News Cộng đồng muốn Arbitrum Foundation trả lại 700 triệu ARB cho DAO

Sau phản ứng dữ dội của cộng đồng, một đề xuất bỏ phiếu mới yêu cầu Arbitrum Foundation trả lại 700 triệu token ARB cho DAO Treasury đang được diễn ra.

z4252093908607_46206dd7e43567cbba36af7bdfbdccde.jpg

Cộng đồng Arbitrum đã đề xuất 1 đợt bỏ phiếu mới yêu cầu Arbitrum Foundation trả lại 700 triệu token ARB cho Kho bạc DAO. Đề xuất mới được đưa ra chỉ sau 10 ngày sau khi đề xuất AIP-1 của Arbitrum chịu sự phẫn nộ từ cộng đồng.

Một thành viên cộng đồng Arbitrum cho biết: “Đây là một đề xuất mang tính biểu tượng để chứng minh rằng những người nắm giữ quyền quản trị cuối cùng sẽ kiểm soát DAO, chứ không phải Arbitrum Foundation và các nhà cung cấp dịch vụ Arbitrum”

Việc bỏ phiếu dành cho những thành viên cộng đồng nắm giữ token ARB sẽ kết thúc vào ngày 15/04/2023. Ở thời điểm hiện tại, có 51.61% ủng hộ đề xuất này, 46.79% phản đối đề xuất và có 1.6% bỏ phiếu trắng.

Tranh chấp giữa Arbitrum và các thành viên cộng đồng bắt nguồn từ 1 đề xuất quản trị đầu tiên sau đợt phát hành token vào ngày 23/03 có tên là Khung đề xuất cải tiến Arbitrum 1 (AIP-1), yêu cầu thêm 750 triệu token ARB (khoảng hơn 1 tỷ USD) để chuyển đến ví ngân sách quản trị thứ cấp do Arbitrum Foundation kiểm soát.

Sau khi chịu sự phẫn nộ của các thành viên cộng đồng, Arbitrum đã công bố các đề xuất mới bao gồm AIP-1.1 , bao gồm lịch trình khóa smart contract (hợp đồng thông minh), chi tiêu, ngân sách và tính minh bạch. Và đề xuất AIP-1.2, giảm ngưỡng đề xuất từ 5 triệu ARB xuống còn 1 triệu ARB để giúp việc quản trị dễ tiếp cận hơn.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,333
Messages
6,946,287
Members
163,618
Latest member
dota2maxter
Back
Top Bottom