New 💥 ĐÀO MIỄN PHÍ SAVI TOKEN 🤝 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

💥 KHAI THÁC SAVI TOKEN 🤝 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

1️⃣ Tải ứng dụng COINSAVI (có sẵn cho iOS & Android) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

2️⃣ Nhấp vào Referral code nhập: 08280750 --> Confirm.

3️⃣ Xác minh danh tính (KYC) thủ công ( quốc gia + id + ảnh tự selfie ) hoặc liên kết tài khoản Remitano đã KYC để đồng bộ và chuyển USDT qua lại miễn phí !

4️⃣ Tại trang chủ, nhấp vào "Khai thác ngay" để bắt đầu đào ( 4h/phiên ).

5️⃣ Duy trì chuỗi đào mỗi ngày ( tối thiểu 1 phiên/ngày) để nhận thêm phần thưởng hàng tuần nhé !

✅ DONE ✅ DONE ✅ DONE 👌

👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

🔖 Cần hỗ trợ, inbox mình✌️

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
F7J_xQgbUAAU1hd.jpeg


💥 MINING SAVI TOKEN 🤝 STRATEGIC PARTNER OF THE PRESTIGIOUS REMITANO EXCHANGE 💸💸💸

1️⃣ Download the COINSAVI app (available for iOS & Android) and sign in with your Google account.

2️⃣ Click on Referral code and enter: 08280750 --> Confirm.

3️⃣ Manually verify identity (KYC) (country + id + selfie) or link a KYC Remitano account to synchronize and transfer USDT back and forth for free!

4️⃣ On the home page, click "Mining now" to start mining (4 hours/session).

5️⃣ Maintain the mining chain every day (at least 1 session/day) to receive additional weekly rewards!

✅ DONE ✅ DONE ✅ DONE 👌

👉🏻 Users should approach COINSAVI now because this is a free money-making opportunity. In addition, the developer's vision as well as the strategic cooperation from one of the most reputable cryptocurrency exchanges, REMITANO, are also important factors that users should consider approaching COINSAVI as well as SAVI. tokens at the present time.

🔖 Need support, inbox me✌️

-----✨🍀 VIP CODE: 08280750 🍀✨ -----
 
View attachment 233854

💥 MINING SAVI TOKEN 🤝 STRATEGIC PARTNER OF THE PRESTIGIOUS REMITANO EXCHANGE 💸💸💸

1️⃣ Download the COINSAVI app (available for iOS & Android) and sign in with your Google account.

2️⃣ Click on Referral code and enter: 08280750 --> Confirm.

3️⃣ Manually verify identity (KYC) (country + id + selfie) or link a KYC Remitano account to synchronize and transfer USDT back and forth for free!

4️⃣ On the home page, click "Mining now" to start mining (4 hours/session).

5️⃣ Maintain the mining chain every day (at least 1 session/day) to receive additional weekly rewards!

✅ DONE ✅ DONE ✅ DONE 👌

👉🏻 Users should approach COINSAVI now because this is a free money-making opportunity. In addition, the developer's vision as well as the strategic cooperation from one of the most reputable cryptocurrency exchanges, REMITANO, are also important factors that users should consider approaching COINSAVI as well as SAVI. tokens at the present time.

🔖 Need support, inbox me✌️

-----✨🍀 VIP CODE: 08280750 🍀✨ -----
 
💥 KHAI THÁC SAVI TOKEN 🤝 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸 1️⃣ Tải ứng dụng COINSAVI (có sẵn cho iOS & Android) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn. 2️⃣ Nhấp vào Referral code nhập: 08280750 --> Confirm. 3️⃣ Xác minh danh tính (KYC) thủ công ( quốc gia + id + ảnh tự selfie ) hoặc liên kết tài khoản Remitano đã KYC để đồng bộ và chuyển USDT qua lại miễn phí ! 4️⃣ Tại trang chủ, nhấp vào "Khai thác ngay" để bắt đầu đào ( 4h/phiên ). 5️⃣ Duy trì chuỗi đào mỗi ngày ( tối thiểu 1 phiên/ngày) để nhận thêm phần thưởng hàng tuần nhé ! ✅ DONE ✅ DONE ✅ DONE 👌 👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại. 🔖 Cần hỗ trợ, inbox mình✌️ -----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
💥 KHAI THÁC SAVI TOKEN 🤝 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

1️⃣ Tải ứng dụng COINSAVI (có sẵn cho iOS & Android) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

2️⃣ Nhấp vào Referral code nhập: 08280750 --> Confirm.

3️⃣ Xác minh danh tính (KYC) thủ công ( quốc gia + id + ảnh tự selfie ) hoặc liên kết tài khoản Remitano đã KYC để đồng bộ và chuyển USDT qua lại miễn phí !

4️⃣ Tại trang chủ, nhấp vào "Khai thác ngay" để bắt đầu đào ( 4h/phiên ).

5️⃣ Duy trì chuỗi đào mỗi ngày ( tối thiểu 1 phiên/ngày) để nhận thêm phần thưởng hàng tuần nhé !

✅ DONE ✅ DONE ✅ DONE 👌

👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

🔖 Cần hỗ trợ, inbox mình✌️

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
💥 ĐÀO MIỄN PHÍ SAVI TOKEN 🤝 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

📲 Link: https://coinsavi.com/join/08280750

👉 Referral code: 08280750

View attachment 232856

🚀🚀 Tốc độ cơ bản : 0.08 SAVI/phiên

✅ KYC level 1 được 1 phiên, level 2 được 2 phiên, trade tối thiểu 10$ để mở thêm 1 phiên nữa là 3 phiên. Tối đa 3 phiên mỗi ngày ( mỗi phiên cách nhau 4 tiếng ), anh em có thể tích lũy giao dịch để được cộng thêm tốc độ và duy trì chuỗi đào ( tối thiểu 1 phiên/ngày ) để nhận thêm SAVI hằng tuần nhé !

🔥 Ưu điểm của sàn COINSAVI :

💎 Hơn 350 loại coin khác nhau
💎 Bảo mật mạnh mẽ 23 lớp
💎 Phí giao dịch thấp <0.1%
💎 Hỗ trợ nhanh, 24/7

✨ Đặc biệt: Đồng bộ KYC và liên kết tài khoản Remitano nhanh chóng, chuyển USDT qua lại miễn phí !

👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

📲 Link: https://coinsavi.com/join/08280750

👉 Referral code: 08280750

🔖Cần hỗ trợ, inbox mình✌🏻

-----✨🍀 Good Luck 🍀✨ -----
 
View attachment 233939

💥 KHAI THÁC SAVI TOKEN 🤝 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

1️⃣ Tải ứng dụng COINSAVI (có sẵn cho iOS & Android) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

2️⃣ Nhấp vào Referral code nhập: 08280750 --> Confirm.

3️⃣ Xác minh danh tính (KYC) thủ công ( quốc gia + id + ảnh tự selfie ) hoặc liên kết tài khoản Remitano đã KYC để đồng bộ và chuyển USDT qua lại miễn phí !

4️⃣ Tại trang chủ, nhấp vào "Khai thác ngay" để bắt đầu đào ( 4h/phiên ).

5️⃣ Duy trì chuỗi đào mỗi ngày ( tối thiểu 1 phiên/ngày) để nhận thêm phần thưởng hàng tuần nhé !

✅ DONE ✅ DONE ✅ DONE 👌

👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 

👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
👉🏻 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
Giữ chuỗi đào liên tiếp SAVI và nhận thưởng bất ngờ

Mở app CoinSavi mỗi ngày để đào SAVI vì Daily Streaks (chuỗi ngày đào SAVI) càng dài thì lượng SAVI bạn nhận được càng lớn. Nói cách khác, lượng SAVI bạn nhận được sẽ luỹ tiến theo thời gian với điều kiện bạn đào mỗi ngày.

Giữ chuỗi càng dài thì số SAVI bạn nhận được càng nhiều, hãy cùng CoinSavi xem qua số SAVI bạn sẽ nhận được khi giữ chuỗi nhé:

Chuỗi 7 ngày: Khi bạn đào liên tiếp 7 ngày, bạn sẽ đào được thêm 0.42 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 0.66 SAVI.

Chuỗi 14 ngày: Sau hành trình 7 ngày đào liên tiếp, hãy tiếp tục giữ thêm 7 ngày nữa nhé. Vì lúc này bạn sẽ nhận được thêm 0.504 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.164 SAVI.

Chuỗi 21 ngày: Nếu giữ được chuỗi 21 ngày đào liên tiếp, bạn sẽ được nhận thêm 0.588 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.752 SAVI.

Chuỗi 30 ngày: 1 tháng đào liên tiếp, bạn sẽ nhận được thêm 1 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày đào đủ 3 phiên bạn nhận được tối đa 2.752 SAVI.

Bí quyết giữ chuỗi đào liên tiếp để nhận nhiều SAVI

Chỉ cần một ngày bỏ lỡ quên đào là bạn sẽ quay về hành trình mới để bắt đầu chuỗi mới, do đó hãy nhớ bật thông báo Đào SAVI trên App CoinSavi để được nhắc nhở đào mỗi ngày nha.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 

Attachments

  • image.png
    image.png
    258.7 KB · Views: 19
Last edited:
image.png


Giữ chuỗi đào liên tiếp SAVI và nhận thưởng bất ngờ

Mở app CoinSavi mỗi ngày để đào SAVI vì Daily Streaks (chuỗi ngày đào SAVI) càng dài thì lượng SAVI bạn nhận được càng lớn. Nói cách khác, lượng SAVI bạn nhận được sẽ luỹ tiến theo thời gian với điều kiện bạn đào mỗi ngày.

Giữ chuỗi càng dài thì số SAVI bạn nhận được càng nhiều, hãy cùng CoinSavi xem qua số SAVI bạn sẽ nhận được khi giữ chuỗi nhé:

Chuỗi 7 ngày: Khi bạn đào liên tiếp 7 ngày, bạn sẽ đào được thêm 0.42 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 0.66 SAVI.

Chuỗi 14 ngày: Sau hành trình 7 ngày đào liên tiếp, hãy tiếp tục giữ thêm 7 ngày nữa nhé. Vì lúc này bạn sẽ nhận được thêm 0.504 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.164 SAVI.

Chuỗi 21 ngày: Nếu giữ được chuỗi 21 ngày đào liên tiếp, bạn sẽ được nhận thêm 0.588 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.752 SAVI.

Chuỗi 30 ngày: 1 tháng đào liên tiếp, bạn sẽ nhận được thêm 1 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày đào đủ 3 phiên bạn nhận được tối đa 2.752 SAVI.

Bí quyết giữ chuỗi đào liên tiếp để nhận nhiều SAVI

Chỉ cần một ngày bỏ lỡ quên đào là bạn sẽ quay về hành trình mới để bắt đầu chuỗi mới, do đó hãy nhớ bật thông báo Đào SAVI trên App CoinSavi để được nhắc nhở đào mỗi ngày nha.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
Last edited:
💥 HOT 💥 ĐÀO SAVI TOKEN 🪙 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

✅ Tải ứng dụng COINSAVI (có sẵn cho iOS & Android) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

✅ Nhấp vào Referral code nhập: 08280750 --> Confirm.

View attachment 233943

✅ Xác minh danh tính (KYC) thủ công ( quốc gia + id + ảnh tự selfie ) hoặc liên kết tài khoản Remitano đã KYC để đồng bộ, thêm phiên khai thác và chuyển USDT qua lại miễn phí !

✅ Tại trang chủ, nhấp vào "Khai thác ngay" để bắt đầu đào ( 4h/phiên ).

✅ Duy trì chuỗi đào mỗi ngày ( tối thiểu 1 phiên/ngày) để nhận thêm SAVI hàng tuần nhé !

🔥 DONE 🔥 DONE 🔥 DONE 🥰

👉 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

🔖 Cần hỗ trợ, inbox mình✌️

-----✨☘️ VIP CODE : 08280750 ☘️✨ -----
 
View attachment 233986

Giữ chuỗi đào liên tiếp SAVI và nhận thưởng bất ngờ

Mở app CoinSavi mỗi ngày để đào SAVI vì Daily Streaks (chuỗi ngày đào SAVI) càng dài thì lượng SAVI bạn nhận được càng lớn. Nói cách khác, lượng SAVI bạn nhận được sẽ luỹ tiến theo thời gian với điều kiện bạn đào mỗi ngày.

Giữ chuỗi càng dài thì số SAVI bạn nhận được càng nhiều, hãy cùng CoinSavi xem qua số SAVI bạn sẽ nhận được khi giữ chuỗi nhé:

Chuỗi 7 ngày: Khi bạn đào liên tiếp 7 ngày, bạn sẽ đào được thêm 0.42 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 0.66 SAVI.

Chuỗi 14 ngày: Sau hành trình 7 ngày đào liên tiếp, hãy tiếp tục giữ thêm 7 ngày nữa nhé. Vì lúc này bạn sẽ nhận được thêm 0.504 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.164 SAVI.

Chuỗi 21 ngày: Nếu giữ được chuỗi 21 ngày đào liên tiếp, bạn sẽ được nhận thêm 0.588 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.752 SAVI.

Chuỗi 30 ngày: 1 tháng đào liên tiếp, bạn sẽ nhận được thêm 1 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày đào đủ 3 phiên bạn nhận được tối đa 2.752 SAVI.

Bí quyết giữ chuỗi đào liên tiếp để nhận nhiều SAVI

Chỉ cần một ngày bỏ lỡ quên đào là bạn sẽ quay về hành trình mới để bắt đầu chuỗi mới, do đó hãy nhớ bật thông báo Đào SAVI trên App CoinSavi để được nhắc nhở đào mỗi ngày nha.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
View attachment 233986

Giữ chuỗi đào liên tiếp SAVI và nhận thưởng bất ngờ

Mở app CoinSavi mỗi ngày để đào SAVI vì Daily Streaks (chuỗi ngày đào SAVI) càng dài thì lượng SAVI bạn nhận được càng lớn. Nói cách khác, lượng SAVI bạn nhận được sẽ luỹ tiến theo thời gian với điều kiện bạn đào mỗi ngày.

Giữ chuỗi càng dài thì số SAVI bạn nhận được càng nhiều, hãy cùng CoinSavi xem qua số SAVI bạn sẽ nhận được khi giữ chuỗi nhé:

Chuỗi 7 ngày: Khi bạn đào liên tiếp 7 ngày, bạn sẽ đào được thêm 0.42 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 0.66 SAVI.

Chuỗi 14 ngày: Sau hành trình 7 ngày đào liên tiếp, hãy tiếp tục giữ thêm 7 ngày nữa nhé. Vì lúc này bạn sẽ nhận được thêm 0.504 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.164 SAVI.

Chuỗi 21 ngày: Nếu giữ được chuỗi 21 ngày đào liên tiếp, bạn sẽ được nhận thêm 0.588 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày bạn có thể đào được tối đa 1.752 SAVI.

Chuỗi 30 ngày: 1 tháng đào liên tiếp, bạn sẽ nhận được thêm 1 SAVI / ngày. Tổng cộng 1 ngày đào đủ 3 phiên bạn nhận được tối đa 2.752 SAVI.

Bí quyết giữ chuỗi đào liên tiếp để nhận nhiều SAVI

Chỉ cần một ngày bỏ lỡ quên đào là bạn sẽ quay về hành trình mới để bắt đầu chuỗi mới, do đó hãy nhớ bật thông báo Đào SAVI trên App CoinSavi để được nhắc nhở đào mỗi ngày nha.

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
FB_IMG_16969225161709248.jpg


💫 Tín hiệu vũ trụ nhắc bạn khai thác SAVI 💫

⛏️ Ngay hôm nay - ngay lúc này
⛏️ Làm nhiệm vụ để mở 3 phiên đào
⛏️ Tất cả đều miễn phí

📲 Khai thác ngay: CoinSavi

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
 
View attachment 234054

💫 Tín hiệu vũ trụ nhắc bạn khai thác SAVI 💫

⛏️ Ngay hôm nay - ngay lúc này
⛏️ Làm nhiệm vụ để mở 3 phiên đào
⛏️ Tất cả đều miễn phí

📲 Khai thác ngay: https://bit.ly/CoinSavi

-----✨🍀 VIP CODE : 08280750 🍀✨ -----
💥 HOT 💥 ĐÀO SAVI TOKEN 🪙 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SÀN REMITANO UY TÍN 💸💸💸

✅ Tải ứng dụng COINSAVI (có sẵn cho iOS & Android) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

✅ Nhấp vào Referral code nhập: 08280750 --> Confirm.

View attachment 233943

✅ Xác minh danh tính (KYC) thủ công ( quốc gia + id + ảnh tự selfie ) hoặc liên kết tài khoản Remitano đã KYC để đồng bộ, thêm phiên khai thác và chuyển USDT qua lại miễn phí !

✅ Tại trang chủ, nhấp vào "Khai thác ngay" để bắt đầu đào ( 4h/phiên ).

✅ Duy trì chuỗi đào mỗi ngày ( tối thiểu 1 phiên/ngày) để nhận thêm SAVI hàng tuần nhé !

🔥 DONE 🔥 DONE 🔥 DONE 🥰

👉 Người dùng nên tiếp cận COINSAVI ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác chiến lược từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là REMITANO cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận COINSAVI cũng như SAVI token trong thời điểm hiện tại.

🔖 Cần hỗ trợ, inbox mình✌️

-----✨☘️ VIP CODE : 08280750 ☘️✨ -----
 

View attachment 233050

Giới thiệu về SAVI TOKEN

Không chỉ dừng lại ở việc là một sàn giao dịch tiền mã hoá, CoinSavi còn cho ra mắt tính năng khai thác SAVI miễn phí.

SAVI là đồng coin của sàn giao dịch tiền mã hóa CoinSavi. SAVI ra đời với tầm nhìn là thúc đẩy sự phát triển của sàn giao dịch CoinSavi và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thông minh, đầy đam mê và niềm tin vào tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Không chỉ là một đồng coin kỹ thuật số thông thường, SAVI là biểu tượng của sự cam kết và đồng hành cùng CoinSavi trên hành trình xây dựng một sàn giao dịch với nhiều sản phẩm tốt và trải nghiệm giao dịch xuất sắc, giúp người dùng tạo ra các quyết định thông minh trong lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain.

Sở hữu SAVI có thể mang lại những lợi ích và giá trị tài sản cho người dùng như: Cơ hội chia thưởng, ưu đãi phí giao dịch, chương trình khuyến mãi và ưu đãi, tham gia các event độc quyền & trải nghiệm trước các tính năng mới.

👉 Thử ngay: https://coinsavi.com/join/08280750

🪄 Referral code: 08280750
 
View attachment 233040

🎉 COINSAVI CÔNG BỐ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI REMITANO 🎉

CoinSavi công bố hợp tác chiến lược cùng Remitano cho tính năng chuyển miễn phí USDT 💸

Hợp tác với Remitano giúp CoinSavi trang bị cho người dùng:
🌟 Phương thức nạp tiền và chuyển USDT tiện lợi nhất
🌟 Quy trình KYC đồng bộ và nhanh chóng cho người dùng từ Remitano

Người dùng Remitano cũng có nhiều lợi thế để trải nghiệm những giao dịch tối ưu, an toàn và hiệu quả nhất tại CoinSavi 🤝
__________
CoinSavi - Cùng bạn đầu tư thông minh

📲 Link: COINSAVI

👉 Referral code: 08280750
 

Announcements

Forum statistics

Threads
415,571
Messages
7,043,803
Members
168,862
Latest member
referralaffiliat
Back
Top Bottom