• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Sell [SELL] 20k USDT 22.6 - VCB
 
Sell [SELL] 20k USDT 22.6 - VCB
 
đang mua 10K skype live:mmokien89
lần 2

đang gd với c qua skype : live:mmokien89
skype chát với c là live:longdkk
10K
 
Sell [SELL] 10k USDT 22.5 - VCB
 
[BUY] USDT 22.2 [SELL] USDT 22.6 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.4 [SELL] USDT 23 - VCB
 
Sell [SELL] 20K USDT 22.9 - VCB
 
Sell [SELL] 20K USDT 22.8 - VCB
 
Sell [SELL] 20K USDT 22.7 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] WEX 22.8 USDT 22.8 - VCB
 
Buy & Sell [SELL] WEX 22.7 USDT 22.7 - VCB
 
Đã giao dịch (800$), xác nhận uy tín
Nếu có fee tốt hơn, hoặc ưu đãi cho các lần sau thì quá đẹp!
 
Sell [SELL] 20K USDT 22.7 - VCB
 
Exchange [SELL] USDT 22.8 WEX 22.8 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.3 WEX 22.3 [SELL] USDT 22.9 WEX 22.9 - VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 22.4 WEX 22.4 [SELL] USDT 22.8 WEX 22.8 - VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,496
Messages
7,043,312
Members
168,835
Latest member
hoangnamsilver
Back
Top Bottom