• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy [BUY] PO-24.350, PIPO-24.350, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK

Status
Not open for further replies.
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
[BUY] PO-24.350, PIPO-24.350, LIAN-24.400, WISE-24.350 - ALL BANK
 
PO-24.300, PIPO-24.300, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
Last edited:
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
Last edited:
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
PO-24.300, PIPO-24.300, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
PO-24.300, PIPO-24.300, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
Khách xịn
Screenshot_1.png
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
Last edited:
[BUY] PO, PIPO, LIAN, WISE- ALL BANK
 
[BUY] PO-24.300, PIPO-24.300, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK
 
[BUY] PO-24.300, PIPO-24.300, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK
 
[BUY] PO-24.300, PIPO-24.300, LIAN-24.350, WISE-24.300 - ALL BANK
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,132
Messages
7,040,889
Members
168,695
Latest member
ndhzxje
Back
Top Bottom