Discuss Chiến lược đầu tư tiền tệ cùng với FxPro

Discussion in 'Forex' started by dophuong, Mar 16, 2015.

 1. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 17/01.

  EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

  Điểm trục : 1,2300


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2300 với mục tiêu 1,2185 và xa hơn 1,2155 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2300 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2325 hoặc xa hơn là 1,2345
  Bình luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 2. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 18/01.

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

  Điểm trục : 1,2245


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2245 với mục tiêu 1,2155 và xa hơn 1,2110 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2245 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2290 hoặc xa hơn là 1,2325
  Bình luận : chỉ số RSI mất động lực tăng.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 3. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 19/01.

  EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

  Điểm trục : 1,2220


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2220 với mục tiêu 1,2325 và xa hơn 1,2370 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2220 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2195 hoặc xa hơn là 1,2160
  Bình luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 4. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/01.

  EUR/USD trong ngày: quay trở xuống.

  Điểm trục : 1,2260


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2260 với mục tiêu 1,2195 và xa hơn 1,2160 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2260 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2290 hoặc xa hơn là 1,2305
  Bình luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 5. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 23/01.

  EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

  Điểm trục : 1,2230


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2230 với mục tiêu 1,2275 và xa hơn 1,2290 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2230 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2215 hoặc xa hơn là 1,2195
  Bình luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 6. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 24/01.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

  Điểm trục : 1,2270


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2270 với mục tiêu 1,2350 và xa hơn 1,2380 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2270 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2245 hoặc xa hơn là 1,2215
  Bình luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 7. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 25/01.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,2365


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2365 với mục tiêu 1,2460 và xa hơn 1,2500 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2365 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2325 hoặc xa hơn là 1,2290
  Bình luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 8. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 26/01.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

  Điểm trục : 1,2410


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2410 với mục tiêu 1,2500 và xa hơn 1,2540 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2410 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2365 hoặc xa hơn là 1,2325
  Bình luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 9. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 29/01.

  EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

  Điểm trục : 1,2435


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA dưới mức 1,2435 với mục tiêu 1,2360 và xa hơn 1,2325 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2435 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,2365 hoặc xa hơn là 1,2500
  Bình luận : khi đường kháng cự 1,2435 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 10. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 30/01.

  EUR/USD trong ngày: 1,2335 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

  Điểm trục : 1,2335


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2335 với mục tiêu 1,2390 và xa hơn 1,2430 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2335 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2300 hoặc xa hơn là 1,2270
  Bình luận : một vùng hỗ trợ tại 1,2335 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 11. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 31/01.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2415.

  Điểm trục : 1,2415


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2415 với mục tiêu 1,2465 và xa hơn 1,2495 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2415 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2380 hoặc xa hơn là 1,2335
  Bình luận : chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 12. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 01/02.

  EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

  Điểm trục : 1,2385


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2385 với mục tiêu 1,2475 và xa hơn 1,2505 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2385 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2335 hoặc xa hơn là 1,2300
  Bình luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 13. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 02/02.

  EUR/USD trong ngày: 1,2470 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

  Điểm trục : 1,2470


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2470 với mục tiêu 1,2525 và xa hơn 1,2560 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2470 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2430 hoặc xa hơn là 1,2385
  Bình luận : ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 14. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 05/02.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,2420


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2420 với mục tiêu 1,2490 và xa hơn 1,2520 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2420 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2385 hoặc xa hơn là 1,2350
  Bình luận : chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 15. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 06/02.

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

  Điểm trục : 1,2435


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2435 với mục tiêu 1,2350 và xa hơn 1,2315 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2435 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,2475 hoặc xa hơn là 1,2520
  Bình luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 16. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 07/02.

  EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

  Điểm trục : 1,2410


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2410 với mục tiêu 1,2350 và xa hơn 1,2315 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2410 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,2435 hoặc xa hơn là 1,2475
  Bình luận : khi chỉ số không vượt qua 1,2410 khả năng quay về 1,2350 là rất lớn.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 17. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 08/02.

  EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

  Điểm trục : 1,2315


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2315 với mục tiêu 1,2245 và xa hơn 1,2190 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2315 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,2370 hoặc xa hơn là 1,2410
  Bình luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 18. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 09/02.

  EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

  Điểm trục : 1,2315


  Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2315 với mục tiêu 1,2245 và xa hơn 1,2190 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2315 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,2370 hoặc xa hơn là 1,2410
  Bình luận : chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   
 19. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 14/02.

  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

  Điểm trục : 1,2340


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2340 với mục tiêu 1,2405 và xa hơn 1,2435 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2340 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2305 hoặc xa hơn là 1,2275
  Bình luận : chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

  [[​IMG] /CENTER]

  Nguồn : fxpro-vn.com.​
   
 20. dophuong

  dophuong Junior Member

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  3,037
  Likes Received:
  23
  FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 15/02.

  EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

  Điểm trục : 1,2440


  Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2440 với mục tiêu 1,2535 và xa hơn 1,2580 trong phần mở rộng.
  Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2440 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2400 hoặc xa hơn là 1,2360
  Bình luận : chỉ số RSI định hướng tốt.

  [​IMG]

  Nguồn : fxpro-vn.com.
   

Share This Page