Find Person Tìm người viết tool gửi email hàng loạt

Tele devmmo4me
 
gửi 100k mail trong 2h mời a em làm dược thì ới . scam thì thôi tránh em dùm
quan trọng bạn phải hiểu đúng bản chất vấn đề không là dính scam ngay. Nếu code chức năng gửi email thì đơn giản, nhưng vấn đề là gửi bằng SMTP nào, nếu ai đó làm cho bạn với cái giá chỉ tính code (ví dụ vài triệu đổ lại) thì scam là chắc vì chả có SMTP nào miễn phí, nhất là lại số lượng lớn.
--> Bài toán của bạn là hãy setup/thuê 1 smtp server riêng cho ngon nghẻ trước (vào đc inbox, không bị block khi gửi nhiều,...). Sau đó mới tính đến code tool send hàng loạt qua đó.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,710
Messages
7,100,273
Members
172,767
Latest member
tungrjn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom