Airdrop Tổng hợp 5 kèo Airdrop giá trị 100$ - 20k$

Rút về sàn
Về ví
Giá trị 1 Coin
0.25$
Nhập Ref được gì
10 $lexy
Yêu cầu phải tuyển Ref
KHÔNG
Link Bot
https://t.me/LexyFinanceAirdrop_bot?start=r0581834734
Link dự án Coin
lexy.co

kenberry1221

Newbie
Joined
Sep 10, 2021
Messages
0
Reactions
2
MR
0.116
Airdrop Zeropay Finance cực khủng
Dự án đã list Pancakeswap với giá hơn 2 USD
Được theo fowllow bởi CZ và Binance Smart Chain
Làm nhiệm vụ để nhận : 20 $zeropay token ~40 USD
Mời bạn bè để nhận : 10 $zeropay token ~20 USD
Nhiệm vụ:
- Join Telegram
- Follow Twitter & retweet bài ghim và tag 2 bạn
- Follow CEO zeropay Finance
- Follow Instargram
- Follow Medium
- Điền Ví Bep20 ( Trustw wallet or Metamask)
Link : https://t.me/ZeropayAirdrop_bot?start=r0581834734
 

kenberry1221

Newbie
Joined
Sep 10, 2021
Messages
0
Reactions
2
MR
0.116
Yunpanda Chương trình Airdrop Kiếm tới $ 222 USDT

Nhận giá trị ước tính 740 YunPanda ~ $ 222 USDT để hoàn thành nhiệm vụ airdrop.

Giá trị ước tính bổ sung 200 YunPanda $ 60 USDT cho mỗi lượt giới thiệu

Liên kết: https://t.me/YunPanda_Bot?start=r0581834734


5.
Airdrop Zeropay Finance cực khủng
Dự án đã list Pancakeswap với giá hơn 2 USD
Được theo fowllow bởi CZ và Binance Smart Chain
Làm nhiệm vụ để nhận : 20 $zeropay token ~40 USD
Mời bạn bè để nhận : 10 $zeropay token ~20 USD
Nhiệm vụ:
- Join Telegram
- Follow Twitter & retweet bài ghim và tag 2 bạn
- Follow CEO zeropay Finance
- Follow Instargram
- Follow Medium
- Điền Ví Bep20 ( Trustw wallet or Metamask)
Link : https://t.me/ZeropayAirdrop_bot?start=r0581834734
 

kenberry1221

Newbie
Joined
Sep 10, 2021
Messages
0
Reactions
2
MR
0.116

Kiếm Tiền Online - MMO4ME

K


Airdrop Tổng hợp 5 kèo Airdrop giá trị 100$ - 20k$​Unwatch
•••
Rút về sànVề víGiá trị 1 Coin0.25$Nhập Ref được gì10 $lexyYêu cầu phải tuyển RefKHÔNGLink Bothttps://t.me/LexyFinanceAirdrop_bot?start=r0581834734Link dự án Coinlexy.co
K

kenberry1221

Newbie​

1632506872992.png
0.076

Kèo mới hoanf thành nhiệm vụ để nhận về 20 SDS (~80$)

💠 Tham gia KeplerSwap Telegram (Required » 3.5 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap on Twitter và retweet bài viết được ghim sau đó tag 3 người bạn. (Required » 3 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap Community on Twitter. (Required » 3 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap on Medium (Optional » 2 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap YouTube channel. (Optional » 2 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap Reddit channel. (Optional » 2 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap Discord channel. (Optional » 2 SDS)

💠 Tham gia our promoter channel (Optional » 1 SDS)

💠 Theo dõi our promoter's Twitter account (Optional » 1.5 SDS)

💠 Link: https://t.me/KeplerSwap4thRoundBot?start=528347276

Làm theo hướng dẫn của Bot.

Mỗi lượt giới thiệu nhận thêm 5 SDS ( ~20$)

Kết thúc sự kiện : 30 -10 - 2021


1. Airdrop Lexy Finance

Nếu bạn bỏ lỡ lợi nhuận từ #Slim #Larix ... Bạn có thể thử tham gia đợt airdrop này

✍️ Đăng ký: https://t.me/LexyFinanceAirdrop_bot?start=r0581834734

Nhiệm vụ bắt buộc:

Tham gia Kênh Telegram

Theo dõi trang Twitter

Đã ghim lại trang web và Tag 3 người bạn

Theo dõi trang Phương tiện.

Gửi địa chỉ Sol trong Sollet.io

✅ Xong

2. Spark Era Loot Box

Airdrop kết thúc: 25/9/2021
Trả thưởng: 30/9/2021
Hoàn thành nhiệm vụ tham gia các mạng xã hội và điền ví bep20/Trust wallet
Airdrop Link: https://t.me/SparkEraAirdropbot?start=r0581834734

NFT: Spark Era Loot Box, 1 Loot Box (10k slots /random)

⬜️Normal Loot box NFT - worth $25
⬛️Rare Loot box NFT - worth $65

Tổng giải thưởng nhận 25usd-65usd
10 referral = guarantee 1 box
Winners: 8000 random winners
Top 100 referral = 20 loot box(~$500 - $1300)
 

kenberry1221

Newbie
Joined
Sep 10, 2021
Messages
0
Reactions
2
MR
0.116
Airdrop Zeropay Finance cực khủng
Dự án đã list Pancakeswap với giá hơn 2 USD
Được theo fowllow bởi CZ và Binance Smart Chain
Làm nhiệm vụ để nhận : 20 $zeropay token ~40 USD
Mời bạn bè để nhận : 10 $zeropay token ~20 USD
Nhiệm vụ:
- Join Telegram
- Follow Twitter & retweet bài ghim và tag 2 bạn
- Follow CEO zeropay Finance
- Follow Instargram
- Follow Medium
- Điền Ví Bep20 ( Trustw wallet or Metamask)
Link : https://t.me/ZeropayAirdrop_bot?start=r0581834734
 

kenberry1221

Newbie
Joined
Sep 10, 2021
Messages
0
Reactions
2
MR
0.116
Dự án đã list Pancakeswap với giá hơn 2$

Được theo fowllow bởi CZ và Binance Smart ChainLàm nhiệm vụ để nhận : 20 $zeropay token ~40$

Mời bạn bè để nhận : 10 $zeropay token ~20$

Nhiệm vụ:

  • Join Telegram
  • Follow Twitter & retweet bài ghim và tag 2 bạn
  • Follow CEO zeropay Finance
  • Follow Instargram
  • Follow Medium
  • Điền Ví Bep20 ( Trustw wallet or Metamask)
Link : https://t.me/ZeropayAirdrop_bot?start=r0581834734
 

kenberry1221

Newbie
Joined
Sep 10, 2021
Messages
0
Reactions
2
MR
0.116
Kèo mới hoanf thành nhiệm vụ để nhận về 20 SDS (~80$)

💠 Tham gia KeplerSwap Telegram (Required » 3.5 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap on Twitter và retweet bài viết được ghim sau đó tag 3 người bạn. (Required » 3 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap Community on Twitter. (Required » 3 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap on Medium (Optional » 2 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap YouTube channel. (Optional » 2 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap Reddit channel. (Optional » 2 SDS)

💠 Theo dõi KeplerSwap Discord channel. (Optional » 2 SDS)

💠 Tham gia our promoter channel (Optional » 1 SDS)

💠 Theo dõi our promoter's Twitter account (Optional » 1.5 SDS)

💠 Link: https://t.me/KeplerSwap4thRoundBot?start=528347276

Làm theo hướng dẫn của Bot.

Mỗi lượt giới thiệu nhận thêm 5 SDS ( ~20$)

Kết thúc sự kiện : 30 -10 - 2021


1. Airdrop Lexy Finance

Nếu bạn bỏ lỡ lợi nhuận từ #Slim #Larix ... Bạn có thể thử tham gia đợt airdrop này

✍️ Đăng ký: https://t.me/LexyFinanceAirdrop_bot?start=r0581834734

Nhiệm vụ bắt buộc:

Tham gia Kênh Telegram

Theo dõi trang Twitter

Đã ghim lại trang web và Tag 3 người bạn

Theo dõi trang Phương tiện.

