• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell done

Status
Not open for further replies.
đang gd vs bạn,
vcb
0461000444735 - VUONG THI TRIEU TIEN (VCB HCM)
xác nhận dùm
 
đang gd vs bạn,
xác nhận dùm
xác nhận đang đợi bác chuyển tiền
xác nhận vẫn chưa nhận được thanh toán từ bạn
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
đang gd vs bạn,
vcb
0461000444735 - VUONG THI TRIEU TIEN (VCB HCM)
xác nhận dùm
xác nhận giao dịch này không nhận được tiền và không thấy phản hồi...
 
HMA 1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
nay lễ , mình nghỉ 1 ngày, mai 3/9 làm việc bình thường, anh em thông cảm nhé
 
1 năm chỉ (1.110.000)
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
415,576
Messages
7,043,866
Members
168,862
Latest member
referralaffiliat
Back
Top Bottom