• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 24.8, Usdt 25.3, Btc 1.680, Ltc 2.1tr, Eth 89.5tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 25.4, Usdt 26.2, Btc 1745, Ltc 2.15, eth 95.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Up
 
Buy pm 24.7
 
Buy ltc 2.1
 
Sell pm 25.35
 
Buy eth 83.5
 
Buy pm 24.7
 
Up
 
Buy pm 24.75
 
Buy usdt 25.2
 
Buy wmz 20.6
 
Buy pm 24.8
 
Buy pm 24.8
 
Sell wmz 23.5
 
Buy pm 24.85
 
Up
 
Buy pm 24.85
 
Buy wmz 20.6
 
Buy ltc 1.95
 
Buy pm 24.85
 
Sell pm 25.45
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
420,524
Messages
7,097,712
Members
172,597
Latest member
aimeezvn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom