What's new

Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 01/08.

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm trục : 1,1080


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1080 với mục tiêu 1,1035 và xa hơn là 1,1010
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1080 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1110 hoặc xa hơn là 1,1130
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 02/08.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,1095


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1095 với mục tiêu 1,1060 và xa hơn là 1,1040
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1095 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1110 hoặc xa hơn là 1,1135
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 05/08.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1100


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1100 với mục tiêu 1,1135 và xa hơn là 1,1160
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1100 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1090 hoặc xa hơn là 1,1070
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 06/08.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,1250


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1250 với mục tiêu 1,1170 và xa hơn là 1,1150
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1250 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1265 hoặc xa hơn là 1,1285
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 07/08.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1190


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1190 với mục tiêu 1,1230 và xa hơn là 1,1250
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1190 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1170 hoặc xa hơn là 1,1150
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 08/08.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1235.

Điểm trục : 1,1235


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1235 với mục tiêu 1,1180 và xa hơn là 1,1160
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1235 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1250 hoặc xa hơn là 1,1265
Bình Luận : khi đường kháng cự 1,1235 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 09/08.

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1215.

Điểm trục : 1,1215


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1215 với mục tiêu 1,1175 và xa hơn là 1,1155
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1215 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1240 hoặc xa hơn là 1,1265
Bình Luận : khi chỉ số không vượt qua 1,1215 khả năng quay về 1,1175 là rất lớn.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 12/08.

EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm trục : 1,1195


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1195 với mục tiêu 1,1225 và xa hơn là 1,1240
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1195 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1185 hoặc xa hơn là 1,1175
Bình Luận : chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1210


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1210 với mục tiêu 1,1175 và xa hơn là 1,1160
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1210 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1225 hoặc xa hơn là 1,1240
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

pipidn

Senior Member
Joined
Jan 2, 2013
Messages
899
Reaction score
104
Points
43
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
những bài này sao ko bị đóng , toàn lừa đảo
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 14/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1195


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1195 với mục tiêu 1,1160 và xa hơn là 1,1140
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1195 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1210 hoặc xa hơn là 1,1230
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Nguồn :fxpro-vn.com
 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 15/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1160


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1160 với mục tiêu 1,1130 và xa hơn là 1,1110
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1160 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1185 hoặc xa hơn là 1,1210
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 16/08.

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm trục : 1,1105


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1105với mục tiêu 1,1075 và xa hơn là 1,1050
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1105 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1115 hoặc xa hơn là 1,1130
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 19/08.

EUR/USD trong ngày: tăng.

Điểm trục : 1,1085


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1085 với mục tiêu 1,1120 và xa hơn là 1,1135
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1085 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1065 hoặc xa hơn là 1,1050
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 20/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1090


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1105 với mục tiêu 1,1065 và xa hơn là 1,1050
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1090 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1100 hoặc xa hơn là 1,1115
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 21/08.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm trục : 1,1085

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1085 với mục tiêu 1,1120 và xa hơn là 1,1120
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1085 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1065 hoặc xa hơn là 1,1050
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1105


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1105 với mục tiêu 1,1075 và xa hơn là 1,1065
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1105 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1120 hoặc xa hơn là 1,1135
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 23/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1080


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1080 với mục tiêu 1,1060 và xa hơn là 1,1050
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1080 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1090 hoặc xa hơn là 1,1105
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 26/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1145


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1145 với mục tiêu 1,1095 và xa hơn là 1,1075
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1145 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1160 hoặc xa hơn là 1,1180
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

dophuong

Junior Member
Joined
Mar 5, 2015
Messages
4,085
Reaction score
28
Points
48
FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 27/08.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm trục : 1,1120


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1120 với mục tiêu 1,1090 và xa hơn là 1,1075
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1120 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1135 hoặc xa hơn là 1,1160
Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
346,696
Messages
6,064,056
Members
123,734
Latest member
Tarathanh

Follow us

Top