Gửi địa chỉ Sol trong Sollet.io

✅ Xong

2. Spark Era Loot Box

Airdrop kết thúc: 25/9/2021
Trả thưởng: 30/9/2021
Hoàn thành nhiệm vụ tham gia các mạng xã hội và điền ví bep20/Trust wallet
Airdrop Link: https://t.me/SparkEraAirdropbot?start=r0581834734

NFT: Spark Era Loot Box, 1 Loot Box (10k slots /random)

⬜️Normal Loot box NFT - worth $25
⬛️Rare Loot box NFT - worth $65

Tổng giải thưởng nhận 25usd-65usd
10 referral = guarantee 1 box
Winners: 8000 random winners
Top 100 referral = 20 loot box(~$500 - $1300)3 ANTEX DỰ ÁN CỦA NGƯỜI VIỆT ĐANG TẶNG FREE 50K VNDT

Nhận 6000 $ANTEX nếu làm đầy đủ các nhiệm vụ. Random 1500 người may mắn. Trả thưởng vào ví VNDT (ví của ANTEX) cuối tháng 11 năm 2021.

Link bot: https://t.me/AntExAirdropBot?start=528347276

Đầu tiên các bạn tải ví VNDT về máy, đăng ký bằng số phone hoặc email sau đó xác nhận mail hoặc phone. Đây là nơi nó sẽ trả thưởng airdrop của các bạn về đấy. Lát bot nó hỏi thì điền mail hoặc phone đã đăng ký vào.

Link tải: https://vndt.com/?referral=7d465d012d1632023850

Mã Mời: 7d465d012d1632023850 (Nhập để nhận bonus nhé)

Vào bot làm các nhiệm vụ mạng xã hội: follow twitter + retweet, join tele group + channel... rồi điền các thông tin cho nó.

4. Yunpanda Chương trình Airdrop Kiếm tới $ 222 USDT

Nhận giá trị ước tính 740 YunPanda ~ $ 222 USDT để hoàn thành nhiệm vụ airdrop.

Giá trị ước tính bổ sung 200 YunPanda $ 60 USDT cho mỗi lượt giới thiệu

Liên kết: https://t.me/YunPanda_Bot?start=r0581834734


5.
Airdrop Zeropay Finance cực khủng
Dự án đã list Pancakeswap với giá hơn 2 USD
Được theo fowllow bởi CZ và Binance Smart Chain
Làm nhiệm vụ để nhận : 20 $zeropay token ~40 USD
Mời bạn bè để nhận : 10 $zeropay token ~20 USD
Nhiệm vụ:
- Join Telegram
- Follow Twitter & retweet bài ghim và tag 2 bạn
- Follow CEO zeropay Finance
- Follow Instargram
- Follow Medium
- Điền Ví Bep20 ( Trustw wallet or Metamask)
Link : https://t.me/ZeropayAirdrop_bot?start=r0581834734

6.
Tải ví nhận DOPE tokens, đơn giản vậy thôi
Dự án chạy trên mạng fusion tiềm năng, con hàng CHNG bom tấn đợt vừa rồi cũng chạy trên này, ngon như nhau
Token DOPE còn là token đa chuỗi
Partner với cả Facebook, Google và một số quỹ lớn
Theo mình đánh giá thì con này thuộc dạng khủng, những kèo đầu chain như này sẽ rất ngon (những dự án đầu chain của sol, avax, ftm,... đều vài trăm u một acc) kèo này sẽ là kèo tiếp theo
Và dự án tải ví riêng thì auto legit, anh em làm airdrop đều biết, mình chưa thấy kèo tải ví nào scam cả ăn chắc
Ví nó còn tích hợp cả chart, dex,... không khác gì cái sàn giao dịch, đỉnh thật sự, mục tiêu của dự án là phát triển 1 thứ all in one, nghĩa là cả ví, sàn giao dịch,... trên cùng một cái app, rất kinh khủng
Anh em tải ví về để trải nghiệm và nhận thưởng nhé

Link tải ví: https://share.dopamineapp.com/3AiVjy7DCY7MKqy29

Giá hiện tại là 3$/Cup
🔅 Total to earn per participant (if you complete all the tasks) = 250 CUP
🔅 Per referral = 50 CUP
🔅 Winners = 10000 random winners
🔅 Top 100 referral =100000 CUP


🌐 Website: http://Cryptocup.org
📊 Market: Hotbit Confirmed
🔖 Contract: BSCscan
📅 Airdrop end date: 30-09-2021
📆 Distribution date: 01-12-2021
Link : https://t.me/CryptoCUP_Airdropbot?start=r0581834734
Up
 

Announcements

Forum statistics

Threads
375,000
Messages
6,555,506
Members
144,146
Latest member
Cakho1268

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week