News BNB Chain mở rộng hệ sinh thái lớp 2 với dịch vụ tổng hợp mới

Vào ngày 14 tháng 3, BNB Chain đã công bố giải pháp tổng hợp dưới dạng dịch vụ (RaaS) để giúp các dự án xây dựng mạng lớp 2 trên BNB Chain. Dịch vụ này sẽ cung cấp cho các dự án quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng công nghệ cần thiết để triển khai mạng lớp 2 trên blockchain, mở rộng hệ sinh thái của BNB Chain.

1710461284794.png

BNB Chain cũng giải thích rằng dịch vụ này hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (DApps). Điều này cho phép một loạt các dự án theo chiều dọc, bao gồm trò chơi blockchain hoặc tài chính phi tập trung, được triển khai trên mạng lớp 2. Ngoài ra, BNB Chain cũng đang cung cấp hỗ trợ quản lý tổng hợp và tùy chọn triển khai “không cần mã” cho các dự án có thể không quen với mã hóa.

Theo nhóm phát triển cốt lõi của BNB Chain, dịch vụ mới này tuân theo mục tiêu hỗ trợ áp dụng hàng loạt công nghệ Web3. Họ nói rằng:

“Bằng cách kết hợp sức mạnh của RaaS và khả năng kết nối trong hệ sinh thái của chúng tôi, các nhà phát triển sẽ có bộ công cụ toàn diện để xây dựng các lớp 2 hiệu quả và có thể mở rộng trên BSC.”
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,442
Messages
7,085,815
Members
171,494
Latest member
andreseu9

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom