Hỗ trợ tạo account trade Forex and Metals Global. Safe, Fast.

Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT UNLIMIT vẫn đang diễn ra.

Chúc các trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Cập nhật( Update) quy định.
 
Không hiểu thì hỏi và nhẫn nại đợi nhận giải đáp. Service này là mình hỗ trợ tạo account trade Forex and Metals.

Ví dụ đơn giản: Bạn muốn trade Forex and Metals, bạn deposit 1 account 100 USDT, thì gửi mình 100 USDT và nhận 1 account giá trị 100 USDT để trade, bạn trade đạt lợi nhuận 400 USDT, muốn cash out thì yêu cầu( request) mình, và nhận $ cash out. Mình có nhiều tính năng đặc biệt như là tính năng ẩn danh để hacker, tội phạm mạng không bao giờ biết được bạn join trade, tiền bạn luôn safe, check giá ở Google Finance, Microsoft Start, Yahoo Finance,... quá trình trade luôn fair, minh bạch,... App Metatrader5 không bao giờ delay.
M trade trên sever metaquote-demo hay trên sàn nào ?
Có ai bảo chứng cho dịch vụ này của bạn ở diễn đàn này không ?
 
Last edited:
M trade trên sever metaquote-demo hay trên sàn nào ?
Có ai bảo chứng cho dịch vụ này của bạn ở diễn đàn này không ?
Danh tiếng, Uy tín mình hoạt động trước giờ ở forum bảo chứng.
Mình từng làm từ thiện hơn vài trăm triệu, join từ lúc Coinbase tặng bitcoin free, từng scam và hoàn lương trả đầy đủ tiền, từng tạo những event tặng bitcoin free, verified thông tin với ban quản trị,... Quý vị deposit trade có thể yêu cầu mình đóng bảo hiểm, MR; vì mình còn đang làm, chưa có nhiều tiền, tiền invest vào coin, nên chưa đóng bảo hiểm.
Trade ở Server: MetaQuotes-Demo( server toàn thế giới trade nên giá trị minh bạch). Giá trị account được mình giả lập bằng VND, USD, USDT.
Có thắc mắc gì bạn cứ vô ngại hỏi.
 
Last edited:
Danh tiếng, Uy tín mình hoạt động trước giờ ở forum bảo chứng.
Mình từng làm từ thiện hơn vài trăm triệu, join từ lúc Coinbase tặng bitcoin free, từng scam và hoàn lương trả đầy đủ tiền, từng tạo những event tặng bitcoin free, verified thông tin với ban quản trị,... Quý vị deposit trade có thể yêu cầu mình đóng bảo hiểm, MR; vì mình còn đang làm, chưa có nhiều tiền, tiền invest vào coin, nên chưa đóng bảo hiểm.
Trade ở Server: MetaQuotes-Demo( server toàn thế giới trade nên giá trị minh bạch). Giá trị account được mình giả lập bằng VND, USD, USDT.
Có thắc mắc gì bạn cứ vô ngại hỏi.
Ok B. Chúc b đắt khách
 
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tháng chỉ nhận được 1 account bonus.

Chúc các trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tháng chỉ nhận được 1 account bonus.

*PRODUCT:
+ THẺ VIP0001( 1MONTH): Trong 1 tháng quý vị nhận được 15 account giá trị 10 USDT/ account: giá 100 USDT.( Quy định loại account trong THẺ VIP0001 như account bonus). Quý vị sẽ được nhận lần lượt 1 account balance 10 USDT/ account, khi quý vị trade lần lượt 1 account lỗ hết thì nhận liên tục 15 account, nhận hết 15 account thì THẺ VIP0001 hết hạn; nếu trade 1 account đạt lợi nhuận x30( 300USDT) thì nhận 300 USDT và THẺ VIP0001 hết hạn, không được nhận thêm account; nếu hết 1MONTH thì THẺ VIP0001 hết hạn, không được nhận thêm account; account đã nhận vẫn có quyền trade và nhận lợi nhuận, không giới hạn thời gian. Tổng giá trị thực nhận 150 USDT, quý vị tiết kiệm được 50 USDT. Ưu điểm: Loại THẺ VIP0001 này quý vị mua test Trading Robot, BOT, AI, EA, Social Trading, Phương pháp Trade,... sẽ tiết kiệm được 50% tiền.

+ THẺ VIP0002( 3MONTH): Trong 3 tháng quý vị nhận được 7 account giá trị 200 USDT/ account: giá 1000 USDT.( Quy định loại account trong THẺ VIP0002 như account bonus). Quý vị sẽ được nhận lần lượt 7 account balance 200 USDT/ account, khi quý vị trade lần lượt 1 account lỗ hết thì nhận liên tục 7 account, nhận hết 7 account thì THẺ VIP0002 hết hạn; nếu trade 1 account đạt lợi nhuận x30( 6000USDT) thì nhận 6000 USDT và THẺ VIP0002 hết hạn, không được nhận thêm account; nếu hết 3MONTH thì THẺ VIP0002 hết hạn, không được nhận thêm account; account đã nhận vẫn có quyền trade và nhận lợi nhuận, không giới hạn thời gian. Tổng giá trị thực nhận 1400 USDT, quý vị tiết kiệm được 400 USDT. Ưu điểm: Tiết kiệm được 40% tiền trong trading Forex and Metals.

Chúc các trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Last edited:
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tháng chỉ nhận được 1 account bonus.

Creat Product THẺ VIP0001( 1MONTH) giá 100 USDT 12:42 21/07/2023
Creat Product THẺ VIP0002( 3MONTH) giá 1000 USDT 23:54 21/07/2023
Chúc các trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.

Update Options, tính( tánh) năng:
Cover lỗ ~40%, 50% cho khách hàng ở product thẻ VIP.
 
*Update:
Creat Product THẺ VIP0003( 1YEAR) giá 1000000 USDT 01:15 23/07/2023, COVER 20% LỖ CHO TRADER.
 
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tháng chỉ nhận được 1 account bonus.
Phát minh, sáng tạo: Tính năng cover lỗ 20%- 50%, tiết kiệm tiền lỗ cho trader trong quá trình trading chỉ có tại topic này, nếu quý vị phát hiện pháp cover lỗ trong trading này ở những broker khác thì xin giới thiệu.


Chúc những trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
thí chủ đi độ kiếp đi
Gì vậy bạn?
Đừng nói những vấn đề không liên quan đến Forex and Metals ở topic này.
 
Last edited:
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tháng chỉ nhận được 1 account bonus.
Sử dụng product thẻ VIP quý vị sẽ tiết kiệm được 20- 50% tiền khi lỗ.


Chúc những trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tuần chỉ nhận được 1 account bonus.
Sử dụng product thẻ VIP quý vị sẽ tiết kiệm được 20- 50% tiền khi lỗ.


Chúc những trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tuần chỉ nhận được 1 account bonus.
Sử dụng product thẻ VIP quý vị sẽ tiết kiệm được 20- 50% tiền khi lỗ.


Chúc những trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, United Nations, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Chào ngày mới,
Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tuần chỉ nhận được 1 account bonus.
Sử dụng product thẻ VIP quý vị sẽ tiết kiệm được 20- 50% tiền khi lỗ.


Chúc những trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, United Nations, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
1690526115200.png
363064701_6727135834020646_4784963870698659146_n.jpg

Chinh phục cộc mốc x30 tài khoản thành công. + 1 uy tín cho chủ topic.
 
View attachment 226059View attachment 226060
Chinh phục cộc mốc x30 tài khoản thành công. + 1 uy tín cho chủ topic.
Chúc mừng trader đầu tiên đạt x30( account bonus 5 USDT). Chúc bạn sẽ trade giỏi hơn nữa.
Những phương pháp giao dịch luôn tiềm ẩn tiềm năng và rủi ro. Hãy luôn định chính thông minh.

Chương trình tặng account bonus balance 5 USDT, 100000 VND UNLIMIT vẫn đang diễn ra.
Update quy định: 1 người 1 tuần chỉ nhận được 1 account bonus.
Sử dụng product thẻ VIP quý vị sẽ tiết kiệm được 20- 50% tiền khi lỗ.


Chúc những trader luôn định chính trí tuệ trí thức thông minh nhẫn sáng suốt, quán nhân duyên hành tinh, United Nations, những Tổ Quốc nhận định minh bạch, tiên tri chuẩn giá trị currency.
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,519
Messages
7,072,737
Members
170,622
Latest member
vantuan0288
Back
Top Bottom