4
33301
2018-09-28 10:23:42
kkkkkkkkkkkkkkkk
hhhhhhhhhhh
100
aaaaaaaaa
adddddd
88.18.192.123
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/600.1.4
33300
2018-09-28 10:23:21
kkkkkkkkkkkkkkkk
hhhhhhhhhhh
100
aaaaaaaaa
adddddd
88.19.205.46
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B93 Safari/600.1.4
33299
2018-09-28 10:19:44
kkkkkkkkkkkkkkkk
hhhhhhhhhhh
100
aaaaaaaaa
adddddd
79.146.97.23
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A421 Safari/600.1.4

kết quả mong muốn

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/600.1.4
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/600.1.4
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B93 Safari/600.1.4
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A421 Safari/600.1.4

>>>>>>>>>>>>>>>

Xin Ace trợ giúp hàm trong javaScript để chạy imacro với ạ
thank
 
Xin Ace trợ giúp hàm xóa dòng ngắn trong JavaScript for imacro

mình làm trong notepad ++ dùng đoạn mã này

^.{0,30}(\r\n?|\n|$)
thím chạy qua notepad++ ok rồi thì bê sang imacro làm j cho mắc mệt :confused:
vì code .js nó rất mất thời gian, lấy dữ liệu từ .txt, đếm kí tự, lưu ra file mới...sơ sơ cũng code khoảng 100 dòng.
nó không chạy được đa luồng, khi chạy số lượng lớn vài k dòng trở lên, trình duyệt sẽ bị đơ, treo...
và nữa là code không có sẵn, thím phải đi thuê, lên nhờ ae trợ giúp là điều không thể.
 
thím chạy qua notepad++ ok rồi thì bê sang imacro làm j cho mắc mệt :confused:
vì code .js nó rất mất thời gian, lấy dữ liệu từ .txt, đếm kí tự, lưu ra file mới...sơ sơ cũng code khoảng 100 dòng.
nó không chạy được đa luồng, khi chạy số lượng lớn vài k dòng trở lên, trình duyệt sẽ bị đơ, treo...
và nữa là code không có sẵn, thím phải đi thuê, lên nhờ ae trợ giúp là điều không thể.
Cám ơn bạn rất nhiều
Mình quên ghi phần text trên được EXTRACT từ website và muốn xoá đi mấy dòng ko cần thiết chỉ gửi lại phần user agent
 
Cám ơn bạn rất nhiều
Mình quên ghi phần text trên được EXTRACT từ website và muốn xoá đi mấy dòng ko cần thiết chỉ gửi lại phần user agent
đưa cái đoạn html và cái cần lấy lên đi bạn.
 
Xin chào Ace mình là newbie mới tập chơi imacros nhờ Ace giúp đở đoạn code EXTRACT 1 lần all page
lấy phần user agent.

đây là đoạn code

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
SET !ERRORIGNORE YES
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
URL GOTO=https://www.handsetdetection.com/device-detection-database/platforms/ios/11-3/
TAG XPATH="//html/body/div[1]/div[2]/div/div/div[3]/div/table/tbody" EXTRACT=HTM

mình gửi card 50k mời Ace em uốn coffee tuy ít nhưng đó là tấm lòng nhờ Ace giúp đở

lưu ý: code EXTRACT 1 lần all page ( EXTRACT từng dòng thì mình làm ok rồi )
 
Xin chào Ace mình là newbie mới tập chơi imacros nhờ Ace giúp đở đoạn code EXTRACT 1 lần all page
lấy phần user agent.

đây là đoạn code

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
SET !ERRORIGNORE YES
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
URL GOTO=https://www.handsetdetection.com/device-detection-database/platforms/ios/11-3/
TAG XPATH="//html/body/div[1]/div[2]/div/div/div[3]/div/table/tbody" EXTRACT=HTM

mình gửi card 50k mời Ace em uốn coffee tuy ít nhưng đó là tấm lòng nhờ Ace giúp đở

lưu ý: code EXTRACT 1 lần all page ( EXTRACT từng dòng thì mình làm ok rồi )

//=>iim
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=HTM
//=>Javacripts
var html = window.document.body.textContent;
var html = window.document.body.innerHTML;
 
mấy bác cho em hỏi chút em viết đoạn code này:

var macro;
macro = "CODE:";
macro += "VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX" + "\n";
macro += "SET !TIMEOUT_STEP 300" + "\n";
macro += "SEARCH SOURCE=REGEXP:\"oaa([^><]+)oo\" IGNORE_CASE=NO EXTRACT=$1" + "\n";
macro += "SET !VAR2 {{!EXTRACT}}" + "\n";
macro += "PROMPT {{!EXTRACT}}" + "\n";
iimPlay(macro)

vì đọan text trong oaa([^><]+)oo tầm 2 phút nó mới hiện nên em để time out là 300, nhưng khi oaa([^><]+)oo hiện ra thì nó đứng hình không chạy nữa. em đã thử cả iim lẫn js đều không đuợc, không biết đây có phải là "tính năng" của imacro không nhỉ?
 
