Verified by BQT Update Payment của các Network Offer

thằng sabia định không paid à
mail trừ
2017-09-22 L, Below is a list of all
campaigns that have had leads reversed, leads held or holds that have been
released. If you have any questions or concerns please let me know. Campaigns With
Reversals:(287)#7744692 Delta
Airline_US Total Reversed: ( 287 ) Reason:
Original Rate: 0.51000000 / Reversed on: 2017-09-22 Reason:
wrong+details%0D%0A Campaigns With Leads On
Hold:(0) Campaigns With Lead
Holds Released:(0) If you wish
to stop receiving this notification, log into your account and update your
settings under the account tab. Thank you, Moshe Sabia

Sabia Media, Inc
 
mail trừ
2017-09-22 L, Below is a list of all
campaigns that have had leads reversed, leads held or holds that have been
released. If you have any questions or concerns please let me know. Campaigns With
Reversals:(287)#7744692 Delta
Airline_US Total Reversed: ( 287 ) Reason:
Original Rate: 0.51000000 / Reversed on: 2017-09-22 Reason:
wrong+details%0D%0A Campaigns With Leads On
Hold:(0) Campaigns With Lead
Holds Released:(0) If you wish
to stop receiving this notification, log into your account and update your
settings under the account tab. Thank you, Moshe Sabia

Sabia Media, Inc
ko thấy gì
 
mail trừ
2017-09-22 L, Below is a list of all
campaigns that have had leads reversed, leads held or holds that have been
released. If you have any questions or concerns please let me know. Campaigns With
Reversals:(287)#7744692 Delta
Airline_US Total Reversed: ( 287 ) Reason:
Original Rate: 0.51000000 / Reversed on: 2017-09-22 Reason:
wrong+details%0D%0A Campaigns With Leads On
Hold:(0) Campaigns With Lead
Holds Released:(0) If you wish
to stop receiving this notification, log into your account and update your
settings under the account tab. Thank you, Moshe Sabia

Sabia Media, Inc
con này mình biết sẽ trừ lên không làm :V
 
Ở đây có bác nào chạy net cùi mìa Bigupcpa k? Có ít $ mà đòi mãi k paid
 
LA pay chưa các bác ơi ?
 
appflyer check ghê qá ... có pro nào pass đc ko nhỉ . Mong chiếu cố
 
appflyer check ghê qá ... có pro nào pass đc ko nhỉ . Mong chiếu cố
"AKChange có thể qua appflyer, và các net khác bình thường. Nhưng còn 1 vấn đề là NET đòi traffic không được dùng DataCenter/VPS ( cái này SSH thường dính 40%). Nên nếu chiến thì dùng trong 2 cách này.
1. Yêu cầu nếu sử dụng SSH phải kêu người scan SSH không phải DataCenter/VPS.(Cái này check sao người scan sẽ rõ, Google từ khóa "Usage Type" /Hoặc check tại website này https://www.ip2location.com/demo.

2. Dùng VIP72

Qua được check DataCenter/VPS trên, Trên AKChange => Config => Network => Random . Là xong."
nguồn Akchange
 
"AKChange có thể qua appflyer, và các net khác bình thường. Nhưng còn 1 vấn đề là NET đòi traffic không được dùng DataCenter/VPS ( cái này SSH thường dính 40%). Nên nếu chiến thì dùng trong 2 cách này.
1. Yêu cầu nếu sử dụng SSH phải kêu người scan SSH không phải DataCenter/VPS.(Cái này check sao người scan sẽ rõ, Google từ khóa "Usage Type" /Hoặc check tại website này https://www.ip2location.com/demo.

2. Dùng VIP72

Qua được check DataCenter/VPS trên, Trên AKChange => Config => Network => Random . Là xong."
nguồn Akchange
Thank pro . Nhưng em làm iós :D
 
We are still on hold for most of the traffic from August by the advertiser. Find Unclaimed Money (US) - #2128993 Put on hold in systemFile For Unemployment (US) - #2128992 Hold Adv suspects fraudFind Family Support US - #1271142 Hold payment by advertiser quality issue


Hold có cơ hội lấy ko bà con :( khổ thiệt nghèo còn gặp nó
 
We are still on hold for most of the traffic from August by the advertiser. Find Unclaimed Money (US) - #2128993 Put on hold in systemFile For Unemployment (US) - #2128992 Hold Adv suspects fraudFind Family Support US - #1271142 Hold payment by advertiser quality issue


Hold có cơ hội lấy ko bà con :( khổ thiệt nghèo còn gặp nó
99% là chia tay nó đi cậu
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,272
Messages
7,069,381
Members
170,403
Latest member
AnhZwy

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom