• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [SELL] PM:25.88 ,USDT:26.40 ,BTC:1.685.831.946 [BUY] PM:25.47 ,USDT:26.07 ,BTC:1.656.164.085 -- All Bank,Altcoin

Status
Not open for further replies.

AutoPayPM

Exchanger
Verified
Joined
Aug 26, 2015
Messages
2,082
Reactions
181
MR
1.210
Insuree Balance
95356|2000
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-8-usdt-23-05-pm_eu-24-5-sell-pm-23-35-usdt-23-65-pm_eu-27-_vcb-vtb-acb.266584/|60|VIP2|0|5
.
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25340 || [Buy] 24900
USDT: [Sell] 25931.0 || [Buy ]
25596.0
BTC: [Sell] 1828889890 || [Buy ] 1796262466

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25340 || [Buy] 24900
USDT: [Sell] 25939.0 || [Buy ]
25604.0
BTC: [Sell] 1833828889 || [Buy ] 1801116080

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25340 || [Buy] 24900
USDT: [Sell] 25937.0 || [Buy ]
25602.0
BTC: [Sell] 1842543387 || [Buy ] 1809674211

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25340 || [Buy] 24900
USDT: [Sell] 25927.0 || [Buy ]
25592.0
BTC: [Sell] 1841121378 || [Buy ] 1808268443

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25340 || [Buy] 24900
USDT: [Sell] 25927.0 || [Buy ]
25592.0
BTC: [Sell] 1830593756 || [Buy ] 1797928676

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25340 || [Buy] 24900
USDT: [Sell] 25917.0 || [Buy ]
25582.0
BTC: [Sell] 1834242076 || [Buy ] 1801502796

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25910.0 || [Buy ]
25575.0
BTC: [Sell] 1838790499 || [Buy ] 1805963646

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25904.0 || [Buy ]
25569.0
BTC: [Sell] 1841921371 || [Buy ] 1809033135

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25915.0 || [Buy ]
25580.0
BTC: [Sell] 1843913432 || [Buy ] 1810999699

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25906.0 || [Buy ]
25571.0
BTC: [Sell] 1835371627 || [Buy ] 1802602163

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25901.0 || [Buy ]
25566.0
BTC: [Sell] 1833003902 || [Buy ] 1800272159

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25928.0 || [Buy ]
25593.0
BTC: [Sell] 1826647239 || [Buy ] 1794053486

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25933.0 || [Buy ]
25598.0
BTC: [Sell] 1843158474 || [Buy ] 1810269189

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25924.0 || [Buy ]
25589.0
BTC: [Sell] 1822565706 || [Buy ] 1790041166

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25918.0 || [Buy ]
25583.0
BTC: [Sell] 1817347662 || [Buy ] 1784910831

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25916.0 || [Buy ]
25581.0
BTC: [Sell] 1816688538 || [Buy ] 1784261669

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25903.0 || [Buy ]
25568.0
BTC: [Sell] 1809998004 || [Buy ] 1777676176

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25899.0 || [Buy ]
25564.0
BTC: [Sell] 1825016942 || [Buy ] 1792426007

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 25390 || [Buy] 24950
USDT: [Sell] 25911.0 || [Buy ]
25576.0
BTC: [Sell] 1822404137 || [Buy ] 1789870725

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,391
Messages
7,084,955
Members
171,444
Latest member
Buiduclong
Back
Top Bottom