Tutorial xin giúp script đánh dice bot

Joined
Apr 15, 2020
Messages
24
Reactions
3
MR
0.017
vâng như tiêu đề em mới tập tành chơi dice ( chơi bé ) em tìm hiểu thì thấy 1 số size cho dùng script nên xin mọi người 1 đoạn script để đánh và anh nào có lòng tốt thì cho em xin kèm cách hướng dẫn chỉnh sửa đoạn code đó theo ý đánh của mình ạ
 

sonnguyenque5

Junior
Joined
Mar 2, 2021
Messages
94
Reactions
41
MR
0.147
Có các lựa chọn cho bạn :)
- Bet 1 phát rồi rút ra bỏ chạy
- Chơi tay đạt target rồi nghỉ
- Chạy dicebot, chạy ngắn, chạy dài đàng nào cũng cháy
HTML clipboard chance = 66
ratio = 40040
base = balance/ratio
nextbet = balance/ratio
shitcount = 0
rollcount = 0
bethigh = true
inibal = balance
badcount = 0
target = balance*1.5
lag = 0
function dobet()

if balance>=target then
stop()
end


if (wincount==10) then
wincount = 0
badcount = 0
ratio = 40040
end
if balance>=inibal then
badcount = 0
inibal = balance
ratio = 40040
end


if win then nextbet=balance/ratio
else
nextbet = previousbet*3
end


local p1 = "badcount="
local p2 = badcount
local p3 = "--currentstreak="
local p4 = currentstreak

print(p1..p2..p3..p4)
if (badcount==0) then
nextbet = balance/ratio
end
if (badcount==1) then
nextbet = (balance/ratio)*10
end
if (badcount==2) then
ching()
nextbet = (balance/ratio)*910
end

if (currentstreak == - 1) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 2) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 3) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 4) then
if (badcount==0) then
lag = 1
badcount+=1
nextbet = (balance/ratio)*10
else
lag = 0
nextbet = previousbet*3
end
end
if (currentstreak == - 5) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 6) then
if (lag==1) then
nextbet = previousbet*3
end
if (lag==0) then
badcount+=1
nextbet = (balance/ratio)*910
end
end
if (currentstreak == - 7) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 8) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 9) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 10) then
badcount+=1
end


if (rollcount==500) then resetseed(); rollcount=0
else rollcount+=1
end
end
Tham khảo thêm: https://mmo4me.com/threads/thao-luan-dicebot-strategy.434017/
 
Last edited:
Joined
Apr 15, 2020
Messages
24
Reactions
3
MR
0.017
Có các lựa chọn cho bạn :)
- Bet 1 phát rồi rút ra bỏ chạy
- Chơi tay đạt target rồi nghỉ
- Chạy dicebot, chạy ngắn, chạy dài đàng nào cũng cháy
chance = 66
ratio = 40040
base = balance/ratio
nextbet = balance/ratio
shitcount = 0
rollcount = 0
bethigh = true
inibal = balance
badcount = 0
target = balance*100
lag = 0
function dobet()

if balance>=target then
stop()
end

if (wincount==10) then
wincount = 0
badcount = 0
ratio = 40040
end
if balance>=inibal then
badcount = 0
inibal = balance
ratio = 40040
end


if win then nextbet=balance/ratio
else
nextbet = previousbet*3
end


local p1 = "badcount="
local p2 = badcount
local p3 = "--lag="
local p4 = lag

print(p1..p2..p3..p4)
if (badcount==0) then
nextbet = balance/ratio
end
if (badcount==1) then
nextbet = (balance/ratio)*11
end
if (badcount==2) then
nextbet = (balance/ratio)*1001
end
if (badcount==3) then
lag+=1
nextbet = (balance/ratio)*8000
end
if (currentstreak == - 1) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 2) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 3) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 4) then
if (badcount==0) then
badcount+=1
nextbet = (balance/ratio)*11
else nextbet = previousbet*3
end
end
if (currentstreak == - 5) then
nextbet = previousbet*3
end
if (currentstreak == - 6) then
if (badcount==1)
then
badcount+=1
end
if (badcount>1) then
badcount+=1
end
end

if (rollcount==500) then resetseed(); rollcount=0
else rollcount+=1
end
end
Tham khảo thêm: https://mmo4me.com/threads/thao-luan-dicebot-strategy.434017/
em có đọc bài của bro rồi ạ. chủ yếu em xin là muốn xin giải thích phần code ấy ạ để có gì tự chỉnh sửa theo cách đánh của mình ví dụ đoạn nào là đoạn em bét 0.1 5 lần liên tiếp nếu thua thì x2 lên thành 0.2 rồi đánh tiếp 5 lần thua lại x2 lên ví dụ vậy ấy ạ
 

sonnguyenque5

Junior
Joined
Mar 2, 2021
Messages
94
Reactions
41
MR
0.147
em có đọc bài của bro rồi ạ. chủ yếu em xin là muốn xin giải thích phần code ấy ạ để có gì tự chỉnh sửa theo cách đánh của mình ví dụ đoạn nào là đoạn em bét 0.1 5 lần liên tiếp nếu thua thì x2 lên thành 0.2 rồi đánh tiếp 5 lần thua lại x2 lên ví dụ vậy ấy ạ
À trong bài mình chưa cập nhật, code trên hơi khác mấy code trong bài chút.
Code thì bạn tự học để viết thôi, lên trang seuntjie bot có hướng dẫn, mình cũng tự học rồi viết thôi.
Bn nói rõ hơn đc ko, mình sẽ viết code ví dụ cho bn, nhưng bet như bạn nói ko ổn đâu :popo_bye:
 
Joined
Apr 15, 2020
Messages
24
Reactions
3
MR
0.017
À trong bài mình chưa cập nhật, code trên hơi khác mấy code trong bài chút.
Code thì bạn tự học để viết thôi, lên trang seuntjie bot có hướng dẫn, mình cũng tự học rồi viết thôi.
Bn nói rõ hơn đc ko, mình sẽ viết code ví dụ cho bn, nhưng bet như bạn nói ko ổn đâu :popo_bye:
à đó là ví dụ thôi chẳng hạn đoạn code của anh thì về số lần bét là nằm ở dòng nào và số tiền mình bet nằm ở dòng nào ví dụ vậy anh giải thích giúp em tí về đoạn code của anh để em tham khảo tí đc không ạ
 

sonnguyenque5

Junior
Joined
Mar 2, 2021
Messages
94
Reactions
41
MR
0.147
à đó là ví dụ thôi chẳng hạn đoạn code của anh thì về số lần bét là nằm ở dòng nào và số tiền mình bet nằm ở dòng nào ví dụ vậy anh giải thích giúp em tí về đoạn code của anh để em tham khảo tí đc không ạ
Mình đang bận chút, để mình giải thích sau nha :v
 
Last edited:

hao0ook

Junior
Joined
Oct 31, 2018
Messages
55
Reactions
12
MR
0.129
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Code chơi chơi bác thích thì thử qua. Con này chạy hên xui. Chủ yếu là lên xuống cho vui :))
 

hao0ook

Junior
Joined
Oct 31, 2018
Messages
55
Reactions
12
MR
0.129
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
chance1 = 56.57; payout1 = 1.75; multiply1 = 2.44--; timeToRun1 = 4
chance2 = 39.60; payout2 = 2.5; multiply2 = 1.78--; timeToRun2 = 5
chance3 = 30.00; payout3 = 3.3; multiply3 = 1.71--; timeToRun3 = 7
chance4 = 26.40; payout4 = 3.75; multiply4 = 1.52--; timeToRun4 = 8
chance5 = 22.00; payout5 = 4.5; multiply5 = 1.46--; timeToRun5 = 9
chance6 = 19.80; payout6 = 5; multiply6 = 1.36--; timeToRun6 = 10
chance7 = 18.00; payout7 = 5.5; multiply7 = 1.33--; timeToRun7 = 11
chance8 = 16.50; payout8 = 6; multiply8 = 1.27--; timeToRun8 = 12
chance9 = 15.00; payout9 = 6.6; multiply9 = 1.25--; timeToRun9 = 13
chance10 = 13.75; payout10 = 7.2; multiply10 = 1.2--; timeToRun10 = 14
chance11 = 12.00; payout11 = 8.25; multiply11 = 1.17--; timeToRun11 = 14
chance12 = 11.00; payout12 = 9; multiply12 = 1.15--; timeToRun11 = 14
chance13 = 9.9; payout13 = 10; multiply13 = 1.13--; timeToRun11 = 14
math.randomseed(os.time()) -- random initialize
math.random(); math.random(); math.random() -- warming up
listChance = {chance1,chance2,chance3,chance4,chance5,chance6,chance7,chance8,chance9,chance10,chance11,chance12,chance13}
listPayout = {payout1,payout2,payout3,payout4,payout5,payout6,payout7,payout8,payout9,payout10,payout11,payout12,payout13}
listMultiply = {multiply1,multiply2,multiply3,multiply4,multiply5,multiply6,multiply7,multiply8,multiply9,multiply10,multiply11,multiply12,multiply13}
--listTimeToRun = {timeToRun1,timeToRun2,timeToRun3,timeToRun4,timeToRun5,timeToRun6,timeToRun7}
listDivideBalance = {2500,5000,10000,20000,40000}; divideBalance = 6000; basebet = balance/divideBalance; divideMax = 30; currentmaxbet = balance/divideMax;sleepbet = 0.00000001
multiplyProfit = 1.05; takeprofit = balance*multiplyProfit; oldBalace = balance
nextbet = sleepbet; chance = chance1; payout = payout1; multiply = multiply1; timeToRun = 99; timeToRunPlus = 0;e = 0; lowProfit = 0; highProfit = 0
targetToStop = balance*1.2
secondSleep = 0.2


