• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
  • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell FACE US REG BY PHONE 2K5/ACC VCB, ACB, BAOKIM

Status
Not open for further replies.

ngocphi1993

Hero
Verified
Joined
Nov 4, 2013
Messages
1,029
Reactions
374
MR
0.201
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
 • Như tít, acc reg trực tiếp bằng phone us
 • Bảo hành 1:1 khi lỗi cho lần đăng nhập đầu tiên
 • acc có avatar, 1 vài bạn 6k/acc
 • Nhận reg acc theo yêu cầu ( friend, group ... )
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week