Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

Discussion in 'Forex' started by dophuong, Mar 16, 2015.

 1. okpay

  okpay Newbie

  Joined:
  Mar 14, 2019
  Messages:
  30
  Likes Received:
  4
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Điều này vẫn còn có liên quan?
   
 2. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 14/03.

  EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

  Điểm trục : 1,1300


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1300 với mục tiêu 1,1350 và xa hơn 1,1380 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1300 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1275 hoặc xa hơn là 1,1250
  Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 3. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 15/03.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,1295


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1295 với mục tiêu 1,1340 và xa hơn 1,1360 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1295 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1275 hoặc xa hơn là 1,1250
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 4. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 18/03.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,1315


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1315 với mục tiêu 1,1345 và xa hơn 1,1360 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1315 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1300 hoặc xa hơn là 1,1275
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 5. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 19/03.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,1330


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1330 với mục tiêu 1,1360 và xa hơn 1,1380 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1330 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1310 hoặc xa hơn là 1,1295
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 6. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 20/03.

  EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

  Điểm trục : 1,1360


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1360 với mục tiêu 1,1340 và xa hơn 1,1325 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1360 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1370 hoặc xa hơn là 1,1380
  Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
  Last edited: Mar 26, 2019
 7. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 21/03.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,1390


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1390 với mục tiêu 1,1450 và xa hơn 1,1475 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1390 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1365 hoặc xa hơn là 1,1340
  Bình Luận : chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 8. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/03.

  EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1390.

  Điểm trục : 1,1390


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1390 với mục tiêu 1,1345 và xa hơn 1,1325 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1390 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1410 hoặc xa hơn là 1,1430
  Bình Luận : đường kháng cự 1,1390 giới hạn khả năng tăng giá.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 9. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 25/03.

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

  Điểm trục : 1,1310


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1310 với mục tiêu 1,1280 và xa hơn 1,1270 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1310 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1320 hoặc xa hơn là 1,1340
  Bình Luận : khi 1,1280 bị vượt qua, ngắm tới 1,1270.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 10. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 26/03.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1300.

  Điểm trục : 1,1300


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1300 với mục tiêu 1,1330 và xa hơn 1,1345 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1300 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1275 hoặc xa hơn là 1,1245
  Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 11. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 27/03.

  EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

  Điểm trục : 1,1295


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1295 với mục tiêu 1,1235 và xa hơn 1,1210 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1295 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1325 hoặc xa hơn là 1,1345
  Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 12. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 28/03.

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

  Điểm trục : 1,1280


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1280 với mục tiêu 1,1240 và xa hơn 1,1220 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1280 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1300 hoặc xa hơn là 1,1325
  Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 13. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 29/03.

  EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

  Điểm trục : 1,1240


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1240 với mục tiêu 1,1210 và xa hơn 1,1195 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1240 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1260 hoặc xa hơn là 1,1285
  Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 14. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 01/04.

  EUR/USD trong ngày: tăng.

  Điểm trục : 1,1220


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1220 với mục tiêu 1,1260 và xa hơn 1,1275 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1220 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1210 hoặc xa hơn là 1,1195
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
  Last edited: Apr 5, 2019
 15. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 02/04.

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

  Điểm trục : 1,1220


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1220 với mục tiêu 1,1195 và xa hơn 1,1175 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1220 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1245 hoặc xa hơn là 1,1260
  Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
  Last edited: Apr 5, 2019
 16. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 03/04.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,1205


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1205 với mục tiêu 1,1230 và xa hơn 1,1250 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1205 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1185 hoặc xa hơn là 1,1175
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 17. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 04/04.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1225.

  Điểm trục : 1,1225


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1225 với mục tiêu 1,1255 và xa hơn 1,1270 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1225 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1210 hoặc xa hơn là 1,1195
  Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 18. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 05/04.

  EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1230.

  Điểm trục : 1,1230


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1230 với mục tiêu 1,1215 và xa hơn 1,1205 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1230 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1245 hoặc xa hơn là 1,1255
  Bình Luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 19. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 08/04.

  EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

  Điểm trục : 1,1210

  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1210 với mục tiêu 1,1235 và xa hơn 1,1255 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1210 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1200 hoặc xa hơn là 1,1185
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   
 20. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,703
  Likes Received:
  27
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 09/04.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,1250


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1250 với mục tiêu 1,1275 và xa hơn 1,1285 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1250 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1235 hoặc xa hơn là 1,1220
  Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn :fxpro-vn.com
   

Share This Page