Ưu đãi giới thiệu Binance P2P: Cơ hội nhận iPhone 14 và chia sẻ phần thưởng trị giá 3.000 BUSD! Mời bạn bè của bạn trải nghiệm Binance P2P lần đầu!

Hoang179229

Junior
Joined
Oct 11, 2022
Messages
39
Reactions
5
MR
0.702

Quy định Hoạt động​

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Binance P2P sẽ ra mắt một chương trình ưu đãi mới cho những người dùng mời bạn bè tham gia Binance! Mời bạn bè của bạn trải nghiệm Binance P2P lần đầu tiên để chia sẻ quỹ thưởng trị giá 3.000 BUSD!
Trong thời gian diễn ra chương trình, người giới thiệu hàng đầu có số lượt giới thiệu thành công cao nhất, và cả người giới thiệu có khối lượng giao dịch cao nhất trên Binance P2P, mỗi người cũng sẽ nhận được một chiếc iPhone 14 (128GB).
Thời gian diễn ra chương trình: 15:00 ngày 01/12/2022 đến 15:00 ngày 31/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Ưu đãi A: Cơ hội nhận iPhone 14 (128GB) và chia sẻ phần thưởng trị giá 3.000 BUSD (Chỉ dành cho người giới thiệu)

Để đủ điều kiện nhận phần thưởng trong ưu đãi này, người giới thiệu phải xác nhận tham gia chương trình này và mời bạn bè đăng ký tài khoản Binance qua một liên kết/ID giới thiệu tiêu chuẩn duy nhất. Để có được liên kết/ID giới thiệu tiêu chuẩn, người dùng phải nhập mã “P2PNEW” trong phần “Ghi chú” trong “Cài đặt giới thiệu nâng cao” trên ứng dụng Binancehoặc “Thay đổi cài đặt giới thiệu” trên trang web Binance.
Để nhiệm vụ giới thiệu thành công, người được giới thiệu phải:
 • Hoàn tấtxác minh tài khoản và nhấp vào [đăng ký ngay] trên trang hoạt động trong thời gian ưu đãi
 • Thực hiện giao dịch mua đầu tiên có giá trị tối thiểu tương đương 10 USD với bất kỳ loại tiền mã hóa nào trong một giao dịch duy nhất trên Binance P2P trong thời gian ưu đãi.
Những người giới thiệu đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo tổng số lượt giới thiệu thành công mà họ đã đạt được trong thời gian ưu đãi. 30 người giới thiệu hàng đầu sẽ đủ điều kiện chia sẻ 3.000 BUSD dưới dạng voucher token dựa trên số lượt giới thiệu thành công tương ứng của họ, theo tỷ lệ của tất cả các lượt giới thiệu thành công của 30 người giới thiệu đủ điều kiện hàng đầu. Phần thưởng cho mỗi người giới thiệu đủ điều kiện được giới hạn ở mức 200 BUSD dưới dạng voucher token.
 • Cách tính phần thưởng: Phần thưởng cho mỗi người giới thiệu đủ điều kiện = (Số lần giới thiệu thành công của người giới thiệu/Tổng số lần giới thiệu thành công của 30 người giới thiệu đủ điều kiện hàng đầu) * 3.000 BUSD dưới dạng voucher token.
Ngoài bể phần thưởng voucher token trị giá 3.000 BUSD, người giới thiệu hàng đầu có số lượt giới thiệu thành công cao nhất trong thời gian ưu đãi sẽ đủ điều kiện nhận một chiếc iPhone 14 (128GB) dưới dạng voucher token BUSD. Người giới thiệu phải có ít nhất 20 lượt giới thiệu thành công trong thời gian ưu đãi để đủ điều kiện.
Ưu đãi B: Tham gia Binance với liên kết/ID giới thiệu tiêu chuẩn của bạn bè và hoàn tất giao dịch P2P đầu tiên để có cơ hội nhận iPhone 14 (128GB) (Chỉ dành cho người được giới thiệu)
Ưu đãi này dành cho tất cả người dùng mới đăng ký tài khoản Binance thông qua liên kết/ID giới thiệu tiêu chuẩn được tạo bằng mã “P2PNEW” trong thời gian ưu đãi.
Người dùng đủ điều kiện xác nhận tham gia chương trình này và thực hiện giao dịch mua đầu tiên có giá trị tối thiểu tương đương 10 USD với bất kỳ loại tiền mã hóa nào trong một giao dịch duy nhất trên Binance P2P trong thời gian ưu đãi, sẽ được xếp hạng theo tổng khối lượng giao dịch của họ (bao gồm cả mua và bán) trên Binance P2P trong thời gian ưu đãi. Người dùng hàng đầu có tổng khối lượng giao dịch P2P cao nhất sẽ đủ điều kiện nhận một chiếc iPhone 14 (128GB) dưới dạng voucher token BUSD.


Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:

Điều khoản & Điều kiện
 • Các điều khoản và điều kiện của Binance đối với chương trình giải thưởng sẽ được áp dụng cho chương trình ưu đãi này.
 • Ưu đãi chỉ dành cho những người dùng đã được xác minh và nhấp vào [Đăng ký ngay] trên trang hoạt động trong thời gian ưu đãi.
 • Cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều sẽ chỉ đủ điều kiện nhận phần thưởng khi người giới thiệu mời người được giới thiệu đăng ký tài khoản Binance bằng liên kết/ID giới thiệu tiêu chuẩn được tạo bằng mã “P2PNEW” trong thời gian ưu đãi.
 • Người dùng chỉ có thể nhận phần thưởng trong Chế độ Giới thiệu Tiêu chuẩn hoặc Chế độ Giới thiệu Lite. Nếu người được giới thiệu đăng ký bằng ID/liên kết Giới thiệu Lite, người giới thiệu sẽ không được nhận phần thưởng Giới thiệu Tiêu chuẩn và ngược lại.
 • Chương trình này áp dụng cho tất cả đồng tiền pháp định được hỗ trợ trên nền tảng Binance P2P.
 • Phân bổ phần thưởng:
 • Các tài khoản phụ và tài khoản được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ không được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ đều không được xem là một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,719
Messages
7,089,956
Members
171,821
Latest member
uk88me
Back
Top Bottom