• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Acc ebay Buyer reg 2021 và reg > 3 tháng (Hàng mình tự reg)

Status
Not open for further replies.
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,966
Messages
6,886,446
Members
159,192
Latest member
Dinugggg

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom