Share tool trả lời feed lunarcrush

Joined
Jul 16, 2019
Messages
8
Reactions
16
MR
0.185
Cũng một thời với nó, chạy gần 300 acc đợt 1lunr tầm $1.5 chút nữa thì cũng lên voi mỗi tội chậm mất 1 tháng nó giảm hết giá trị vì cheat nhiều quá với dev nó cũng làm mạnh tay chặn cheat vcl
chả biết còn ae nào vẫn theo nó ko :V nay share ae nào cần cái source js về bấm feed opinion cho đỡ mỏi tay :D
Lâu r nên web nó update giờ ae về chỉnh lại chút là chạy được, vứt vào console chrome chạy nhẹ nhàng bao nhiêu acc cũng đc
Tính năng: random câu trả lời, bypass checkpoint( trước câu hỏi nó còn có checkpoint giờ ko biết còn nữa ko :V ), tự sang tin khác nếu tin ko còn tồn tại, set số lần trả lời câu hỏi và log đã trả lời nhiêu câu trong console
ae cần hỗ trợ thì cmt mình sẽ trả lời
Code:
for ( var i = 1; i < 35; i++ ) {
// This will set loop numbers of time
function sleep(ms) {
 return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}
function clearSelection() {
  if (window.getSelection) {
    window.getSelection().removeAllRanges();
  } else if (document.selection) {
    document.selection.empty();
  }
}
clearSelection();
if (window.find('There was an error getting data for this section')) {
document.elementFromPoint(475,280).click();
await sleep (10000);
clearSelection();
if (window.find('There was an error getting data for this section')) {
document.elementFromPoint(785,300).click();
await sleep (10000);
}
}
clearSelection();
await sleep (3000);
if (window.find('We could not find any information')) {
clearSelection();
document.elementFromPoint(785,300).click();
await sleep (3000);
}
if (window.find('We could not find any information')) {
clearSelection();
document.elementFromPoint(470,500).click();
await sleep (3000);
}
if (window.find('We could not find any information')) {
clearSelection();
document.elementFromPoint(785,300).click();
await sleep (3000);
}
if (window.find('We could not find any information')) {
clearSelection();
document.elementFromPoint(470,500).click();
await sleep (3000);
}

if (window.find('It is important for us to ensure')) {
clearSelection();
document.querySelector("#feeds-right-scroll > div > div > div > div.css-1dbjc4n.r-1udh08x > div > div > div:nth-child(3) > div.css-1dbjc4n.r-18u37iz > div:nth-child(2) > div > div > div").click();
await sleep(3000);
}
await sleep (1000);
if (window.find('How does this post impact')) {
clearSelection();
function func1() {
document.querySelector("#feeds-right-scroll > div > div > div > div.css-1dbjc4n.r-1udh08x > div > div > div > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div > div > div").click();
}
function func2() {
document.querySelector("#feeds-right-scroll > div > div > div > div.css-1dbjc4n.r-1udh08x > div > div > div > div:nth-child(4) > div:nth-child(2) > div > div > div").click();
}
function func3() {
document.querySelector("#feeds-right-scroll > div > div > div > div.css-1dbjc4n.r-1udh08x > div > div > div > div:nth-child(4) > div:nth-child(3) > div > div > div").click();
}
function func4() {
document.querySelector("#feeds-right-scroll > div > div > div > div.css-1dbjc4n.r-1udh08x > div > div > div > div:nth-child(4) > div:nth-child(4) > div > div > div").click();
}
var funcs = [
  func1,
  func2,
  func3,
  func4
]
function execute() {
  var i = Math.floor(Math.random() * funcs.length)
  funcs.splice(i-1, 1)[0]()
}
execute()
await sleep(3000);
if (window.find('It is important for us to ensure')) {
clearSelection();
document.querySelector("#feeds-right-scroll > div > div > div > div.css-1dbjc4n.r-1udh08x > div > div > div > div:nth-child(4) > div:nth-child(2) > div > div > div").click();
await sleep (3000);
}
}
else {
console.log('Error occurred while answering question - Please do a manually check and try again')
  document.querySelector("div").click();
}
console.log("Opinions Completed: " + i);
await sleep(5000);
document.elementFromPoint(1570,130).click();
await sleep(5000);
}
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
386,870
Messages
6,736,906
Members
151,474
Latest member
vipro12357