1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy] ebay (checkout) - rate 20.5, [Buy] amazon (checkout) rate 20 - VCB,SCB,TCB

Discussion in 'Money Exchange' started by golddragons, Nov 10, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. golddragons

  golddragons Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 20, 2016
  Messages:
  37
  Likes Received:
  23
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tiêu đề mình cần 700 ebay checkout 1 item và 600 amazon checkout 1 item, giao dịch trực tiếp Sài Gòn Q.3 or trung gian Cuipap, Hàng có Tracking mình pay tiền, ae làm quen mình sẽ deposit.
  Anh chị em làm với mình dùng nick thật số điện thoại thật nói chuyện giúp...mình có nhiều item cần checkout mổi ngày và lâu dài, hy vọng gặp người có số lương ổn định...thank mọi người...!!
  LH: 0933.0944.68 - 0911.000.776
  Address: 895 Hoàng Sa P.9 Q.3 TP-HCM
  Skype:gold_dragons88
  iCQ:720872718
   
 2. golddragons

  golddragons Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 20, 2016
  Messages:
  37
  Likes Received:
  23
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tiêu đề mình cần 700 ebay checkout 1 item và 600 amazon checkout 1 item, giao dịch trực tiếp Sài Gòn Q.3 or trung gian Cuipap, Hàng có Tracking mình pay tiền, ae làm quen mình sẽ deposit.
  Anh chị em làm với mình dùng nick thật số điện thoại thật nói chuyện giúp...mình có nhiều item cần checkout mổi ngày và lâu dài, hy vọng gặp người có số lương ổn định...thank mọi người...!!
  LH: 0933.0944.68 - 0911.000.776
  Address: 895 Hoàng Sa P.9 Q.3 TP-HCM
  Skype:gold_dragons88
  iCQ:720872718
   
 3. golddragons

  golddragons Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 20, 2016
  Messages:
  37
  Likes Received:
  23
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tiêu đề mình cần 700 ebay checkout 1 item và 600 amazon checkout 1 item, giao dịch trực tiếp Sài Gòn Q.3 or trung gian Cuipap, Hàng có Tracking mình pay tiền, ae làm quen mình sẽ deposit.
  Anh chị em làm với mình dùng nick thật số điện thoại thật nói chuyện giúp...mình có nhiều item cần checkout mổi ngày và lâu dài, hy vọng gặp người có số lương ổn định...thank mọi người...!!
  LH: 0933.0944.68 - 0911.000.776
  Address: 895 Hoàng Sa P.9 Q.3 TP-HCM
  Skype:gold_dragons88
  iCQ:720872718
   
 4. golddragons

  golddragons Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 20, 2016
  Messages:
  37
  Likes Received:
  23
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tiêu đề mình cần 700 ebay checkout 1 item và 600 amazon checkout 1 item, giao dịch trực tiếp Sài Gòn Q.3 or trung gian Cuipap, Hàng có Tracking mình pay tiền, ae làm quen mình sẽ deposit.
  Anh chị em làm với mình dùng nick thật số điện thoại thật nói chuyện giúp...mình có nhiều item cần checkout mổi ngày và lâu dài, hy vọng gặp người có số lương ổn định...thank mọi người...!!
  LH: 0933.0944.68 - 0911.000.776
  Address: 895 Hoàng Sa P.9 Q.3 TP-HCM
  Skype:gold_dragons88
  iCQ:720872718
   
 5. golddragons

  golddragons Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 20, 2016
  Messages:
  37
  Likes Received:
  23
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tiêu đề mình cần 700 ebay checkout 1 item và 600 amazon checkout 1 item, giao dịch trực tiếp Sài Gòn Q.3 or trung gian Cuipap, Hàng có Tracking mình pay tiền, ae làm quen mình sẽ deposit.
  Anh chị em làm với mình dùng nick thật số điện thoại thật nói chuyện giúp...mình có nhiều item cần checkout mổi ngày và lâu dài, hy vọng gặp người có số lương ổn định...thank mọi người...!!
  LH: 0933.0944.68 - 0911.000.776
  Address: 895 Hoàng Sa P.9 Q.3 TP-HCM
  Skype:gold_dragons88
  iCQ:720872718
   
 6. golddragons

  golddragons Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 20, 2016
  Messages:
  37
  Likes Received:
  23
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Như tiêu đề mình cần 700 ebay checkout 1 item và 600 amazon checkout 1 item, giao dịch trực tiếp Sài Gòn Q.3 or trung gian Cuipap, Hàng có Tracking mình pay tiền, ae làm quen mình sẽ deposit.
  Anh chị em làm với mình dùng nick thật số điện thoại thật nói chuyện giúp...mình có nhiều item cần checkout mổi ngày và lâu dài, hy vọng gặp người có số lương ổn định...thank mọi người...!!
  LH: 0933.0944.68 - 0911.000.776
  Address: 895 Hoàng Sa P.9 Q.3 TP-HCM
  Skype:gold_dragons88
  iCQ:720872718
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page