SCAM Yesss - yesss.cc

Payment received:
Date : 04/11/2019 20:09
From/To Account : U10177153
Amount : 3.30
Currency : USD
Batch : 255408537
Memo : Shopping Cart Payment. Withdraw to sqmonitor from YESSS.
 
image.gif


The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10177153->U1136717. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipsinfo from YESSS.. Date: 04:00 14.04.19. Batch: 255719734.
 
Payment received:
Date : 04/17/2019 11:09
From/To Account : U10177153
Amount : 3.30
Currency : USD
Batch : 256228533
Memo : Shopping Cart Payment. Withdraw to sqmonitor from YESSS.
 
Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10177153->U4888473. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from YESSS.. Date: 23:11 18.04.19. Batch: 256487805.
 
image.gif


The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10177153->U1136717. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipsinfo from YESSS.. Date: 12:41 22.04.19. Batch: 256917637.
 
thanh toán tiếp theo:

The amount of 3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U10177153->U1896276.
Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipdollar from YESSS..
Date: 17:59 24.04.19.
Batch: 257296412.
 
Payment received:
Date : 04/26/2019 08:05
From/To Account : U10177153
Amount : 3.30
Currency : USD
Batch : 257520708
Memo : Shopping Cart Payment. Withdraw to sqmonitor from YESSS.
 
image.gif


The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10177153->U1136717. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipsinfo from YESSS.. Date: 10:12 30.04.19. Batch: 258076825.
 
Payment received:
Date : 05/05/2019 06:17
From/To Account : U10177153
Amount : 3.55
Currency : USD
Batch : 259129800
Memo : Shopping Cart Payment. Withdraw to sqmonitor from YESSS.
 
Paying

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10177153->U1136717. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipsinfo from YESSS.. Date: 08:47 06.05.19. Batch: 259261534.
 
Payment received:
Date : 05/09/2019 14:22
From/To Account : U10177153
Amount : 3.30
Currency : USD
Batch : 259807787
Memo : Shopping Cart Payment. Withdraw to sqmonitor from YESSS.
 

Site ra ngày: 15/10/2015

Kế hoạch đầu tư:

- 2% Weekly, For 777 Days
- 12500% After 160 Business Days
- 400% After 20 Business Days
- 7% Daily, for 120 Business Days
- 20% Daily, for 14 Business Days


Min Spend: $25

Withdrawal Type:
Manual

Payment Process:
Perfectmoney.

Proof deposit:
yesss.PNG


Tham gia Yesss

RCB: http://hyipdollar.com/refback/lid/458/
20% 1 ngày vậy 5 ngày mình hoàn vốn đúng ko anh mod
 
Vậy bạn chơi plant nào zạ, mình chưa hiểu "
amount of 1 USD " là gì bạn

mình chơi plan "2% Weekly" bạn, amount of 1 USD là số $ site thanh toán về tài khoản PM đó bạn, bạn nên tìm hiểu về các cổng thanh toán thông dụng hiện tại như PM, PE, BTC :)
 
image.gif


The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10177153->U1136717. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipsinfo from YESSS.. Date: 08:21 14.05.19. Batch: 260500491.
 
Payment received:
Date : 05/15/2019 12:52
From/To Account : U10177153
Amount : 3.30
Currency : USD
Batch : 260729398
Memo : Shopping Cart Payment. Withdraw to sqmonitor from YESSS.
 
mình chơi plan "2% Weekly" bạn, amount of 1 USD là số $ site thanh toán về tài khoản PM đó bạn, bạn nên tìm hiểu về các cổng thanh toán thông dụng hiện tại như PM, PE, BTC :)
2% 1 tuần chắc lâu lắm mới hoàn vốn
Mod có fb ko kb với mình , chỉ mình chơi với,
 
thanh toán tiếp theo:

The amount of 3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U10177153->U1896276.
Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to hyipdollar from YESSS..
Date: 22:01 18.05.19.
Batch: 261313934.
 
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U10934011->U1136717. Memo: API Payment. Withdraw to hyipsinfo from YESSS.. Date: 07:45 21.05.19. Batch: 261654809.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,942
Messages
6,885,994
Members
159,162
Latest member
rakhoitv7

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom