SCAM Traderight - Traderight.pro

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Tôi không phải quản trị viên/ chủ dự án

Dự án Traderight Pro

Ngày bắt đầu: Aug 25, 2021 (works for 49 days)

- Kế hoạch đầu tư: 2% daily for 20 days; 3% daily for 35 days; 4% daily for 55 days; 1000% after 55 days; 2000% after 100 days;
- Đầu tư tối thiểu: $10
- Thanh toán: Thủ công
- Hoa hồng: 5%-2%-1%
- Chấp nhận: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DashCoin, BitcoinCash, Ripple, Dogecoin, Tether, Tron, Binance Coin

Thông tin cơ bản:
- Kịch bản: GoldCoders
- Bảo vệ ddos: DDOS-Guard
- IP: 190.115.21.240 (Belize / Belize City)
- NS servers: ns1.ddos-guard.net, ns2.ddos-guard.net, ns3.ddos-guard.net, ns4.ddos-guard.net, ns5.ddos-guard.net, ns6.ddos-guard.net
- SSL : Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA valid from 30 Aug, 2021 to 31 Aug, 2022 - Sectigo Limited
- Domain đăng ký: NameCheap
- Thời hạn domain: Aug 15, 2021 - Aug 15, 2022 (Registered for 1 year)


<<<Link tham gia đăng ký>>>

Bằng chứng đầu tư:

- $200Bằng chứng rút tiền

https://tronscan.org/#/transaction/07212f3bea22eff8dbf597f139551fc4f5a6a65b0a903063833c3bebdb7bc31b

https://tronscan.org/#/transaction/75d70deaf881fb895bec1649268bb15778eb468a543a0f38c5cac12fd48fdce8

https://tronscan.org/#/transaction/614e2e9450d0eb69297372d1297403d9994ba5ab80ba0bde5d9c637b4f95104c

https://tronscan.org/#/transaction/4095284a8e70f12da7af19226b5a09731b528994cc57cc75b6362dedeaf7d85d
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 2896dd41024479cd02c9cc67f881a5a9354bfff4549e68cb7af7c2546bd36abf.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
137
MR
0.698
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
28.76 USD: https://tronscan.org/#/transaction/6f8a923b6a6a18119f948e5d8b84d4cf9e9c411cb4cd8d40ea0fd29b31fb4bd5
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is bc817d9b54cb63cd1a477446bcaa881fdda73ba353a5185b3604675b7a6403da.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 4a78248e1b875e24f58c312e5446a2bafaeed534a9cfacd05e07182498490637.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 93bea0a2b702d7eb2dbbd277d8c7cec982621a25fb2c374303dec9d68066b0cf.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 16e28cef91c6db3a93f0bc6ca10463ce99e267d67c0ccc4e46e3df5b16c1fb3c.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$12.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 99ced24f6ccf2b7448990b16d2dcff79e687ae4000b988997433eb4044ed9740.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 2b7573e98d5f2e7294beeb3e7df65bc9bf4babef570bc4c76913bb9e314a843a.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
160
MR
0.182
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW PAYMENT RECEIVED

$6.00
has been successfully sent to your Tether TRC20 account TLieWjrBKc1QjSRZB4FJU9EvnR73oDm3Bt.
Transaction batch is 82a50f21f614955fd1af904ded73e8e53043a18519b5b318f75ad5f2c42e0782.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
384,777
Messages
6,701,515
Members
149,818
Latest member
kristymoss