SCAM Crypto-industry.biz - Lãi giờ - 4.21%-7.71% hàng giờ cho 24 giờ

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site chạy hơn 20 ngày, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...4.21% Hourly for 24 hours
Plan Deposit Amount Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $499.00 4.21

5.51% Hourly for 24 hours
Plan Deposit Amount Hourly Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $4999.00 5.51

7.71% Hourly for 24 hours
Plan Deposit Amount Hourly Profit (%)
Plan 1 $1000.00 - $50000.00 7.71

SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
crypto-industry.biz - Licensed
NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET NS3.DDOS-GUARD.NET
NS4.DDOS-GUARD.NET NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET

Accept: PM, Payeer, Bitcoin,...

Deposit:
1596717461334.png


Link ko ref, ko rcb: https://crypto-industry.biz/

THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 0.52 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:37 07.08.20. Batch: 327911990.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 8.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:27 07.08.20. Batch: 327960086.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 25.26 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 04:41 08.08.20. Batch: 328011126.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 16.94 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:39 08.08.20. Batch: 328064962.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 8.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:36 08.08.20. Batch: 328105470.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 25.26 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 05:06 09.08.20. Batch: 328151597.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 16.84 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:41 09.08.20. Batch: 328202496.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 10.62 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:13 09.08.20. Batch: 328243712.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 25.26 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 05:49 10.08.20. Batch: 328285355.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 14.74 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:42 10.08.20. Batch: 328367289.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 6.31 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 19:36 10.08.20. Batch: 328408392.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 19.15 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 04:44 11.08.20. Batch: 328441535.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 16.84 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:28 11.08.20. Batch: 328504390.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 8.42 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:03 11.08.20. Batch: 328541755.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 16.84 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 00:37 12.08.20. Batch: 328591823.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 21.05 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:42 12.08.20. Batch: 328640655.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 12.63 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:32 12.08.20. Batch: 328705141.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 18.94 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 02:47 13.08.20. Batch: 328751981.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Instant Paying:

The amount of 16.84 USD has been deposited to your account.
Accounts: U21041669->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:33 13.08.20. Batch: 328806709.

Thanks admin
 

Forum statistics

Threads
359,205
Messages
6,341,765
Members
135,979
Latest member
duongthe92

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
359,205
Messages
6,341,765
Members
135,979
Latest member
duongthe92

Today's birthdays