1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy 99999 PP VN RATE 22 ALL BANK

Discussion in 'Money Exchange' started by thangebay001, Nov 5, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Do có nhu cầu order hàng lớn mình tiếp tục thu ppvn rate : 22 (Min>100$)
  Yêu cầu:
  - Để an toàn 100% , Confirm topic chuẩn mật khẩu của mình inbox vào tk mmo của các bạn trước khi các bạn gửi $ (Ko pulic số tiền gd và tk FACEBOOK,SKYPE,...).
  - Teamview hoặc ultraview check nguồn với những bạn gd lần đầu.
  Đảm bảo :
  -Nhận tiền nhanh gọn 1-5 phút All Bank.
  -Mình có bảo hiểm 1000$ nhé ae yên tâm gd.

  Mình chỉ dùng 1SKY, 1SĐT, 1FB là :
  -SKYPE : buihuysinh58 (An toàn nhất là click vào biểu tượng Skype ngay trên topic , Đã có chó fake mình trên skype)
  -SĐT : 0976102916 (Bạn có thể call mình 24/7 nếu cần gấp)
  -FACEBOOK : www.facebook.com/bigaicamsung

  Một số topic đã giao dịch :
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-22-all-bank.380479/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.355892/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-3-all-bank.351683/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-3-all-bank.351037/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.350229/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-3-all-bank.349510/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.348865/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.348246/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.347668/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-3-all-bank.344288/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-6-all-bank.343579/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.343005/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.342541/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-3-all-bank.341719/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.341135/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.340444/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.339892/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.339374/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.338285/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.337734/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.337734/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.336380/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.335726/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-4-all-bank.335067/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-3-all-bank.334494/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-5-all-bank.333820/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-2-all-bank.331503/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-2-all-bank.330749/
  https://mmo4me.com/threads/99999-pp-vn-rate-21-1-all-bank.330044/
   
 2. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up..............................
   
 3. lamviectructuyen

  lamviectructuyen Junior Member

  Joined:
  Jul 6, 2011
  Messages:
  181
  Likes Received:
  56
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  MK : 1301
   
  thangebay001 likes this.
 4. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Gd vs b MK : 1301
   
 5. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up...........................
   
 6. matnasat

  matnasat Newbie

  Joined:
  Jul 6, 2018
  Messages:
  6
  Likes Received:
  3
  MK : 9129
   
  thangebay001 likes this.
 7. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Gd vs b MK : 9129
   
 8. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  up...........................
   
 9. lamviectructuyen

  lamviectructuyen Junior Member

  Joined:
  Jul 6, 2011
  Messages:
  181
  Likes Received:
  56
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  MK: 5232
   
  thangebay001 likes this.
 10. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Gd vs b MK : 5232
   
 11. xmen8890

  xmen8890 Junior Member

  Joined:
  Oct 18, 2012
  Messages:
  44
  Likes Received:
  29
  100pp cần bán
   
 12. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  PM skype hoặc facebook nhé bác,
   
 13. mralo9x

  mralo9x Newbie

  Joined:
  Oct 28, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  1
  9319
   
  thangebay001 likes this.
 14. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Gd vs b MK 9319
   
 15. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up..............................
   
 16. TinhFX

  TinhFX Newbie

  Joined:
  Dec 6, 2017
  Messages:
  0
  Likes Received:
  1
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  MK : 1001
   
  thangebay001 likes this.
 17. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Gd vs b MK :1001
   
 18. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Up..........................
   
 19. GlfmCoiLee

  GlfmCoiLee Junior Member

  Joined:
  Jul 28, 2015
  Messages:
  30
  Likes Received:
  31
  MK : 9219
   
  thangebay001 likes this.
 20. thangebay001

  thangebay001 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 20, 2013
  Messages:
  39
  Likes Received:
  175
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Gd vs b MK : 9219
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page