• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy [Buy]Paypal VN RATE 22.8 - ALL BANK

Status
Not open for further replies.

leeviet911

Newbie
Joined
Jul 9, 2022
Messages
0
Reactions
0
MR
0.032
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
BUY PP VN Rate 22.8 All Bank
< 50 $ Rate : 22.4
< 100 $ Rate : 22.5
< 500 $ Rate : 22.6
> 500 < 500 : 22.7
>=1000$ Rate : 22.8
Rate Tham khảo

Mọi giao dịch sẽ phải check thông qua ultraview.

Thông tin liên hệ dưới Nick. Tks
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most discussed of week

Most discussed of week