• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 24.8, Usdt 25.3, Btc 1.680, Ltc 2.1tr, Eth 89.5tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 25.4, Usdt 26.2, Btc 1745, Ltc 2.15, eth 95.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Buy wmz 20.6
 
Up
 
Sell pm 25.45
 
Buy wmz 20.6
 
Buy usdt 25.2
 
Sell pm 25.45
 
Up
 
Sell pm 25.45
 
Buy wmz 20.6
 
Buy pm 24.7
 
Sell pm 25.45
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,405
Messages
7,095,891
Members
172,492
Latest member
hiu1710

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom