• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PO - 25.4, PIPO - 25.3, Paypal - 24.75, Lianlian - 25.5, USDT 25.8x - All bank

Status
Not open for further replies.

haixinhdam

Senior
Verified
Trusted 3
Joined
Jun 29, 2017
Messages
330
Reactions
180
MR
9.846
$2,040.00
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-99999-po-23-2-pipo-23-05-paypal-22-6-all-bank.439933/|||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Như title, sll deal rate
Đặc biệt mua các loại Payoneer, PingPong GBP, EUR, CAD, JPY, SGD, AUD.. rate cực cao
Nhận rút Paypal limit 180d tỷ giá tốt nhất

-> Có bán lẻ USDT, PO, PIPO, PaypalVN
 
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PIPO rate 25.46 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.59 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.45 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.6 =>> 25.6x
Cục to ib nhận rate max
 
Mua PO rate 25.58 =>> 25.6x
Mua PIPO rate 25.47 =>> 25.5x
Cục to ib nhận rate max
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,596
Messages
7,087,960
Members
171,632
Latest member
clubgo88com

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom