News Solana (SOL) công bố cập nhật tính năng mới quan trọng

Các nhà phát triển Solana (SOL) đã công bố bản cập nhật lớn mới cho nền tảng này trên trang blog chính thức của họ.Trong bản cập nhật gần đây, Solana (SOL) đã giới thiệu một tính năng mới gọi là tiện ích mở rộng token (token extensions).
1706151923629.png

Tiện ích mở rộng token sử dụng giao diện chuẩn để kết nối với các ứng dụng Solana. Điều này cho phép phát triển các công cụ và chức năng tùy chỉnh. Theo tuyên bố chính thức, mục đích là cung cấp chức năng linh hoạt tuân thủ các quy định và giảm thời gian cũng như nguồn lực cần thiết cho kỹ thuật.

Tiện ích mở rộng token đầu tiên được đưa vào v.1.17 của Solana Labs validator client. Theo thông báo chính thức, các lĩnh vực có thể sử dụng tính năng mới như sau:
  • Chuyển khoản riêng tư: Tiện ích mở rộng này nhằm mục đích bảo vệ tính bảo mật của số dư người dùng và ẩn số tiền giao dịch trong một lần chuyển khoản. Các trường hợp sử dụng tiềm năng bao gồm tính lương trên chuỗi, thanh toán B2B và quản lý ngân quỹ.
  • Transfer Hooks: Tiện ích mở rộng này cung cấp cho người khai thác mã thông báo quyền kiểm soát ví nào có thể tương tác với mã thông báo của họ cũng như cách tương tác. Các mục đích sử dụng tiềm năng bao gồm xác minh KYC, quyền truy cập được bảo vệ bằng mã thông báo và thực thi bản quyền.
  • Phí chuyển khoản: Tiện ích mở rộng này cung cấp khả năng yêu cầu phí ở cấp độ giao thức. Các mục đích sử dụng tiềm năng bao gồm tiền bản quyền vĩnh viễn, phí nhà xuất bản và phí giao dịch.
  • Ủy quyền liên tục: Tiện ích mở rộng này cho phép chương trình có quyền không thể thu hồi đối với mã thông báo. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm các dịch vụ đăng ký tự động, cập nhật tài sản trong thế giới thực để phản ánh thực tế và tuân thủ quy định của stablecoin với các lệnh đóng băng và tịch thu.
  • Metadata Pointer: Tiện ích mở rộng này cho phép các kết nối có thể xác minh được giữa mã thông báo và siêu dữ liệu. Các trường hợp sử dụng tiềm năng bao gồm xác thực mã thông báo và liên kết các khoản phải thu.
  • Trạng thái tài khoản mặc định: Tiện ích mở rộng này cho phép định cấu hình và áp dụng các quyền của tài khoản mã thông báo. Một trường hợp sử dụng tiềm năng là xác minh KYC.
  • Non-Transferable Tokens: Tiện ích mở rộng này khiến không thể chỉ định lại chủ sở hữu mã thông báo ngoài người đã phát hành mã thông báo. Các mục đích sử dụng tiềm năng bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu bên ngoài và việc đúc NFT hoặc các tài sản khác không thể chuyển nhượng
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,425
Messages
7,071,460
Members
170,533
Latest member
iimskillssssss
Back
Top Bottom