Tổng hợp các trang đào Bitcoin (BTC) - Litecoin (LTC) - Dogecoin (DOGE) - Ethereum (ETH)

bro có imacro auto của freebit không cho em với

cậu tìm trên mạng rồi cậu sửa lại thôi cậu,
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
SET !ERRORIGNORE YES
SET !TIMEOUT_PAGE 999
SET !TIMEOUT_STEP 999
SET !LOOP -99999999
TAB OPEN
TAB T=1
TAB CLOSEALLOTHERS
SET !TIMEOUT_PAGE 99
URL GOTO=https://freebitco.in
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:CLAIM<SP>YOUR<SP>FREE<SP>BTC<SP>NOW!
FILEDELETE NAME=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha
ONDOWNLOAD FOLDER=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha FILE=free2.jpg
WAIT SECONDS=2
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=ID:adcopy-puzzle-image CONTENT=EVENT:SAVE_ELEMENT_SCREENSHOT
WAIT SECONDS=5
TAB OPEN
TAB T=2
URL GOTO=http://imacros2.2captcha.com/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=TYPE:text&&VALUE:&&NAME:key&&SIZE:64 CONTENT=API
TAG POS=1 TYPE=INPUT:FILE FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=NAME:file CONTENT=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha\free2.jpg
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=TYPE:submit&&VALUE:recognize
WAIT SECONDS=5
SET !EXTRACT NULL
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:* EXTRACT=TXT
WAIT SECONDS=1
TAB CLOSE
TAB T=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=ID:adcopy_response CONTENT={{!EXTRACT}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=ID:free_play_form_button
WAIT SECONDS=3610
 
cậu tìm trên mạng rồi cậu sửa lại thôi cậu,
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
SET !ERRORIGNORE YES
SET !TIMEOUT_PAGE 999
SET !TIMEOUT_STEP 999
SET !LOOP -99999999
TAB OPEN
TAB T=1
TAB CLOSEALLOTHERS
SET !TIMEOUT_PAGE 99
URL GOTO=https://freebitco.in
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:CLAIM<SP>YOUR<SP>FREE<SP>BTC<SP>NOW!
FILEDELETE NAME=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha
ONDOWNLOAD FOLDER=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha FILE=free2.jpg
WAIT SECONDS=2
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=ID:adcopy-puzzle-image CONTENT=EVENT:SAVE_ELEMENT_SCREENSHOT
WAIT SECONDS=5
TAB OPEN
TAB T=2
URL GOTO=http://imacros2.2captcha.com/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=TYPE:text&&VALUE:&&NAME:key&&SIZE:64 CONTENT=API
TAG POS=1 TYPE=INPUT:FILE FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=NAME:file CONTENT=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha\free2.jpg
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=TYPE:submit&&VALUE:recognize
WAIT SECONDS=5
SET !EXTRACT NULL
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:* EXTRACT=TXT
WAIT SECONDS=1
TAB CLOSE
TAB T=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=ID:adcopy_response CONTENT={{!EXTRACT}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=ID:free_play_form_button
WAIT SECONDS=3610
cảm ơn bro
 
cậu tìm trên mạng rồi cậu sửa lại thôi cậu,
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
SET !ERRORIGNORE YES
SET !TIMEOUT_PAGE 999
SET !TIMEOUT_STEP 999
SET !LOOP -99999999
TAB OPEN
TAB T=1
TAB CLOSEALLOTHERS
SET !TIMEOUT_PAGE 99
URL GOTO=https://freebitco.in
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:CLAIM<SP>YOUR<SP>FREE<SP>BTC<SP>NOW!
FILEDELETE NAME=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha
ONDOWNLOAD FOLDER=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha FILE=free2.jpg
WAIT SECONDS=2
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=ID:adcopy-puzzle-image CONTENT=EVENT:SAVE_ELEMENT_SCREENSHOT
WAIT SECONDS=5
TAB OPEN
TAB T=2
URL GOTO=http://imacros2.2captcha.com/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=TYPE:text&&VALUE:&&NAME:key&&SIZE:64 CONTENT=API
TAG POS=1 TYPE=INPUT:FILE FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=NAME:file CONTENT=C:\Users\root\Desktop\BotCaptcha\free2.jpg
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:getcapcha.php ATTR=TYPE:submit&&VALUE:recognize
WAIT SECONDS=5
SET !EXTRACT NULL
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=TXT:* EXTRACT=TXT
WAIT SECONDS=1
TAB CLOSE
TAB T=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=ID:adcopy_response CONTENT={{!EXTRACT}}
WAIT SECONDS=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=ID:free_play_form_button
WAIT SECONDS=3610
phải có tài khoản 2captcha đúng không bạn
 
Chơi trang moon được 100% cũng lâu rồi mà cũng ko ngộ ra được gì ráo trọi..Mấy bác có kinh nghiệm có thể cho mình xin vài gợi ý để mò mẫm tiếp với ạ .
 
Chơi trang moon được 100% cũng lâu rồi mà cũng ko ngộ ra được gì ráo trọi..Mấy bác có kinh nghiệm có thể cho mình xin vài gợi ý để mò mẫm tiếp với ạ .
trang moon ông phải chơi bằng địa chỉ ví mới được nha ông chơi bằng email không được đâu ông
 
trang moon ông phải chơi bằng địa chỉ ví mới được nha ông chơi bằng email không được đâu ông
Có sự khác biệt giữa ví và dia chỉ email hử bác
 
NAY SÀN XANH và thứ 7 vu vơ, nguyện theo vài dòng bâng quơ mềnh BÌNH DÂN HỌC VỤ vài vấn đề cơ bản, nhưng sẽ chỉ là ở cấp độ mẫu giáo tập đánh vần đủ dùng.

Thực ra mềnh rất lười viết các hướng dẫn vì rất tốn time. Đối với người nào ngộ đc thì dù có coi clip hướng dẫn dài 1 giờ cũng không bằng chốt hạ nhìn 1 hình ảnh có điểm nhấn chỉ cần 1 giây.

Nhập môn MMO sẽ thường có 3 trang đầu cần đọc.

Nói về fake ip thì sẽ có muôn hình vạn trạng từ tập đếm cho tập nếm ...

Và fake ip muốn tìm hiểu rộng hơn thì tham khảo dân làm offers.

Từ bình dân kiểu xài add on cho đến các loại sock lọ, sung sướng hoài, hay đại gia vếu ít p72 kiếp nạn ...
Từ fake trên máy tính cho đến điện thoại, hay can thiệp bằng các trình chọc ngoáy kiểu như dcom sao cho tối ưu nhất.. Rồi fake kiểu 100% hay chỉ 70% cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, các thông số phần cứng và múi giờ phải trùng khớp ...

Trong bài bình dân học vụ này mình chỉ nêu vài dòng cơ bản để tạm dùng. Các vấn đề xoáy thêm mình không dám múa rìu qua mắt thợ, pro nào đã biết thì đừng liếc mắt đưa tình =))

Tạm nói về đổi ip trên ĐT nếu ai dùng 3G 4G thường hay có mẹo kiểu tắt bật 3G sẽ có dải ip khác, nhưng dải ip sẽ phụ thuộc vào trạm BTS cấp phát của từng nhà mạng.

Cái cách mà bật tắt 3G quá tốn time, mẹo của mình là bật/ tắt chế độ máy bay thì ip tự đổi luôn chỉ trong 0.01 giây. DONE ! mẹo này mình từng nói rồi, nay nhai lại cho ai chưa biết thôi. :cool:

Ngoài bật/tắt chế độ này, thì còn có 1 mẹo kết hợp đơn giản tiếp ... image.

Tiếp đến nói về ip trên máy tính kiểu rs modem thì cũng có 2 dạng rs cứng kiểu tắt đi bật lại và rs mềm kiểu fr ctp.

Bình dân học vụ kiểu nêu trên thì quá tệ :D

=> Cách này của mình, mọi người nhìn hình và điểm mấu chốt để ngộ ra dùng được cả trên máy tính và ĐT đều có thể tự tạo ip liên tọi trong vòng nửa giây... Nhưng là 1 con dao 2 lười, nên mình khuyên mọi người những ai áp dụng thì chỉ nên dùng trên máy ảo (khuyên dùng VMware Workstation) và chỉ dùng "chít" hạng xoàng.

Nhìn hình hoặc chi tiết hơn thì ngộ Time out reset :) or [chửi] mềnh ở im cái quần
tu bi con ti niu ...

Về captha có nhiều loại cap nhưng chung quy sẽ có 2 dạng chính.
a. Cap text
b. Cap image
Và giải cap sẽ có 2 dạng 1 là tốn phí, 2 là fee ...
tu bi con ti niu ...

Về auto cũng có nhiều dạng nhưng chung quy cũng quy về 1 mối là lặp lại thao tác theo dây chuyền hoặc vòng lặp.
Auto reg đơn vùng và auto thao tác đa vùng ...
tu bi con ti niu ...

Tạm vài dòng như vậy, rảnh mềnh BÌNH QUAN tiếp sau :)
[/ 7
NAY SÀN XANH và thứ 7 vu vơ, nguyện theo vài dòng bâng quơ mềnh BÌNH DÂN HỌC VỤ vài vấn đề cơ bản, nhưng sẽ chỉ là ở cấp độ mẫu giáo tập đánh vần đủ dùng.

Thực ra mềnh rất lười viết các hướng dẫn vì rất tốn time. Đối với người nào ngộ đc thì dù có coi clip hướng dẫn dài 1 giờ cũng không bằng chốt hạ nhìn 1 hình ảnh có điểm nhấn chỉ cần 1 giây.

Nhập môn MMO sẽ thường có 3 trang đầu cần đọc.

Nói về fake ip thì sẽ có muôn hình vạn trạng từ tập đếm cho tập nếm ...

Và fake ip muốn tìm hiểu rộng hơn thì tham khảo dân làm offers.

Từ bình dân kiểu xài add on cho đến các loại sock lọ, sung sướng hoài, hay đại gia vếu ít p72 kiếp nạn ...
Từ fake trên máy tính cho đến điện thoại, hay can thiệp bằng các trình chọc ngoáy kiểu như dcom sao cho tối ưu nhất.. Rồi fake kiểu 100% hay chỉ 70% cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, các thông số phần cứng và múi giờ phải trùng khớp ...

Trong bài bình dân học vụ này mình chỉ nêu vài dòng cơ bản để tạm dùng. Các vấn đề xoáy thêm mình không dám múa rìu qua mắt thợ, pro nào đã biết thì đừng liếc mắt đưa tình =))

Tạm nói về đổi ip trên ĐT nếu ai dùng 3G 4G thường hay có mẹo kiểu tắt bật 3G sẽ có dải ip khác, nhưng dải ip sẽ phụ thuộc vào trạm BTS cấp phát của từng nhà mạng.

Cái cách mà bật tắt 3G quá tốn time, mẹo của mình là bật/ tắt chế độ máy bay thì ip tự đổi luôn chỉ trong 0.01 giây. DONE ! mẹo này mình từng nói rồi, nay nhai lại cho ai chưa biết thôi. :cool:

Ngoài bật/tắt chế độ này, thì còn có 1 mẹo kết hợp đơn giản tiếp ... image.

Tiếp đến nói về ip trên máy tính kiểu rs modem thì cũng có 2 dạng rs cứng kiểu tắt đi bật lại và rs mềm kiểu fr ctp.

Bình dân học vụ kiểu nêu trên thì quá tệ :D

=> Cách này của mình, mọi người nhìn hình và điểm mấu chốt để ngộ ra dùng được cả trên máy tính và ĐT đều có thể tự tạo ip liên tọi trong vòng nửa giây... Nhưng là 1 con dao 2 lười, nên mình khuyên mọi người những ai áp dụng thì chỉ nên dùng trên máy ảo (khuyên dùng VMware Workstation) và chỉ dùng "chít" hạng xoàng.

Nhìn hình hoặc chi tiết hơn thì ngộ Time out reset :) or [chửi] mềnh ở im cái quần
tu bi con ti niu ...

Về captha có nhiều loại cap nhưng chung quy sẽ có 2 dạng chính.
a. Cap text
b. Cap image
Và giải cap sẽ có 2 dạng 1 là tốn phí, 2 là fee ...
tu bi con ti niu ...

Về auto cũng có nhiều dạng nhưng chung quy cũng quy về 1 mối là lặp lại thao tác theo dây chuyền hoặc vòng lặp.
Auto reg đơn vùng và auto thao tác đa vùng ...
tu bi con ti niu ...

Tạm vài dòng như vậy, rảnh mềnh BÌNH QUAN tiếp sau :)
Hay quá, bạn viết tiếp đi bạn
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,089
Messages
6,943,552
Members
163,487
Latest member
amorymusk
Back
Top Bottom