Matrix Digadz - Digadz.com, 150% Revenue Share - Admin BeeJay uy tín

Status
Not open for further replies.
10 Dec 2014 02:43Purchase Ad Campaign #80527346 $2.00
11 Dec 2014 00:15Purchase Ad Campaign #77827752 $3.00
12 Dec 2014 01:17Purchase Ad Campaign #40866840 $3.00
12 Dec 2014 12:30Purchase Ad Campaign #58577850 $9.00
13 Dec 2014 00:56Purchase Ad Campaign #37883521 $2.00Tổng 19$ BA
tài khoản: hoaqua001
PM: U6794347
RCB cho bạn 19 BA

Transaction of 1.52 USD to account U6794347 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261203

Timestamp:
12.13.2014, 04:52
 
tái tiếp 25BA trong 2 ngày 10 và 11
ID:vuphu9x
PM chữ ký nhé b
RCB cho bạn 25 BA


Transaction of 2.00 USD to account U4540564 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261243

Timestamp:
12.13.2014, 04:54
 
Thêm 11BA nữa, tổng là 64BA nha thớt
RCB cho bạn 64 BA

Transaction of 5.12 USD to account U6520578 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261283

Timestamp:
12.13.2014, 04:56
 
tái đầu tư 6$ BA
tài khoản: longk39ams
PM: U7908862
RCB cho bạn 6 BA

Transaction of 0.48 USD to account U7908862 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261293

Timestamp:
12.13.2014, 04:56
 
hôm 11 và 12 tháng 12 mình tái đầu tư 16$ nhé
ID: pink96
U8444239
RCB cho bạn 16 BA

Transaction of 1.28 USD to account U8444239 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261320

Timestamp:
12.13.2014, 04:58
 
Tái đầu tư : 13 usd
ID: ptc9955
PM: U5713606
RCB cho bạn 13 BA

Transaction of 1.04 USD to account U5713606 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261392

Timestamp:
12.13.2014, 05:01
 
Bác @neteller cho em xin RCB
Tổng cộng đầu tư 37BA
PM: U4345172

Thanks bác :D
RCB cho bạn 37 BA

Transaction of 2.96 USD to account U4345172 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261713

Timestamp:
12.13.2014, 05:15
 
Tái tổng cộng 27$
id:leonicky
U1832891
Xin ít RCB nha thớt, thanks
RCB cho bạn 27 BA

Transaction of 2.16 USD to account U1832891 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261736

Timestamp:
12.13.2014, 05:16
 
Vừa mua 22BA.
ID: youkito89
PM: U7774078.
RCB cho bạn 22 BA

Transaction of 1.76 USD to account U7774078 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261755

Timestamp:
12.13.2014, 05:17
 
Buy BA thêm 180$ ngày 10-11/12
User: thinhchien
Số U: U6580489
fed.png
RCB cho bạn 180 BA

Transaction of 14.4 USD to account U6580489 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261785

Timestamp:
12.13.2014, 05:18
 
Mua BA thêm tổng cộng 20$
username : syn192
U7855072
RCB cho bạn 20 BA

Transaction of 1.6 USD to account U7855072 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261803

Timestamp:
12.13.2014, 05:19
 
Tái đầu tư tổng cộng 10$ nữa, pm U7817315
RCB cho bạn 10 BA

Transaction of 0.8 USD to account U7817315 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261817

Timestamp:
12.13.2014, 05:20
 
mới dep 4$ theo bác :)
U2586672
RCB cho bạn 4 BA

Transaction of 0.32 USD to account U2586672 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261869

Timestamp:
12.13.2014, 05:22
 
Đã nhận RCB của thớt hôm nay tái đầu tư 6 BA thớt nhé!
ID: donquixote
PM: U3342858

Thank you!
RCB cho bạn 6 BA

Transaction of 0.48 USD to account U3342858 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261887

Timestamp:
12.13.2014, 05:23
 
RCB cho bạn 37 BA

Transaction of 2.96 USD to account U4345172 was successfully completed.

Transaction batch#: 76261713

Timestamp:
12.13.2014, 05:15
The amount of 2.96 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8650813->U4345172. Memo: RCB 37 BA. Date: 05:15 13.12.14. Batch: 76261713.
Đã nhận!! :D Tks bác!
 
ai có : 20 dig point mà ko mua gói hunter trở lên ko ?
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
415,579
Messages
7,043,882
Members
168,862
Latest member
referralaffiliat
Back
Top Bottom