• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 1700$ PPVN - 23.6 - VCB

Status
Not open for further replies.
1 cục 3000$ send good hết rate 23.6 // send ff hết rate 23.7

Check out
nhỏ lẻ gì cũng hỗ trợ hết nha.
 
1 cục 2600$ send good hết rate 23.6 // send ff hết rate 23.7

Check out
nhỏ lẻ gì cũng hỗ trợ hết nha.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
420,501
Messages
7,097,410
Members
172,587
Latest member
checkcam

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom