Airdrop Tổng hợp các kèo Airdrop Binance Bybit OKX

Rút về sàn
Binance, Bybit, OKX
Giá trị 1 Coin
tùy từng chiến dịch Airdrop
Nhập Ref được gì
giảm phí giao dịch
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không cần ref cũng được
Link dự án Coin
các dự án đều là của sàn, em tổng hợp lại thôi
Airdrop chia sẻ 25 triệu đồng tokens HLG (Holograph) khi sử dụng ví Web3 Binance

Thông tin về sự kiện Airdrop lần này:
  • Thời gian kết thúc: ngày 15/5/2024 lúc 6:59 AM (Giờ Việt Nam)
  • Chi phí ước tính : 2 đô cho phí Gas

Cần thực hiện 2 nhiệm vụ
1. Mint NFT (BNB Chain hoặc Polygon Chain)
2. Bridge NFT từ BNB Chain tới Polygon Chain (Hoặc ngược lại)

Video hướng dẫn:
 
Tham gia Megadrop dự án BounceBit trên Binance

Thông tin về sự kiện Megadrop BounceBit lần này:
  • Thời gian từ: 26/4 - 13/5/2024
  • Tổng Pool: 168M $BB

Cần thực hiện 2 công việc.
1. Khóa BNB để tăng điểm BNB lock, khóa thời gian càng lâu và số lượng khóa BNB càng nhiều thì càng nhận được nhiều điểm point.

2. Hoặc Dùng ví web3 binance stake từ 0.0001 BTCB
Sau đó bấm verify để xác minh hoàn thành nhiệm vụ.
Thông tin về sự kiện Megadrop BounceBit lần này:
  • Thời gian từ: 26/4 - 13/5/2024
  • Tổng Pool: 168M $BB

Cần thực hiện 2 công việc.
1. Khóa BNB để tăng điểm BNB lock, khóa thời gian càng lâu và số lượng khóa BNB càng nhiều thì càng nhận được nhiều điểm point.

2. Dùng ví web3 binance stake từ 0.0001 BTCB
Sau đó bấm verify để xác minh hoàn thành nhiệm vụ.

Video hướng dẫn:
 
Airdrop chia sẻ 1 triệu đồng tokens zkLink (ZKL) khi sử dụng ví Web3 Binance

Thời gian diễn ra của chương trình Airdrop: 2024-04-25 13:00 tới 2024-04-29 6:59:59 (Giờ Việt Nam)

Hoàn thành 5 nhiệm vụ.
Nhiệm vụ 1: Nạp bất kì ETH, USDT, USDC, wBTC và wETH và mạng zkLink Nova
Nhiệm vụ 2: Cung cấp thanh khoản USDC, STONE, pufETH hoặc wstETH tới Dapp Aquapotocol
Nhiệm vụ 3: Nạp số lượng ETH bất vì vào LayerBank thông qua zkLink Nova
Nhiệm vụ 4: Stake ETH hoặc USDC vào liquidity pool zkDX
Nhiệm vụ 5: Swap bất kỳ token trị giá ít nhất 5u trên iZiswap

Video hướng dẫn:
 
Tham gia sự kiện TON Traders Frenzy Cơ hội nhận 3 TON

Link đăng ký tài khoản sàn Bybit (https://partner.bybitglobal.com/b/78954)
Link sự kiện (TON Traders Frenzy: 120,000 USDT in Rewards Up for Grabs (https://announcements.bybitglobal.com/en/article/ton-traders-frenzy-120-000-usdt-in-rewards-up-for-grabs-blt53f362c595dd1cd0/?affiliate_id=78954&group_id=175831&group_type=1&ref_code=78954))

Sự kiện 1: Learn & Earn tổng chia thưởng 80,000 USDT của TON trong Airdrop
Bước 1: Đăng ký sự kiện
Bước 2: Tìm hiểu về TON và trả lời câu hỏi trong form.
Đáp án: D B D D B
Bước 3: Trade ít nhất 100$ TON trong chiến dịch.
Tổng thưởng 80,000 USDT của TON sẽ được chia đều cho tất cả các bạn tham gia, tối đa mỗi bạn 3 TON.

Sự kiện 2: Giới thiệu bạn bè tham gia sự kiện 1, mỗi người sẽ nhận được 0.3 TON (tổng chia thưởng 80,000 USDT của TON)

Video:
 
Tham gia Airdrop LayerAI trên Bybit chia sẻ tổng thưởng 550,000 USDT

Link đăng ký tài khoản sàn Bybit (https://partner.bybitglobal.com/b/78954)

Link sự kiện Airdrop LayerAI (Airdrop Hunt (https://www.bybitglobal.com/en/trade/spot/airdrop-hunt/detail?code=4&affiliate_id=78954&group_id=175831&group_type=1&ref_code=78954))

Sẽ có 2 sự kiện để các bạn tiến hành tham gia.

Sự kiện 1:
Đặc quyền 1: Nhiệm vụ Airdrop LayerAI – Tổng thưởng 400,000 USDT : Làm Nhiệm vụ đơn giản để nhận 25 USDT
Đặc quyền 2: Giới thiệu bạn bè và hướng dẫn bạn bè tham gia sự kiện 1 để cả 2 đều nhận 5 USDT
Sự kiện 2:
Đặc quyền 1 (dành cho người mới):
Đăng ký và KYC tài khoản
Nạp ít nhất 100 USDT và trade LAI với tổng volume 100 USDT. Trong đó 1250 người hoàn thành đầu tiên sẽ nhận được 20 USDT
Đặc quyền 2:
Token Splash — Giao dịch với volume ít nhất 500 USDT của cặp LAI/USDT để nhận được chia thưởng từ quỹ thưởng 25,000 USDT.

Video:
 
Tham gia Airdrop SAFE trên Bybit chia sẻ tổng thưởng 150,000 SAFE

Trong sự kiện lần này sẽ có 2 đặc quyền:
Đặc quyền 1: Nhiệm vụ Airdrop SAFE – Tổng thưởng 120,000 SAFE
Làm các nhiệm vụ like, tweet và quote.
Nạp ít nhất 100 SAFE hoặc 100 USDT lên sàn Bybit. Trade SAFE với volume 100 USDT
Tạo ví safe với ít nhất địa chỉ ví ký.
Đặc quyền 2: Giới thiệu bạn bè và hướng dẫn bạn bè tham gia sự kiện 1 để cả 2 đều nhận 2 SAFE

Link đăng ký tài khoản sàn Bybit: https://partner.bybit.com/b/78954
Link tham gia sự kiện Airdrop SAFE: https://www.bybit.com/vi-VN/trade/spot/airdrop-hunt/detail?code=3&ref=RPWZQQ

Video hướng dẫn:
 
Airdrop MSTAR Trên Bybit chia sẻ tổng thưởng 11,700,000 tokens MSTAR

Sự Kiện 1: Airdrop 8,900,000 MSTAR

Đặc quyền 1: Airdrop MSTAR: tổng thưởng 7,000,000 MSTAR
17,500 người may mắn sẽ có cơ hội nhận 400 MSTAR mỗi người

Đặc quyền 2: Mời Bạn, Nhận 20 MSTAR Mỗi Người!
Mời bạn bè và cùng bạn bè tham gia đặc quyền 1, mỗi người nhận 20 MSTAR.

Sự kiện 2: Token Splash với tổng thưởng 2,800,000 tokens MSTAR

Đặc quyền 1: Dành cho người dùng mới, tích lũy khối lượng tiền gửi 1000 MSTAR hoặc gửi ít nhất 1000 USDT và giao dịch MSTAR chị giá 100 USDT thông qua giao dịch dầu tiên.
10,000 người đầu tiên sẽ nhận 200 MSTAR

Đặc quyền 2: Giao dịch MSTAR trị giá ít nhất 1000 USDT để chia thưởng 800,000 MSTAR. Giao dịch càng nhiều, phần thưởng của bạn càng lớn

Link đăng ký sàn Bybit (https://partner.bybit.com/b/78954)
Link tham gia sự kiện (https://announcements.bybit.com/en/...4&group_id=175831&group_type=1&ref_code=78954)

Video hướng dẫn:
 
Tham gia Airdrop KMNO trên Bybit chia sẻ tổng thưởng 3,750,000 KMNO

Link đăng ký tài khoản sàn Bybit (https://partner.bybitglobal.com/b/78954)
Link sự kiện Airdrop KMNO (Bybit x Kamino: 3,750,000 KMNO Airdrop Bonanza (https://announcements.bybitglobal.com/vi-VN/article/bybit-x-kamino-3-750-000-kmno-airdrop-bonanza-blt356a033cf8a0b977/?affiliate_id=78954&group_id=175831&group_type=1&ref_code=78954))

Thời Gian Sự Kiện: Từ 17:00 ngày 2/5/2024 đến 15:00 ngày 23/5/2024. (Giờ Việt Nam)

Sẽ có 2 mục phần thưởng các bạn có thể tham gia và nhận.

Phần thưởng 1: Nhiệm vụ Airdrop KMNO – Tổng thưởng 2,500,000 KMNO
Về phần thưởng 1 theo cá nhân mình Airdrop này slots rất ít, tầm có 2000 slots thôi. Ban đầu mình cũng ko định làm, tuy nhiên do có đang làm Airdrop Sanctum các nhiệm vụ cũng tương đồng như nhiệm vụ Airdrop Bybit này nên mình làm luôn.
Các bạn tham khảo video Airdrop Sanctum tại đây.

Phần thưởng 2: Giới thiệu bạn bè tham gia sự kiện (1) để cả 2 đều nhận 250 KMNO

Video hướng dẫn:
 
Sự kiện Launchpool MODE| Sự kiện Airdrop MODE trên sàn Bybit

Link đăng ký sàn Bybit (https://partner.bybitglobal.com/b/78954)
Link sự kiện MODE (https://announcements.bybit.com/art...4&group_id=175831&group_type=1&ref_code=78954)

Sự kiện Launchpool MODE
Thời gian sự kiện: 18:00 ngày 7 tháng 5 năm 2024 – ngày 14 tháng 5 năm 2024, 18:00 ( giờ Việt Nam)
Sự kiện này sẽ có 3 pool các bạn Stake để nhận được tokens MODE:
MODE pool (30%), MNT pool (20%) và USDT pool (50%)

Sự kiện Airdrop Hunt
Thời Gian Sự Kiện: 18:00 ngày 7 tháng 5 năm 2024 – ngày 28 tháng 5 năm 2024, 18:00 ( giờ Việt Nam)
Sẽ có 2 mục phần thưởng các bạn có thể tham gia và nhận.
Phần thưởng 1: Nhiệm vụ Airdrop KMNO – Tổng thưởng 14,000,000 KMNO: Làm Nhiệm vụ đơn giản để nhận 350 MODE (40,000 slots win)
Phần thưởng 2: Giới thiệu bạn bè và hướng dẫn bạn bè tham gia sự kiện 1 để cả 2 đều nhận 20 MODE

Video hướng dẫn:
 
OKX Cryptopedia Season 17 – dự án Ultiverse tổng chia thưởng 6,666,666 tokens ULTI

Link đăng ký tài khoản sàn OKX: Welcome Bonus | Register in OKX | Cryptocurrency Bitcoin Registration | 96369589 (https://okx.com/join/96369589)
Link sự kiện: Ultiverse | Khám phá DApp và nhận phần thưởng tiền mã hoá (https://www.okx.com/vi/web3/discover/cryptopedia/event/34)
Có 3 nhiệm vụ trong event lần này:
Nhiệm vụ 1: Follow trang Ultiverse ở trên X
Nhiệm vụ 2: Truy cập Discord
Nhiệm vụ 3: Truy cập trang dự án, tài sản ví lớn hơn 10 đô để xác minh nhiệm vụ

Video hướng dẫn:
 
Hướng dẫn Airdrop UXLINK x Binance và các Airdrop khác trong UXLINK

1.Airdrop UXLINK x Binance
Link:UXLINK & Binance Web3 Wallet (https://binance.uxlink.io/?inviteCode=7201137)
-Điểm danh hàng ngày nhận thêm UXUY
-Giới thiệu bạn bè

2.UXLINK Discover
Link:(UXLINK — WEB3 SOCIAL SYSTEM (https://dapp.uxlink.io/discover/detail?id=1779158074653667329&inviteCode=7201137)
Làm các nhiệm vụ tương tác với UXLINKofficial trên X để nhận thêm UXUY

3.UXLINK Odeysee
Link:UXLINK — WEB3 SOCIAL SYSTEM (https://dapp.uxlink.io/quest/?inviteCode=7201137)
Làm các nhiệm vụ hiện tại trạng thái đang Ongoing

4.UXLINK x OKX
Link:UXLINK — WEB3 SOCIAL SYSTEM (https://dapp.uxlink.io/uxtask/okx?inviteCode=7201137)
Điểm danh hằng ngày

5. Airdrop 2049
Link:https://airdrop2049.io/?inviteCode=7201137

6.Thực hiện Mint NFT để nhận các đặc quyền và Airdrop trong tương lai
MOON: 25,000 $UXLINK
TRUST: 750 $UXLINK
FRENS: 50 $UXLINK
LINK: 10 $UXLINK

Video hướng dẫn:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,387
Messages
7,109,570
Members
173,529
Latest member
direc24

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom