cấm thanh toán tài sản kỹ thuật số

  1. thoikhong159

    News Tổng thống Putin thông qua luật cấm thanh toán tài sản kỹ thuật số ở Liên bang Nga

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật áp đặt các hạn chế trực tiếp đối với việc sử dụng tài sản tài chính kỹ thuật số (DFA) làm phương tiện thanh toán trong nước, trang tiền điện tử của cổng tin tức kinh doanh RBC đưa tin. _ Lệnh cấm cũng áp dụng cho các quyền kỹ thuật số thực dụng...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom