Event 100 Thẻ cào điện thoại 10K Viettel cho bạn nào nhanh tay nạp.

Status
Not open for further replies.
quá trời cảrd mà dùng mobi :(
 
Thanks thớt, được 2 slot:)
 
v1

VIETTEL 10.000 6 0920269149761
VIETTEL 10.000 (1 0920214763590
VIETTEL 10.000 6 0920276421086
VIETTEL 10.000 (1 0920272013462
VIETTEL 10.000 6 0920285943167
VIETTEL 10.000 (1 0920256235302
VIETTEL 10.000 6 0920275108810
VIETTEL 10.000 (1 0920226495602
VIETTEL 10.000 6 0920212057285
VIETTEL 10.000 (1 0920237214976

v2 :

Mãsômè
0920288623635
0920228357278
0920287539360
0920261400464
0920243185903
0920202606821
0920297098673
0920287699076
0920251125796
0920283553554

V3 :


Loại thẻ Mệnh giá Mã số thể Số Serial thè
VIETTEL 10.000 đ 0920292898756
VIETTEL 10.000 đ 0920251008689
VIETTEL 10.000 đ 0920237573172
VIETTEL 10.000 đ 0920217235912
VIETTEL 10.000 đ 0920275641859
VIETTEL 10.000 đ 0920266467326
VIETTEL 10.000 đ 0920216242307
VIETTEL 10.000 đ 0920298652293
VIETTEL 10.000 đ 0920282556884
VIETTEL 10.000 đ 0920214157502
 
v1

VIETTEL 10.000 6 0920269149761 93324308 1
VIETTEL 10.000 (1 0920214763590 93324308
VIETTEL 10.000 6 0920276421086 93324308
VIETTEL 10.000 (1 0920272013462 93324308
VIETTEL 10.000 6 0920285943167 93324308
VIETTEL 10.000 (1 0920256235302 93324308;
VIETTEL 10.000 6 0920275108810 933243082
VIETTEL 10.000 (1 0920226495602 933243082
VIETTEL 10.000 6 0920212057285 933243082
VIETTEL 10.000 (1 0920237214976 933243082.

v2 :

Mãsômè
0920288623635
0920228357278
0920287539360
0920261400464
0920243185903
0920202606821
0920297098673
0920287699076
0920251125796
0920283553554

V3 :


Loại thẻ Mệnh giá Mã số thể Số Serial thè
VIETTEL 10.000 đ 0920292898756 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920251008689 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920237573172 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920217235912 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920275641859 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920266467326 WB
VIETTEL 10.000 đ 0920216242307 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920298652293 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920282556884 93324308
VIETTEL 10.000 đ 0920214157502 93324308
pro
 
2 sim 10k hic hic
 
Em nạp được 70% hết thẻ rồi .giải tán nhé

VIETTEL 10.000 0920269149761
VIETTEL 10.000 0920214763590
VIETTEL 10.000 0920276421086
VIETTEL 10.000 0920272013462
VIETTEL 10.000 0920285943167
VIETTEL 10.000 0920256235302
VIETTEL 10.000 0920275108810
VIETTEL 10.000 0920226495602
VIETTEL 10.000 0920212057285
VIETTEL 10.000 0920237214976

v2 :

Mãsômè
0920288623635
0920228357278
0920287539360
0920261400464
0920243185903
0920202606821
0920297098673
0920287699076
0920251125796
0920283553554

V3 :


Loại thẻ Mệnh giá Mã số thể Số Serial thè
VIETTEL 10.000 đ 0920292898756
VIETTEL 10.000 đ 0920251008689
VIETTEL 10.000 đ 0920237573172
VIETTEL 10.000 đ 0920217235912
VIETTEL 10.000 đ 0920275641859
VIETTEL 10.000 đ 0920266467326
VIETTEL 10.000 đ 0920216242307
VIETTEL 10.000 đ 0920298652293
VIETTEL 10.000 đ 0920282556884
VIETTEL 10.000 đ 0920214157502
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
414,957
Messages
7,039,878
Members
168,639
Latest member
NguyenTruong0482
Back
Top Bottom