function dobet()
function hiloRandomizer()
hiloRandomizer = math.random(0, 1);
if (hiloRandomizer == 1) then
bethigh = true
else
bethigh = false
end
end

function seedRandomizer()
seedRandomizer = math.random(1, 5)
while (seedRandomizer >= 1) do
resetseed()
seedRandomizer = seedRandomizer - 1
end
end

function randomChane()
CHANCE_RANDOMIZER = math.random(1, #listChance);
chance = listChance[CHANCE_RANDOMIZER]
payout = listPayout[CHANCE_RANDOMIZER]
multiply = listMultiply[CHANCE_RANDOMIZER]
--timeToRun = listTimeToRun[CHANCE_RANDOMIZER]
end

e = currentstreak + timeToRun


if win then
if(nextbet >= currentmaxbet)then
timeToRunPlus = timeToRunPlus+1
elseif(nextbet <= currentmaxbet and nextbet > sleepbet and timeToRunPlus > 0)then
timeToRunPlus = timeToRunPlus-0.5
end
hiloRandomizer()
if(nextbet ~= sleepbet)then
seedRandomizer()
end
randomChane()
nextbet = sleepbet
check=true
timeToRun = math.floor(payout*(math.random(2, 4)+math.floor(timeToRunPlus+0.5))+0.5)
else
if(e == 0 and check==true)then
divideBalance = listDivideBalance[math.random(1, #listDivideBalance)]
basebet = balance/divideBalance
nextbet = basebet
check = false
elseif(e<0)then
nextbet = nextbet*multiply
--sleep(secondSleep)
end
end
if(balance >= takeprofit)then
resetseed()
takeprofit = balance*multiplyProfit
basebet = balance/divideBalance
end
if(balance >= targetToStop)then
stop()
print("GET RICK!");
end
if(profit > highProfit)then
highProfit = profit
elseif(profit < lowProfit)then
lowProfit = profit
end
print("[To Bet]: ["..string.format("%d",e).."]")
print("[Payout]: ["..string.format("%.2f",payout).."]")
print("[Bet High]: ["..tostring(bethigh).."]")
print("[Base Bet]: ["..string.format("%.8f",basebet).."] ["..string.format("%.4f",basebet/(oldBalace)*100).."]%")
print("[Next Bet]: ["..string.format("%.8f",nextbet).."] ["..string.format("%.4f",nextbet/(oldBalace)*100).."]%")
print("[Profit]: ["..string.format("%.8f",profit).."] ["..string.format("%.4f",profit/(oldBalace)*100).."]%")
print("[High PF]: ["..string.format("%.8f",highProfit).."] ["..string.format("%.4f",highProfit/(oldBalace)*100).."]%")
print("[Low PF]: ["..string.format("%.8f",lowProfit).."] ["..string.format("%.4f",lowProfit/(oldBalace)*100).."]%")
print("==========================");
end
 

moitapchoimmo

Senior
Joined
Apr 12, 2019
Messages
419
Reactions
117
MR
0.528
Khuyên thớt nên chơi crash an toàn hơn nhé chứ chơi dice mà auto là cũng auto cháy tài khoản. Chơi crash auto 3 ngày cũng ko sao cả
 

hao0ook

Junior
Joined
Oct 31, 2018
Messages
55
Reactions
12
MR
0.129
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Khuyên thớt nên chơi crash an toàn hơn nhé chứ chơi dice mà auto là cũng auto cháy tài khoản. Chơi crash auto 3 ngày cũng ko sao cả
Crash cũng oẳng chơi cả tổng kết lịch sử rồi tạo cầu như tài xỉu xong cho vào tool chạy vẫn oẳng :))
 

hao0ook

Junior
Joined
Oct 31, 2018
Messages
55
Reactions
12
MR
0.129
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
a có thể giải thích giúp em đoạn code trên đc ko ạ
Mình nói thật là nếu không biết code thì dice chán lắm. Nên bạn gắng tìm hiểu và cố hiểu xem. Không thì tự viết riêng một con cho mình. Chơi không chỉ chơi không mà còn học code và xác xuất thống kê nữa chứ :))
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week