HYIP Corporio Ltd - Corporio.biz

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
I Am Not Admin/Owner Of The Project !!!!

- Ra mắt : 17/04/2019

THAM GIA KIẾM TIỀN TẠI ĐÂY


- GIỚI THIỆU :

Công ty Corporio ltd chuyên nuôi gia đình chim cút, được sử dụng làm nguồn trứng, thịt có giá trị dinh dưỡng cao. Chim cút trong trang trại gia cầm của chúng tôi là tất cả các giai đoạn tồn tại của nó: từ nở và phát triển trong các thiết bị được chuẩn bị đặc biệt đến giết mổ. Ngoài ra, sự hiện diện của một cơ sở chăn nuôi hiện đại cho phép bạn cung cấp gia cầm cho các trận đấu chim cút ở Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan và các quốc gia khác nơi sở thích này đang trở nên phổ biến.
một tỷ lệ khá lớn của việc ấp nở và sự sống sót sau đó của loài động vật này cho phép bạn có được lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là tuân thủ các khuyến nghị và các chỉ tiêu được thiết lập.
- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :
+ Lợi nhuận 2.1% hàng ngày trong 60 ngày [ Principal included ]
+ Lợi nhuận 0.35% hàng ngày trong 30 ngày [ Principal back ]
- Chấp nhận thanh toán : Perfect Money
- Đầu tư tối thiểu : 10$
- Thanh toán : thủ công [ Tối đa 72 giờ ]
- Hoa hông giới thiệu : 3% - 2% - 1%
- Domain : NameCheap, Inc., 2019-03-28 - 2020-03-28
- Hosting : Cloudflare, Inc
- SSL : CloudFlare Inc ECC CA-2 CloudFlare, valid: 29 Mar 2019 - 29 Mar 2020
- Script : Gold Coders - licensed


Our investment :
corporio.biz.md.png


P/S :
.............................................................................. :):):)
 
Last edited:

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: corporio. Date: 21:13 23.04.19. Batch: 257160344
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 20:15 25.04.19. Batch: 257470188.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 06:44 29.04.19. Batch: 257885254.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 4.18 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio .biz.. Date: 19:58 01.05.19. Batch: 258683629.
.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 9.26 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 22:19 05.05.19. Batch: 259218378.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
T
he amount of 4.18 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 14:49 08.05.19. Batch: 259649362.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 6.27 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 12:20 12.05.19. Batch: 260225298.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 6.27 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 12:20 12.05.19. Batch: 260225298.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 8.36 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 21:13 17.05.19. Batch: 261179180.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 6.27 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio.biz.. Date: 09:58 24.05.19. Batch: 262279452.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
The amount of 22.99 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 08:12 07.06.19. Batch: 265437288.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Received Payment 12.54 USD from account U20056709. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from corporio. biz.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 12.84 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio. biz.. Date: 21:13 23.06.19. Batch: 268384816.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 12.54 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio biz.. Date: 13:49 02.07.19. Batch: 270030983.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 19.21 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio biz.. Date: 18:00 05.07.19. Batch: 270495099.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 4.18 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U14. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio .biz.. Date: 20:37 10.07.19. Batch: 271201859.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 11.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U14. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from corporio biz.. Date: 06:03 18.07.19. Batch: 272288545.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 10.45 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U14. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio biz.. Date: 19:17 23.07.19. Batch: 273040462.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 8.36 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U14. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from corporio biz.. Date: 07:48 31.07.19. Batch: 273921839.
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
363,021
Messages
6,404,983
Members
137,651
Latest member
tataiduc

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week