mấy bác cho em hỏi chút em viết đoạn code này:

var macro;
macro = "CODE:";
macro += "VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX" + "\n";
macro += "SET !TIMEOUT_STEP 300" + "\n";
macro += "SEARCH SOURCE=REGEXP:\"oaa([^><]+)oo\" IGNORE_CASE=NO EXTRACT=$1" + "\n";
macro += "SET !VAR2 {{!EXTRACT}}" + "\n";
macro += "PROMPT {{!EXTRACT}}" + "\n";
iimPlay(macro)

vì đọan text trong oaa([^><]+)oo tầm 2 phút nó mới hiện nên em để time out là 300, nhưng khi oaa([^><]+)oo hiện ra thì nó đứng hình không chạy nữa. em đã thử cả iim lẫn js đều không đuợc, không biết đây có phải là "tính năng" của imacro không nhỉ?
"oaa([^><]+)oo\" - cái này là nguyên text bác muốn tìm kiếm chứ k phải là regex hả :D
 
Mình viết bên iim b ơi
Full code đây , b xem sửa mình với . Cảm ơn
Code:
SET !TIMEOUT_PAGE 500000
SET !TIMEOUT_TAG 500000
SET !TIMEOUT_STEP 500000
SET !ERRORIGNORE YES
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
TAB T=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:log_email [email protected]
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:pass CONTENT=123456789
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=NAME:NoFormName ATTR=*
URL GOTO=http://real-hunter.ru/account/referals
SET !EXTRACT NULL
SEARCH SOURCE=REGEXP:"<font color="#000;">http://real-hunter.ru/?i=([^><]+)</font>" IGNORE_CASE=YES EXTRACT=$1
PROMPT {{!EXTRACT}}
@manhtienhp92
sửa dòng search thành
SET !EXTRACT NULL
SEARCH SOURCE=REGEXP:"
http://real-hunter.ru/?i=([^><]+)\" target=" IGNORE_CASE=YES EXTRACT=$1
 
"oaa([^><]+)oo\" - cái này là nguyên text bác muốn tìm kiếm chứ k phải là regex hả :D
cái này em viết để demo, còn thực ra em kiếm những cái khác, vì code này cứ đến lúc hiện đoạn text ra là bị đứng không chạy tiếp được. còn để wait thì mất thời gian quá nên em đoán nó là "tính năng" chứ không phải lỗi :)
 
Last edited:
Xin chào Ace mình là newbie mới tập chơi imacros nhờ Ace giúp đở đoạn code EXTRACT 1 lần all page
lấy phần user agent.

đây là đoạn code

VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
TAB T=1
SET !ERRORIGNORE YES
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
URL GOTO=https://www.handsetdetection.com/device-detection-database/platforms/ios/11-3/
TAG XPATH="//html/body/div[1]/div[2]/div/div/div[3]/div/table/tbody" EXTRACT=HTM

mình gửi card 50k mời Ace em uốn coffee tuy ít nhưng đó là tấm lòng nhờ Ace giúp đở

lưu ý: code EXTRACT 1 lần all page ( EXTRACT từng dòng thì mình làm ok rồi )

ném đoạn sau vào file imacros .js (khác với .iim)

Code:
var code = "CODE:";
code += "SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO" + "\n";
code += "SET !ERRORIGNORE YES" + "\n";
code += "URL GOTO=https://www.handsetdetection.com/device-detection-database/platforms/ios/11-3/" + "\n";
code += "WAIT SECONDS=1" + "\n";

function getiMacrosFile(){
  return imns.Pref.getFilePref('deflogpath').path;
}

function save_logs(logFileName, data) { //đặt tên file logs trong () khi gọi hàm.
  var logs = data;
  logs = logs + '\n';
  var logFilePath = getiMacrosFile()+'\\'+logFileName;
  var file_o = imns.FIO.openNode(logFilePath);
  imns.FIO.appendTextFile(file_o, logs);
}

iimPlay(code);
var html = window.document.body.innerHTML;
var res = html.match(/<strong>user-agent<\/strong>([^<]+)/g);
for(var i=0;i<res.length;i++){
  res[i] = res[i].replace('<strong>user-agent<\/strong>', '').trim();
}
save_logs('useragent.txt', res.join('\r\n'));

//file save: C:\Users\.....\Documents\iMacros\useragent.txt
file save: C:\Users\.....\Documents\iMacros\useragent.txt
 
ném đoạn sau vào file imacros .js (khác với .iim)

Code:
var code = "CODE:";
code += "SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO" + "\n";
code += "SET !ERRORIGNORE YES" + "\n";
code += "URL GOTO=https://www.handsetdetection.com/device-detection-database/platforms/ios/11-3/" + "\n";
code += "WAIT SECONDS=1" + "\n";

function getiMacrosFile(){
  return imns.Pref.getFilePref('deflogpath').path;
}

function save_logs(logFileName, data) { //đặt tên file logs trong () khi gọi hàm.
  var logs = data;
  logs = logs + '\n';
  var logFilePath = getiMacrosFile()+'\\'+logFileName;
  var file_o = imns.FIO.openNode(logFilePath);
  imns.FIO.appendTextFile(file_o, logs);
}

iimPlay(code);
var html = window.document.body.innerHTML;
var res = html.match(/<strong>user-agent<\/strong>([^<]+)/g);
for(var i=0;i<res.length;i++){
  res[i] = res[i].replace('<strong>user-agent<\/strong>', '').trim();
}
save_logs('useragent.txt', res.join('\r\n'));

//file save: C:\Users\.....\Documents\iMacros\useragent.txt
file save: C:\Users\.....\Documents\iMacros\useragent.txt

thank bạn nhé mình gửi card qua skype nhé
 

Announcements

Forum statistics

Threads
407,635
Messages
6,981,621
Members
165,486
Latest member
noRoom2013
Back
Top Bottom