• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 23, USDT 24.4, ADVCASH 23.8, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.15, USDT 24.89, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK

Status
Not open for further replies.

truongka

Senior
Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
1,424
Reactions
181
MR
0.789
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

Exchange [BUY] PM 23, USDT 24.4, ADVCASH 23.8, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.15, USDT 24.89, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK - VNEXPAY.COM (GD 24/7)​

 

Exchange [BUY] PM 23, USDT 24.4, ADVCASH 23.8, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.15, USDT 24.89, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK - VNEXPAY.COM (GD 24/7)​

 

Exchange [BUY] PM 23, USDT 24.4, ADVCASH 23.8, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.15, USDT 24.89, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK - VNEXPAY.COM (GD 24/7)​

 

Exchange [BUY] PM 23, USDT 24.4, ADVCASH 23.8, RUB PAYEER 300; [SELL] PM 24.15, USDT 24.89, RUB PAYEER 435, ADVCASH 24.5 - ALL BANK - VNEXPAY.COM (GD 24/7)​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,657
Messages
7,044,359
Members
168,887
Latest member
notekunn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom