• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] BCH-5.2t, ERCT-23.05, ETH-4.9t, [SELL] BCH-6t, ERCT-23.75, ETH-5.3t_VCB

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL BTC từ 242.8t xuống 241.6t
 • Tăng giá SELL ETH từ 5.7t lên 5.7t
 • Giảm giá BUY BTC từ 232.3t xuống 231.3t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.45 lên 23.5
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY PM từ 22.6 lên 22.65
 • Tăng giá SELL PM từ 23.2 lên 23.25
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.5 lên 23.55
 • Tăng giá SELL ETH từ 5.7t lên 5.7t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 5.9t lên 5.9t
 • Giảm giá BUY BTC từ 231.7t xuống 231.6t
 • Giảm giá BUY USDT từ 22.8 xuống 22.75
 • Giảm giá SELL PM từ 23.25 xuống 23.2
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY ETH từ 5.5t lên 5.6t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.6 lên 22.65
 • Tăng giá SELL PM từ 23.2 lên 23.25
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.35 lên 23.4
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 22.9 xuống 22.85
 • Tăng giá SELL BTC từ 243.4t lên 245.9t
 • Giảm giá SELL PM từ 23.25 xuống 23.2
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.1t lên 6.2t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.9 lên 22.95
 • Tăng giá SELL BTC từ 246.1t lên 247.1t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.65 xuống 22.6
 • Tăng giá BUY ETH từ 6.1t lên 6.1t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 22.95 xuống 22.9
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.1t xuống 6.1t
 • Tăng giá SELL BTC từ 247.1t lên 247.3t
 • Giảm giá BUY BTC từ 237.1t xuống 237t
 

ptcmenus

Junior Member
Joined
Oct 1, 2013
Messages
170
Reaction score
78
Points
28
chủ thớt check giúp mình giao dịch : TA26672038E.
Nửa tiếng r chưa thấy tiền về PM.
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 232.7t xuống 232.4t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.8 lên 22.85
 • Giảm giá SELL ETH từ 6.5t xuống 6.4t
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.95 lên 23
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL PM từ 23.45 xuống 23.4
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.65 xuống 23.6
 • Giảm giá SELL BTC từ 243.3t xuống 242.6t
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.1t xuống 6t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.4t lên 6.5t
 • Tăng giá SELL BTC từ 242.6t lên 242.8t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.4 lên 23.45
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.55 lên 23.6
 • Giảm giá SELL PM từ 23.45 xuống 23.4
 • Tăng giá SELL BTC từ 242.8t lên 243.6t
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.5t lên 6.5t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 6t xuống 6t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.85 lên 22.9
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.6 lên 23.65
 • Tăng giá BUY BTC từ 233.3t lên 234.2t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 22.9 xuống 22.85
 • Tăng giá SELL BTC từ 243.5t lên 243.9t
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.65 xuống 23.6
 • Giảm giá BUY BTC từ 234.2t xuống 233.5t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.45 lên 23.5
 • Giảm giá SELL ETH từ 6.4t xuống 6.4t
 • Giảm giá BUY ETH từ 6t xuống 5.9t
 • Giảm giá BUY BTC từ 233.1t xuống 232.7t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 22.9 xuống 22.7
 • Giảm giá SELL PM từ 23.55 xuống 23.25
 • Giảm giá BUY USDT từ 22.95 xuống 22.9
 • Tăng giá BUY ETH từ 6.1t lên 6.1t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.5
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.65 lên 23.7
 • Tăng giá BUY BTC từ 233.4t lên 233.7t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.7 lên 22.95
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.7 xuống 23.65
 • Giảm giá SELL PM từ 23.5 xuống 23.25
 • Giảm giá BUY PM từ 22.95 xuống 22.7
 • Tăng giá SELL BTC từ 245.3t lên 245.9t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 22.7 xuống 22.65
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.65 lên 23.7
 • Giảm giá BUY BTC từ 230.8t xuống 230t
 • Giảm giá SELL BTC từ 245.9t xuống 243.8t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.5
 • Tăng giá BUY ETH từ 6.2t lên 6.3t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.7 lên 22.9
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.7t lên 6.8t
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,661
Messages
6,236,921
Members
130,104
Latest member
doanhuuthong

Follow us

Top